Аԥшаарақәа рылҵшәа Лаҵарамза 30

 • Лаҵарамза́ 30 (Лаҵарамза́ ҩажәижәаба́), Маи 30, Лаҵара́ 30 — григориантәи амзар 150 тәи амш (151 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Ажьырныҳәамза́ 30 (Ажьырныҳәамза́ ҩажәижәаба́), Ианва́р 30, Ажьырны́ҳәа 30 — григориантәи амзар 30 тәи амш ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 335 мшы (336
 • Хәажәкырамза́ 30 (Хәажәкырамза́ ҩажәижәаба́), Ма́рт 30, Хәажәкы́ра 30 — григориантәи амзар 89 тәи амш (90 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа
 • Ԥхынҷкәынмза́ 30 (Ԥхынҷкәынмза́ ҩажәижәаба́), Дека́бр 30, Ԥхынҷкәы́н 30 — григориантәи амзар 364-тәи амш (365-тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа
 • Ԥхынгәымза́ 30 (Ԥхынгәымза́ ҩажәижәаба́), Иу́ль 30, Ԥхынгәы́ 30 — григориантәи амзар 211 тәи амш (212 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Нанҳәамза́ 30 (Нанҳәамза́ ҩажәижәаба́), Áвгуст 30, На́нҳәа 30 — григориантәи амзар 242 тәи амш (243 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Абҵарамза́ 30 (Абҵарамза́ ҩажәижәаба́), Ноиа́бр 30, Абҵара́ 30 — григориантәи амзар 334 тәи амш (335 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Цәыббрамза́ 30 (Цәыббрамза́ ҩажәижәаба́), Сентиа́бр 30, Цәыббра́ 30 — григориантәи амзар 273 тәи амш (274 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа
 • Рашәарамза́ 30 (Рашәарамза́ ҩажәижәаба́), Иу́н 30, Рашәара́ 30 — григориантәи амзар 181 тәи амш (182 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Мшаԥымза́ 30 (Мшаԥымза́ ҩажәижәаба́), Апре́ль 30, Мшаԥы́ 30 — григориантәи амзар 120 тәи амш (121 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит
 • Жьҭаарамза́ 30 (Жьҭаарамза́ ҩажәижәаба́), Оқтиа́бр 30, Жьҭаара́ 30 — григориантәи амзар 303 тәи амш (304 тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа
 • 30 (ҩажәи жәаба) шықәса — иулиантәи амзар 30-тәи ашықәс ауп.
 • Ҳ. ҟ. 30 (ҩажәи жәаба) шықәса́ — иулиантәи амзар Ҳ. ҟ. 30-тәи ашықәс ауп.
 • Жанна д’Арк (категория Лаҵарамза 30 рзы иԥсыз)
  (иахь. афр. Jeanne d'Arc; ажьырныҳәамза 6, 1412 ш., Донреми-ла-Пиусел — лаҵарамза 30, 1431 ш., Руан, Франциа) — францыз амилаҭтә афырԥҳәыс ауп. Ашәышықәсатәи
 • << Лаҵарамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2022
 • 1 (Ԥхынҷкәынмза́ акы́), Дека́бр 1, Ԥхынҷкәы́н 1 — григориантәи амзар 335-тәи амш (336-тәи амш ашықәс ду ала) ауп. Ашықәс анҵәамҭанӡа иаанхоит 30 мшы.
 • Папасқьыр, Мушьни Гьаргь-иԥа (категория Ԥхынҷкәынмза 30 рзы ииз)
  Мушни Георгиевич Папаскир; ԥхынҷкәынмза 30, 1915 ш., Кәтол ақыҭа, Кәыдрытәи аучастка, Аҟәатәи аокруг — лаҵарамза 17, 1999 ш.) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, апоет, ажурналист
 • << Лаҵарамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2022
 • << Лаҵарамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2022
 • << Лаҵарамза >> Ашә Аҩ Ах Аԥ Ахә Ас Амҽ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2022

(аԥхьатәи 20 | анаҩстәи 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) аарԥштәуп

🔥 Top trends keywords Аԥсуа Wiki:

Ихадоу адаҟьа668Авикипедиа:Афорум23291911Авикипедиа:Бзиала шәаабеит27Алахәыла:თეკა/lexicon199556Цастәи:Аԥшаара32Авикипедиа:Описание67Авикипедиа:Алфавиттә арбагаЦастәи:АрҽеираҾыцқәаАфаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpg1992Аԥсуа бызшәа1955Рашәарамза 6Цәыббрамза 4185819Авикипедиа2022Рашәарамза 719601852Бырзентәыла33Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара1672Ажьырныҳәамза 25Рашәарамза 22Англыз бызшәаАҳҭнықалақьРашәарамза 25Ажьырныҳәамза 29839Аԥсны АҳәынҭқарраАвикипедиа:Акатегориақәа алԥшаараАурыс бызшәаНанҳәамза 71874Мшаԥымза 18АлжирАшықәсЛаҵарамза 8Лаҵарамза 23АҟәаНанҳәамза 5Абҵарамза 22Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаАубла бызшәаАкатегориа:User en1997КиевАлахәыла:MultichillАлахәыла:YourEyesOnly179175 (ахыԥхьаӡара)1616Москва19881190Рашәарамза 2689 (ахыԥхьаӡара)Лаҵарамза 1Лаҵарамза 18Лаҵарамза 191834КанадаЛаҵарамза 2Рашәарамза 1119851991Оҭырба, Аслан Ҭамшьыгә-иԥа🡆 More