Аԥшаарақәа рылҵшәа Ашықәс

В этой вики есть страница «Ашықәс». См. также другие результаты поиска.

 • А́шықәс — иамоуп ԥшь-аамҭаки жәаҩа мзи. Урҭ иоыхьӡуп: аӡын, ааԥын, аԥхын, ҭагалан. Аӡын мзакәа роуп: ԥхынҷкәын, ажьырныҳәа, жәабран. Аӡын хьҭоуп, аха сара
 • 2005 (ҩнызқь хәба) шықәса — иулиантәи амзар 2005-тәи ашықәс ауп.
 • 2022 (ҩнызқь ҩажәи ҩба́) шықәса — иулиантәи амзар 2022-тәи ашықәс ауп.
 • Ѣ, ѣ — кириллтәи аҩыратә архаикатә иажәхьоу нбан. Аурыс бызшәала 1918 ашықәс нбан. Graphemica (Ѣ) Graphemica (ѣ)
 • Ԥхынгәымза́, Ԥхынгәы́, Иу́ль — бжьбатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
 • Жәабранмза́, Жәабра́н, Февра́ль — ҩбатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
 • Ԥхынҷкәынмза́, Ԥхынҷкәы́н, Дека́бр — жәаҩатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны
 • Лаҵарамза́, Лаҵара́, Маи — хәбатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
 • Рашәарамза́, Рашәара́, Иу́н — фбатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
 • Нанҳәамза́, На́нҳәа, Áвгуст — аабатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
 • Абҵарамза́, Абҵара́, Ноиа́бр — жәеизатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
 • Цәыббрамза́, Цәыббра́, Сентиа́бр — жәбатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны
 • Жьҭаарамза́, Жьҭаара́, Оқти́абр — жәабатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны
 • Мшаԥымза́, Мшаԥы́, Апре́ль — ԥшьбатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
 • Ажьырныҳәамза́, Ажьырны́ҳәа, Ианва́р — актәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны
 • Хәажәкырамза́, Хәажәкы́ра, Ма́рт — хԥатәи ашықәс мза Иулиани Григориани рамзар аҟны. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
 • 2016 (ҩнызқь жәаф) шықәса — иулиантәи амзар 2016-тәи ашықәс ауп.
 • 2002 (ҩнызқь ҩба́) шықәса — иулиантәи амзар 2002-тәи ашықәс ауп.
 • 2017 (ҩнызқь жәибжь) шықәса — иулиантәи амзар 2017-тәи ашықәс ауп.
 • 1989 (зқьы жәшәи ԥшьынҩажәи жәба) шықәса — иулиантәи амзар 1989-тәи ашықәс ауп.

(аԥхьатәи 20 | анаҩстәи 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) аарԥштәуп