Аԥшаарақәа рылҵшәа Данте Алигьери

  • Данте Алигьери (алаҭ. Dante Alighieri; 1265 ш., Флоренциа — † Цәыббрамза 14 1321 ш., Равенна) — еицырдыруа апоет.