ئاکامەکانی گەڕان قەزای پێنجوێن

پەڕەیەک بە ناوی «قەزای پێنجوێن» لەم ویکییەدا ھەیە.

 • قەزای پێنجوێن یەکێکە لە قەزاکانی پارێزگای سلێمانی لە عێراق. ناوەندەکەی شاری پێنجوێنە. لە ساڵی ٢٠١٠دا، ژمارەی دانیشتووانی ئەم قەزایە ٤٠٬٤٧٥ کەس بووە. قەزاکە
 • پێنجوێن ناوچەیەکە دەکەوێتە باکووری ڕۆژھەڵاتی پارێزگای سلێمانی، قەزای پێنجوێن پێکدینێت و شارۆچکەی پێنجوێن ناوەندی قەزایە، لە ناحییەکانی پێنجوێن (ناوەند)
 • قەزایەکی سەربەخۆ کە پێشتر وەکوو ناحیە سەربە قەزای ھەڵەبجە بوو. سەبارەت بەوەی ناوی پێنجوێن یا خود وشەی پێنجوێن لە چییەوە ھاتووە زۆر ڕاو بۆ چوونی جیاواز ھەیە
 • ھەرگێنە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھەرگێنە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ناوکەڵان
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دەربەند لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی میرمام، پێنجوێن و لە باشوور لەگەڵ
 • ئاڵیاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئاڵیاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی مەسۆ و لە
 • سەردەرە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سەردەرە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی زەردکاوا
 • میرمام گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. میرمام لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھۆمەرسێنانی
 • بانی خێڵان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بانی خێڵان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی
 • کانی بی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی بی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بوبان و لە
 • ماوەت (ناوەند) قەزای پێنجوێن قەزای پێنجوێن لەم ناحیانە پێکھاتووە: ناحیەی پێنجوێن (ناوەند) ناحیەی گەرمک ناحیەی ناڵپارێز قەزای سەید سادق قەزای سەید سادق لەم
 • بلکیان ،چەند باخێک و سەیرانگایەکی دڵ فڕێنە کەوتووەتە قەزای پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان.وە چەند سەرچاوەی کانیاوی
 • کەوتووەتە قەزای پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی مانگا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی بی، پێنجوێن و لە باشوور
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ناوکەڵان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ئاڵیاوا، پێنجوێن و لە باشوور
 • بوبان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بوبان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ڕاوگان و لە باشوور
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ڕاوگان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەربەند، پێنجوێن و لە باشوور لەگەڵ
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کرمانج لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بانی خێڵان، پێنجوێن و لە باشوور
 • ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کێلو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی نزارە و لە باشوور لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن و
 • برایم ئاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. برایم ئاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھۆمەرسێنانی
 • ھۆمەرسێنانی کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھۆمەرسێنانی کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی ماسیان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی میرمام، پێنجوێن و لە باشوور
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. زەھور لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەردەرە، پێنجوێن و لە باشوور لەگەڵ
 • قزڵجە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قزڵجە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کۆشکەوە و لە
 • مەسۆ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. مەسۆ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەرەگورگان و لە
 • وریاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. وریاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی میرانی
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سەرنەوان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھەرگێنە، پێنجوێن و لە باشوور
 • ساڵیاوای کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ساڵیاوای کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • ساڵیاوای تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ساڵیاوای تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • کانی مانگای کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی مانگای کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • ئاوایی حاجی شەریف گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئاوایی حاجی شەریف لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • کانی میرانی کۆماری گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی میرانی کۆماری لە باکوور ھاوسنوورە
 • نزارە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. نزارە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گەرمک و لە باشوور
 • بناویان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بناویان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی زەنگیدەر
 • دەرەگورگان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دەرەگورگان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کواوە
 • قۆخی مامینە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆخی مامینە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی
 • کواوە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کواوە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی نەرزەنە و لە
 • کۆشکەوە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کۆشکەوە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ساڵیاوای
 • ھەڵاڵاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھەڵاڵاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەرەگورگان
 • ھۆمەرسێنانی تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھۆمەرسێنانی تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • دەرەوارە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دەرەوارە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی زەنگیدەر
 • ئەحمەدکلوان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئەحمەدکلوان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قۆخی
 • خونیانەی کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. خونیانەی کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • بناوەسوتە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بناوەسوتە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەرنەوان
 • خونیانەی تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. خونیانەی تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • کانی شابان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی شابان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی
 • کانی سێفی قزڵجە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی سێفی قزڵجە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ڕەشان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن و لە باشوور لەگەڵ گوندی ڕەشانی
 • کانی میرانی بابەعەلی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی میرانی بابەعەلی لە باکوور ھاوسنوورە
 • لە قەزای ماوەت. کانی بی، ئاغجەلەر، ناوی گوندێکی شارەدێی ئاغجەلەرە لە قەزای چەمچەماڵ. کانی بی، گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. کانی
 • چەرمەگا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. چەرمەگا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی لەنگەدێ و لە باشوور

(٥٠ی پێشوو | ٥٠ی دواتر) (٢٠ | ٥٠ | ١٠٠ | ٢٥٠ | ٥٠٠) ببینە

🔥 Top trends keywords Soranî / کوردی Wiki:

دەستپێکتایبەت:گەڕانتایبەت:دوایین گۆڕانکارییەکانناوچەی کاتیدەنیز بایکاڵپەردەی کچێنیمەککەویکیپیدیای کوردیڕۆژژمێری کوردیھۆشەنگ ئیبتھاجکوردسینەماپارتی دیموکراتی کوردستانلێدوانی بەکارھێنەر:Sakura emadکوردستانبنەماڵەی بۆربۆنمحەممەدمێژووی کوردپەندی پێشینانترس لە دەرزیعەزیز گەردیویکیپیدیا:دەروازەی کۆمەڵگاحیزبی کۆمەڵەی کوردستانی ئێرانویکیپیدیا:سەبارەتیارمەتی:ناوەرۆکعێراقیانەی تۆپی پێی ڕیال مەدریدجەنگی جیھانیی یەکەمپارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوالێدوانی بەکارھێنەر:Aramپەیکەری دڵپارتی کرێکارانی کوردستانئۆشۆسێکس شۆپحەمزه بن لادنیارییەکانی ئۆڵۆمپیادی ھاوینەحوسێن کوڕی عەلیحیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانئیسلامعومەر کوڕی خەتتابشەکرەسلێمانییەزید کوڕی معاویەویکیپیدیا:بەرپرسنەبوونشیعەکامەران موکریلیز ترەسویکیپیدیا:دیوەخان (جۆراوجۆر)ویکیپیدیا:پەیوەندیپیرەمێردترسی کۆمەڵایەتیڕۆژژمێری کۆچیداستانا ئیلیادەکوردنالیئەورووپابروونایویکیپیدیا:پرسگازمانی ئینگلیزیئێرانکاتنامەی باکووزانکۆی سەڵاحەدینمەلا مستەفا بارزانیئیسپانیاموعاویە کوڕی ئەبووسوفیانŞayan Cewadîویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاشەوتلێدوانی بەکارھێنەر:Aryan duskiسێکسی کۆمئیمپراتۆریەتیی عوسمانیزمانی کوردیعەلی کوڕی ئەبووتاڵیبشێرکۆ بێکەسAناسیۆنالیزمھەولێردەوڵەتی ئەمەویھەرزەکاریلێدوانی بەکارھێنەر:Pirehelokan🡆 More