ئاکامەکانی گەڕان قەزای پێنجوێن

پەڕەیەک بە ناوی «قەزای پێنجوێن» لەم ویکییەدا ھەیە.

 • قەزای پێنجوێن یەکێکە لە قەزاکانی پارێزگای سلێمانی لە عێراق. ناوەندەکەی شاری پێنجوێنە. لە ساڵی ٢٠١٠دا، ژمارەی دانیشتووانی ئەم قەزایە ٤٠٬٤٧٥ کەس بووە. قەزاکە
 • پێنجوێن ناوچەیەکە دەکەوێتە باکووری ڕۆژھەڵاتی پارێزگای سلێمانی، قەزای پێنجوێن پێکدینێت و شارۆچکەی پێنجوێن ناوەندی قەزایە، لە ناحییەکانی پێنجوێن (ناوەند)
 • قەزایەکی سەربەخۆ کە پێشتر وەکوو ناحیە سەربە قەزای ھەڵەبجە بوو. سەبارەت بەوەی ناوی پێنجوێن یا خود وشەی پێنجوێن لە چییەوە ھاتووە زۆر ڕاو بۆ چوونی جیاواز ھەیە
 • ھەرگێنە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھەرگێنە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ناوکەڵان
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دەربەند لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی میرمام، پێنجوێن و لە باشوور لەگەڵ
 • ئاڵیاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئاڵیاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی مەسۆ و لە
 • سەردەرە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سەردەرە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی زەردکاوا
 • میرمام گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. میرمام لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھۆمەرسێنانی
 • بانی خێڵان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بانی خێڵان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی
 • کانی بی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی بی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بوبان و لە
 • ماوەت (ناوەند) قەزای پێنجوێن قەزای پێنجوێن لەم ناحیانە پێکھاتووە: ناحیەی پێنجوێن (ناوەند) ناحیەی گەرمک ناحیەی ناڵپارێز قەزای سەید سادق قەزای سەید سادق لەم
 • بلکیان ،چەند باخێک و سەیرانگایەکی دڵ فڕێنە کەوتووەتە قەزای پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان.وە چەند سەرچاوەی کانیاوی
 • کەوتووەتە قەزای پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی مانگا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی بی، پێنجوێن و لە باشوور
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ناوکەڵان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ئاڵیاوا، پێنجوێن و لە باشوور
 • بوبان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بوبان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ڕاوگان و لە باشوور
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ڕاوگان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەربەند، پێنجوێن و لە باشوور لەگەڵ
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کرمانج لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بانی خێڵان، پێنجوێن و لە باشوور
 • ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کێلو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی نزارە و لە باشوور لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن و
 • برایم ئاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. برایم ئاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھۆمەرسێنانی
 • ھۆمەرسێنانی کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھۆمەرسێنانی کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی ماسیان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی میرمام، پێنجوێن و لە باشوور
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. زەھور لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەردەرە، پێنجوێن و لە باشوور لەگەڵ
 • قزڵجە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قزڵجە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کۆشکەوە و لە
 • مەسۆ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. مەسۆ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەرەگورگان و لە
 • وریاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. وریاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی میرانی
 • کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سەرنەوان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھەرگێنە، پێنجوێن و لە باشوور
 • ساڵیاوای کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ساڵیاوای کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • ساڵیاوای تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ساڵیاوای تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • کانی مانگای کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی مانگای کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • ئاوایی حاجی شەریف گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئاوایی حاجی شەریف لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • کانی میرانی کۆماری گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی میرانی کۆماری لە باکوور ھاوسنوورە
 • نزارە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. نزارە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گەرمک و لە باشوور
 • بناویان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بناویان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی زەنگیدەر
 • دەرەگورگان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دەرەگورگان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کواوە
 • قۆخی مامینە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆخی مامینە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی
 • کواوە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کواوە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی نەرزەنە و لە
 • کۆشکەوە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کۆشکەوە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ساڵیاوای
 • ھەڵاڵاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھەڵاڵاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەرەگورگان
 • ھۆمەرسێنانی تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھۆمەرسێنانی تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • دەرەوارە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دەرەوارە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی زەنگیدەر
 • ئەحمەدکلوان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئەحمەدکلوان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قۆخی
 • خونیانەی کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. خونیانەی کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • بناوەسوتە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بناوەسوتە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەرنەوان
 • خونیانەی تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. خونیانەی تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • کانی شابان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی شابان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی
 • کانی سێفی قزڵجە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی سێفی قزڵجە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ڕەشان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ شارۆچکەی پێنجوێن و لە باشوور لەگەڵ گوندی ڕەشانی
 • کانی میرانی بابەعەلی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی پێنجوێن(ناوەند)، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی میرانی بابەعەلی لە باکوور ھاوسنوورە
 • لە قەزای ماوەت. کانی بی، ئاغجەلەر، ناوی گوندێکی شارەدێی ئاغجەلەرە لە قەزای چەمچەماڵ. کانی بی، گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. کانی
