Аԥшаарақәа рылҵшәа Афганисҭан

В этой вики есть страница «Афганисҭан». См. также другие результаты поиска.

  • Афганисҭан (апушт. افغانستان; [Афӷаанисҭаан]), аофициалтә хьӡы: Исламтәи Аемират Афганисҭан (де-факто) (апушт. د افغانستان اسلامي امارت; [Дә Афӷаанисҭаан
  • Ареспублика Европа Тирана Алахәыла мап  Афганисҭан Исламтәи Аемират Афганисҭан (де-факто) Исламтәи Ареспублика Афганисҭан (закәанла) Азиа Кабул Алахәыла мап
  • Ереван  Ермантәыла 21 Иерусалим  Израиль 22 Исламабад  Пакисҭан 23 Кабул  Афганисҭан 24 Катманду  Непал 25 Кәала-Лумпур  Малаизиа 26 Мале  Мальдивқәа 27 Манама
  • аусеицуреи рзы аиҿкаареи (ОБСЕ) рыдгылара ала. Афганисҭан акәзар, Еиду Амилаҭқәа Реиҿкаара напхгара зырҭо Афганисҭан ашәарҭадаразы ацхыраара Жәларбжьаратәи амчрақәеи