Аԥшаарақәа рылҵшәа Нанҳәамза 7

 • Нанҳәамза́ 7 (Нанҳәамза́ бжьба́), Áвгуст 7, На́нҳәа 7 — григориантәи амзар 219 тәи амш (220 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 146
 • Ажьырныҳәамза́ 7 (Ажьырныҳәамза́ бжьба́), Ианва́р 7, Ажьырны́ҳәа 7 — григориантәи амзар 7 тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 358 мшы (359 мшы ашықәс
 • Жәабранмза́ 7 (Жәабранмза́ бжьба́), Февра́ль 7, Жәабра́н 7 — григориантәи амзар 38 тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 327 мшы (328 мшы ашықәс ду
 • Жьҭаарамза́ 7 (Жьҭаарамза́ бжьба́), Оқтиа́бр 7, Жьҭаара́ 7 — григориантәи амзар 280 тәи амш (281 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Ԥхынҷкәынмза́ 7 (Ԥхынҷкәынмза́ бжьба́), Дека́бр 7, Ԥхынҷкәы́н 7 — григориантәи амзар 341-тәи амш (342-тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Лаҵарамза́ 7 (Лаҵарамза́ бжьба́), Маи 7, Лаҵара́ 7 — григориантәи амзар 127 тәи амш (128 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 238 мшы
 • Хәажәкырамза́ 7 (Хәажәкырамза́ бжьба́), Ма́рт 7, Хәажәкы́ра 7 — григориантәи амзар 66 тәи амш (67 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Ԥхынгәымза́ 7 (Ԥхынгәымза́ бжьба́), Иу́ль 7, Ԥхынгәы́ 7 — григориантәи амзар 188 тәи амш (189 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Мшаԥымза́ 7 (Мшаԥымза́ бжьба́), Апре́ль 7, Мшаԥы́ 7 — григориантәи амзар 97 тәи амш (98 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 268 мшы
 • Цәыббрамза́ 7 (Цәыббрамза́ бжьба́), Сентиа́бр 7, Цәыббра́ 7 — григориантәи амзар 250 тәи амш (251 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Рашәарамза́ 7 (Рашәарамза́ бжьба́), Иу́н 7, Рашәара́ 7 — григориантәи амзар 158 тәи амш (159 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 207
 • Абҵарамза́ 7 (Абҵарамза́ бжьба́), Ноиа́бр 7, Абҵара́ 7 — григориантәи амзар 311 тәи амш (312 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 54
 • 7
  7 (быжьба) шықәса — иулиантәи амзар 7-тәи ашықәс ауп. Гнаи Домиции Корбулон – Римтәи аинрал (дыԥсит 67 ш.) Иулиа Ливиа – Друзи Ливиллеи рыԥҳа (дыԥсит
 • Ҳ. ҟ. 7 (быжьба) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 7-тәи ашықәс ауп.
 • Бадзович Зантария; лаҵарамза 25, 1953 ш., Тамшь ақыҭа, Очамчыра араион — нанҳәамза 7, 2001 ш., Москва) — Аԥсны ашәҟәыҩҩы. Диит 1953 шықәса лаҵарамза 20 рзы
 • << Нанҳәамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2022
 • (Ԥхынҷкәынмза́ ҩажәи́ ԥшьба́), Дека́бр 24, Ԥхынҷкәы́н 24 — григориантәи амзар 358-тәи амш (359-тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 7 мшы.
 • Џьексон, Маикл (категория Нанҳәамза 29 рзы ииз)
  Маикл Џьексон (англ. Michael Joseph Jackson; нанҳәамза 29, 1958 ш., Гери, Индиана, ЕАШ — рашәарамза 25, 2009 ш., Лос-Анџьелес, Калифорниа, ЕАШ) — «King
 • << Нанҳәамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2022
 • << Нанҳәамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2022

(аԥхьатәи 20 | анаҩстәи 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) аарԥштәуп