 • چەرمەگا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. چەرمەگا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی لەنگەدێ و لە باشوور
 • گەوڕان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گەوڕان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی زەھور و لە باشوور
 • قەزای کفری، دەربەندیخان، قەزای پێنجوێن، قەزای شارباژێڕ، قەزای خانەقین، قەزای قەرەداغ و قەزای ماوەت پارێزگاکانی ھەرێم قەزاکان "Sub-national HDI - Area Database
 • خاوخەنان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. خاوخەنان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی چاژ و لە باشوور
 • دۆڵەبی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دۆڵەبی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی تایمەز و لە باشوور لەگەڵ
 • گەڵۆز گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گەڵۆز لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەرەمیانە و لە باشوور
 • قۆخەڵاڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆخەڵاڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی چوێسە و لە باشوور
 • زەردۆیی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. زەردۆیی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دۆڵەچەوت و لە باشوور
 • لەنگەدێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. لەنگەدێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی شێرزاد و لە باشوور
 • ھەنگەژاڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھەنگەژاڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی تاتان و لە باشوور
 • سمایلەدۆڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سمایلەدۆڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سلێمانەدۆڵ
 • برالە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. برالە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی شێرکوژ و لە باشوور لەگەڵ
 • سەربرالە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سەربرالە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی میراوا، گەرمک و
 • قەڵاتێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قەڵاتێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی حەسەن گورگ و لە باشوور
 • قۆرچی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆرچی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەشتی خەرمان و لە باشوور
 • زەنگیسەر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. زەنگیسەر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی چەوتان و لە باشوور
 • عارەبە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. عارەبە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گەوڕان و لە باشوور
 • سەیرانە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سەیرانە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گلێنەبەڕۆژ و لە باشوور
 • میراوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. میراوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەرسوراو و لە باشوور
 • چوێسە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. چوێسە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ئیسماعیل ئاوا و لە باشوور
 • پاش بەرد گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. پاش بەرد لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانیسێف لە ڕۆژھەڵاتی
 • دۆڵەسوور گوندێکە کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دۆڵەسوور لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ناڵپارێز و لە
 • قوڵەگیسکان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قوڵەگیسکان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دۆستەدەرە
 • گۆیژەڕەشان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گۆیژەڕەشان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بێماوای کۆن
 • ڕەزڵە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ڕەزڵە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قۆرچی و لە باشوور لەگەڵ
 • لالۆمەر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. لالۆمەر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گۆڵێ و لە باشوور لەگەڵ
 • باراوەی کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. باراوەی کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گلاراوا و
 • ئیسماعیل ئاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئیسماعیل ئاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی شروێنە
 • دۆستەدەرە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دۆستەدەرە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قوڵەگیسکان
 • سیامێوە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سیامێوە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کۆلیتانی سەروو
 • زەردکاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. زەردکاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بناویان و لە
 • دەرەمیانە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دەرەمیانە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ئاروزەر و لە
 • لالەدەرە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. لالەدەرە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی عەواڵان و لە باشوور
 • قۆقژان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆقژان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی باراوەی کۆن و لە باشوور
 • وێنە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. وێنە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی مڕان و لە باشوور لەگەڵ گوندی
 • سوێرە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سوێرە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی ماران، ناڵپارێز
 • قشڵاخ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قشڵاخ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی چەرمەگا، گەرمک و لە باشوور
 • چارخ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. چارخ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی مەمەندئاوا و لە باشوور
 • کانی ماران گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی ماران لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی مەمەندئاوا
 • نەرزەنە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. نەرزەنە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قۆقژان و لە باشوور
 • تایمەز گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. تایمەز لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی شیوەگوێزان و لە باشوور
 • شێرزاد گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. شێرزاد لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دارۆخان و لە باشوور
 • سلێمانەدۆڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سلێمانەدۆڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ڕەنگێنەی
 • داڵاڕۆ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. داڵاڕۆ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گۆیژەڕەشان و لە باشوور
 • مەمەندئاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. مەمەندئاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی چنارەی شێخەڵمارێن
 • چەوتان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. چەوتان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی یاساماڵ و لە باشوور
 • مڕان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. مڕان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەرتەزێن لە ڕۆژھەڵاتی کوردستان
