Аԥшаарақәа рылҵшәа Аубла бызшәа

  • Аубла бызшәа (tʰʷaχəbza, Ҭәахыбза) [aː] аа [a] а [ə] ы [e̞] е ← [je̞] ие ← [ja] иа [e̞] е ← [e̞j] еи ← [aj] аи [i] и ← [əj] и / [jə] и [o̞] о ← [wo̞] уо
  • мдаҩеитәи адиалект Абаза бызшәа ашьхарыуатәи адиалект ашәуатәи адиалект Аубла бызшәа Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа
  • (аҩада-мраҭашәаратәи) Аԥсуа бызшәақәа Аԥсуа бызшәа Абаза бызшәа Адыга бызшәақәа Аҟабарда бызшәа Акьахы бызшәа Аубла бызшәақәа † Аубла бызшәа † Анах-даӷьсҭантәи бызшәақәа

🔥 Top trends keywords Аԥсуа Wiki:

Ихадоу адаҟьа668Авикипедиа:Афорум23291911Авикипедиа:Бзиала шәаабеит27Алахәыла:თეკა/lexicon199556Цастәи:Аԥшаара32Авикипедиа:Описание67Авикипедиа:Алфавиттә арбагаЦастәи:АрҽеираҾыцқәаАфаил:Abkhazia 10 apsar Ag 2009 Gulia b.jpg1992Аԥсуа бызшәа1955Рашәарамза 6Цәыббрамза 4185819Авикипедиа2022Рашәарамза 719601852Бырзентәыла33Авикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаара1672Ажьырныҳәамза 25Рашәарамза 22Англыз бызшәаАҳҭнықалақьРашәарамза 25Ажьырныҳәамза 29839Аԥсны АҳәынҭқарраАвикипедиа:Акатегориақәа алԥшаараАурыс бызшәаНанҳәамза 71874Мшаԥымза 18АлжирАшықәсЛаҵарамза 8Лаҵарамза 23АҟәаНанҳәамза 5Абҵарамза 22Авикипедиа:АцҳаражəҳəарҭаАубла бызшәаАкатегориа:User en1997КиевАлахәыла:MultichillАлахәыла:YourEyesOnly179175 (ахыԥхьаӡара)1616Москва19881190Рашәарамза 2689 (ахыԥхьаӡара)Лаҵарамза 1Лаҵарамза 18Лаҵарамза 191834КанадаЛаҵарамза 2Рашәарамза 1119851991Оҭырба, Аслан Ҭамшьыгә-иԥа🡆 More