 • گۆخڵان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گۆخڵان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قشڵاخ، گەرمک و لە باشوور
 • شیوەگوێزان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. شیوەگوێزان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھەنگەژاڵ لە
 • شروێنە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. شروێنە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھاربڕ و لە باشوور لەگەڵ
 • گۆڵێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گۆڵێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی پاش بەرد و لە باشوور لەگەڵ
 • گلێنەبەڕۆژ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گلێنەبەڕۆژ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قۆخی بەرکەچەڵ
 • چاڵەبێ ئاو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. چاڵەبێ ئاو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ماسیدەر و لە
 • دۆڵەچەوت گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دۆڵەچەوت لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گوڵانی سەروو
 • تاتان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. تاتان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قەلەندەراوای تازە و لە
 • بادەڵان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بادەڵان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی چوێسە و لە باشوور
 • چاژ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. چاژ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھەرمێ دۆڵ لە ڕۆژھەڵاتی کوردستان
 • ماسیدەر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ماسیدەر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی وێنە، گەرمک و لە باشوور
 • شەپاڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. شەپاڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانیسێف لە ڕۆژھەڵاتی کوردستان
 • شێخەدێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. شێخەدێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی شێلمە لە ڕۆژھەڵاتی کوردستان
 • کانی لێوان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی لێوان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی ژاژ و لە
 • سیریستان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سیریستان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بایدری سەروو لە
 • قۆخی شاوڵێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆخی شاوڵێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سیاگوێز و لە
 • تەڕەتوڵوو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. تەڕەتوڵوو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی بی، گەرمک
 • چاڵاو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. چاڵاو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دارۆخان و لە باشوور لەگەڵ
 • گوڵانی سەروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گوڵانی سەروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گوڵانی
 • سوراو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سوراو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەرسوراو و لە باشوور لەگەڵ
 • مێشەرۆ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. مێشەرۆ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی شەپاڵ و لە باشوور لەگەڵ
 • گوڵانی خواروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گوڵانی خواروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەشتی
 • زەنگیدەر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. زەنگیدەر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بەھێ، گەرمک و لە
 • باراوەی تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. باراوەی تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دێزە و لە
 • گوڵانی ناوەڕاست گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گوڵانی ناوەڕاست لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • نەرمەڵاسی تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. نەرمەڵاسی تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سپی
 • کۆلیتانی خواروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کۆلیتانی خواروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • بالیکەدەر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بالیکەدەر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قۆخەڵاڵ و لە باشوور
 • سیاگوێز گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سیاگوێز لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کەندەسوورە لە ڕۆژھەڵاتی
 • گلێنەنسێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گلێنەنسێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بێماوای تازە و لە
 • بەھێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بەھێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گۆڵێ و لە باشوور لەگەڵ گوندی
 • بەرانکانی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بەرانکانی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کەندەسوورە لە
 • قوسامەدین گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قوسامەدین لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سیاگوێز و لە باشوور
 • کانی دارۆخان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی دارۆخان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھاربڕ و
 • کەڕەگەڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کەڕەگەڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قۆخی سپیاڵ و لە باشوور
 • بەردەبەلەکە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بەردەبەلەکە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گوڵانی
 • بێماوای کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بێماوای کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی مێشەرۆ و لە
 • کۆڵەبۆر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کۆڵەبۆر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی بی، گەرمک و لە
 • عەواڵان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. عەواڵان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھەرمێ دۆڵ لە ڕۆژھەڵاتی
 • ئاروزەر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئاروزەر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بادانە و لە باشوور
 • شاوەڵی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. شاوەڵی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سووراو لە ڕۆژھەڵاتی
 • مێرگەسوور گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. مێرگەسوور لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گوڵانی خواروو
 • سەرکان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سەرکان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی گەڵۆز و لە باشوور
 • شێرکوژ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. شێرکوژ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی چاڵەبێ ئاو و لە باشوور
 • گلاراوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. گلاراوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی ھەرمێ و لە باشوور
 • ھۆبەسوتە گوندێکە کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھۆبەسوتە لە باکوور لەگەڵ گوندی خاوخەنان و لە باشوور لەگەڵ
 • ڕەزی بابە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ڕەزی بابە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کونەووشک و لە
 • میراودەلی کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. میراودەلی کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی میراودەلی
 • کوڕەمێوی سەروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کوڕەمێوی سەروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ڕەشانی
 • تەڕاتەوەن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. تەڕاتەوەن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی سپیکە،
 • خڕنوک گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. خڕنوک لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کۆلیتانی سەروو و لە
 • گەرمک شارۆچکەیەکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئەم شارۆچکەیە ناوەندی ناحیەی گەرمکە. گەرمک لە باکوور ھاوسنوورە
 • میراودەلی تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. میراودەلی تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ڕەزی
 • باخی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. باخی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بلکیان و لە باشوور لەگەڵ
 • دەشتی خەرمان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دەشتی خەرمان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دەرەمیانە
 • میشیاو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. میشیاو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەرسێف لە ڕۆژھەڵاتی
 • ئەحمەدئاوا گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئەحمەدئاوا لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھەڵاڵە براییم
 • دێزە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. دێزە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ئەحمەدئاوا، گەرمک و لە باشوور
 • کانی بی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی بی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ماسیدەر و لە باشوور
 • کۆلیتانی سەروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کۆلیتانی سەروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کوڕەمێوی
 • قەلەندەراوای تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قەلەندەراوای تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • لائاش گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. لائاش لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ئاسناوا لە ڕۆژھەڵاتی
 • یاساماڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. یاساماڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی ھەرزەڵە و لە باشوور
 • بیستان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بیستان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قەلەندەراوای تازە و
 • نەرمەڵاسی کۆن گوندێکە کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. نەرمەڵاسی کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی نەرمەڵاسی
 • کوڕەمێوی خواروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کوڕەمێوی خواروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • تازەدێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. تازەدێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کوڕی گەپڵە و لە باشوور
 • کانی سپیکە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی سپیکە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی یاساماڵ و
 • ھەرزەڵە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ھەرزەڵە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی مانگای کۆن
 • کانی زەڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی زەڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەیرانبەن لە ڕۆژهەڵاتی
 • کانی سارد گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی سارد لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی مانگا
 • قەلەندەراوای کۆن گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قەلەندەراوای کۆن لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • مکڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. مکڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قەڵاتێ، ناڵپارێز و لە باشوور
 • حەسەناوای زەنگیسەر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. حەسەناوای زەنگیسەر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • بێماوای تازە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بێماوای تازە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی شاوەڵی و
 • سەرسوراو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سەرسوراو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی دۆڵەبی، گەرمک و
 • شایان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. شایان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سپی کانی و لە باشوور لەگەڵ
 • توتمانی خواروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. توتمانی خواروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی لائاش
 • سپی کانی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سپی کانی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی بایدری سەروو لە
 • کانی ھەرمێ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی ھەرمێ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەیرانبەن لە
 • جۆمەرەسی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. جۆمەرەسی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی سێفی شێخ
 • کانی ژاژ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی ژاژ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سوورێن، بانە لە
 • بۆریدەری سەروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بۆریدەری سەروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانی
 • بۆریدەری خواروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بۆریدەری خواروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی
 • شێرە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای هەڵەبجە، باشووری کوردستان. شێرە لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سیریستان و لە باشوور لەگەڵ
 • قۆخی مام نادر گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆخی مام نادر لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قۆخی شاوڵێ
 • قۆخی بەرکەچەڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆخی بەرکەچەڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانیخەراتە
 • کونەووشک گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کونەووشک لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی کانیشێلمە لە ڕۆژھەڵاتی
 • بەلەکاوی گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. بەلەکاوی لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی چاژ و لە باشوور
 • ڕەشانی سۆفی خەسرەو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ڕەشانی سۆفی خەسرەو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • قۆخی سیپاڵ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. قۆخی سیپاڵ لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی وشتراوا لە ڕۆژھەڵاتی
 • کوڕی گەپڵە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئەم گوندە لە دڵسۆزی کەسایەتی ووشیار بیاوێڵەی ناوی گووندەکەیان
 • سوێرەوان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. سوێرەوان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی سەرسێف لە ڕۆژھەڵاتی
 • کانی خان گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی خان لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی میراودەلی کۆن و
 • توتمانی سەروو گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. توتمانی سەروو لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ گوندی قەلانجان
 • لە ناودا و جیا لە ناوەڕۆکدا، کە ڕەنگە ئەمانەی خوارەوە بگرێتەوە: قشڵاغ، شارباژێڕ، ناوی گوندێک لە شارباژێڕ قشڵاغ، پێنجوێن، ناوی گوندێک لە قەزای پێنجوێن.
 • کانی سێفی شێخ حامید گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. کانی سێفی شێخ حامید لە باکوور ھاوسنوورە لەگەڵ
 • بادانە گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ژمارەی ماڵەکانی ئەم گوندە لە ٢٠١٨ ژمارەی ماڵەکانی ١٥ ماڵ
 • ھاربڕ گوندێکە، کەوتووەتە ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. لەم گوندەدا کانی بەرد ھەیە، کە بەم بەردانە دەڵێن بەردی ھاڕین،
 • لە قەزای پێنجوێن. گوڵانی خواروو، ناوی گوندێکی شارەدێی ناڵپارێزە لە قەزای پێنجوێن. گوڵانی ناوەڕاست، ناوی گوندێکی شارەدێی ناڵپارێزە لە قەزای پێنجوێن. گوڵانی
 • ناڵپارێز شارۆچکەیەکە، کەوتووەتە ناحیەی ناڵپارێز، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. ئەم شارۆچکەیە ناوەندی ناحیەی ناڵپارێزە. ناڵپارێز لە
 • گوندێکی شارەدێی تەکیەی کاکەمەندە لە قەزای چەمچەماڵ. کانی سارد، ناڵپارێز، ناوی گوندێکی شارەدێی ناڵپارێزە لە قەزای پێنجوێن. کانی سارد، دەربەندیخان، ناوی گوندێکی
 • مەیدانە لە قەزای خانەقین. تازەدێ، کەلار، ناوی گوندێکی شارۆچکەی کەلارە لە قەزای کەلار. تازەدێ، ناڵپارێز، ناوی گوندێکی شارەدێی ناڵپارێزە لە قەزای پێنجوێن. تازەدێ،
 • گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. ئەحمەدئاوا، خورماڵ، ناوی گوندێکی شارەدێی خورماڵە لە قەزای ھەڵەبجە. ئەحمەدئاوا، چوارتا، ناوی گوندێکی شارەدێی سیتەکە لە قەزای شارباژێڕ
 • گوندەکانی پارێزگای سلێمانی چەرمەگا ھەمان ناو گوندێکە لە ناحیەی گەرمک لە قەزای پێنجوێن. Kurdistan Regional Government. KRG. د. عەبدوڵڵا غەفوور. پێڕستی گوندەکانی
 • کوردستانە. ھەرگێنە، پێنجوێن، ناوی گوندێکی شارەدێی پێنجوێنە لە قەزای پێنجوێن. ھەرگێنە، قەرەداغ، ناوی گوندێکی شارەدێی قەرەداغە لە قەزای قەرەداغ. پێڕستی گوندەکانی
 • گوندێکی کوردستانە. میرمام، پێنجوێن، ناوی گوندێکی شارەدێی پێنجوێنە لە قەزای پێنجوێن. میرمام، ناوی گوندێکی شارەدێی بەرزنجەیە لە قەزای سەید سادق. پێڕستی گوندەکانی
 • کوردستانە. بانی خێڵان، پێنجوێن، ناوی گوندێکی شارەدێی پێنجوێنە لە قەزای پێنجوێن. بانی خێڵان، قەرەداغ، ناوی گوندێکی شارەدێی قەرەداغە لە قەزای قەرەداغ. بانی خێڵان،
 • سەردەرە ناوی چەند گوندێکی کوردستانە. سەردەرە، پێنجوێن، ناوی گوندێکی شارەدێی پێنجوێنە لە قەزای پێنجوێن. سەردەرە، ناوی گوندێکی شارستانی سەقز لە ڕۆژھەڵاتی
 • مەحموود عەلی عوسمان ناسراو بە مەحموود سۆرانی (لەدایکبووی ١٩٣٨ لە قەزای پێنجوێن، عێراق) سیاسەتوانی ناوداری کوردە. لە زانکۆی بەغداد کۆلیژی پزیشکی تەواو
 • قەرەداغە لە قەزای قەرەداغ. مەسۆ، ناوی گوندێکە لە شارەدێی پێنجوێنە لە قەزای پێنجوێن. مەسۆیی بچووک، ناوی گوندێکی شارەدێی سەنگاوە لە قەزای چەمچەماڵ. مەسۆیی
 • ئاڵیاوا ناوی چەند گوندێکی کوردستانە. ئاڵیاوا، پێنجوێن، ناوی گوندێکی شارەدێی پێنجوێنە لە قەزای پێنجوێن. ئاڵیاوا، ناوی گوندێکی شارستانی سنەیە لە ڕۆژھەڵاتی
 • ماوەت، ناوی گوندێکی شارەدێی ماوەتە لە قەزای ماوەت. میراوا، گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. میراوا، سەقز، ناوی گوندێکی شارستانی سەقزە
 • قادرکەرەمە لە قەزای چەمچەماڵ. کۆشکەوە، ناوی گوندێکە لە شارەدێی پێنجوێنە لە قەزای پێنجوێن. کۆشکی ناوەڕاست، ناوی گوندێکی شارەدێی قادرکەرەمە لە قەزای چەمچەماڵ
 • برایم ئاوا، ناوی گوندێکی شارەدێی پێنجوێنە لە قەزای پێنجوێن. برایم ئاوا، قەڵادزێ، ناوی گوندێکی شارەدێی قەڵادزێە لە قەزای پشدەر. پێڕستی گوندەکانی پارێزگای
 • ناڵپارێز، ناوی گوندێکی شارەدێی ناڵپارێزە لە قەزای پێنجوێن. سەرکان، قەسرێ، ناوی گوندێکی شارەدێی قەسرێیە لە قەزای چۆمان. پێڕستی گوندەکانی پارێزگای سلێمانی
 • سوێرە، ناوی گوندێکی شارەدێی ناڵپارێزە لە قەزای پێنجوێن. سوێرە، بێتواتە، ناوی گوندێکی شارەدێی بێتواتەە لە قەزای ڕانیە. پێڕستی گوندەکانی پارێزگای سلێمانی
 • چاڵاو، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. چاڵاو، چەمچەماڵ، ناوی گوندێکی شارەدێی چەمچەماڵە لە قەزای چەمچەماڵ. پێڕستی گوندەکانی پارێزگای سلێمانی
 • پیرەمەگرون، ناوی گوندێکی شارەدێی پیرەمەگرونە لە قەزای دووکان. عەواڵان، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. پێڕستی گوندەکانی پارێزگای سلێمانی پێڕستی
 • گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. چەرمەگا، پیرەمەگرون، ناوی گوندێکی شارەدێی پیرەمەگرونە لە قەزای دووکان. پێڕستی گوندەکانی پارێزگای سلێمانی
 • خان، گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. کانی خان، ناوی گوندێکی شارەدێی سورداشە لە قەزای دووکان. پێڕستی گوندەکانی پارێزگای سلێمانی پێڕستی
 • لە قەزای پێنجوێن. کانی ماران، سەرقەڵا، ناوی گوندێکی شارەدێی سەرقەڵایە لە قەزای کفری. کانی ماران، حاجیاوا، ناوی گوندێکی شارەدێی حاجیاوایە لە قەزای ڕانیە
 • دۆڵەبی، گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. دۆڵەبی، مەرگە، ناوی گوندێکی شارەدێی بنگردە لە قەزای دووکان. دۆڵەبی، ناوی گوندێکی شارستانی سەردەشت
 • مەیدان، ناوی گوندێکی شارەدێی مەیدانە لە قەزای خانەقین. میشیاو، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. میشیاو (گوند)، ناوی گوندێکە لە شارستانی
 • عەتا محمد ئەمین ناسراوە بە عەتا ئاسنگەر لە گوندی دارۆخانی سەر با قەزای پێنجوێن لە دایکبووە، برازای مەلا ئەورەحمانی قازییە دیوانی شیرازی بە ھەشت بەرگ وەرگێراوەتە
 • دارۆخان گوندێکە، کەوتووەتە ناوچەی شلێر ـ ناحیەی گەرمک، قەزای پێنجوێن، پارێزگای سلێمانی، باشووری کوردستان. مێژووی دارۆخان بەپێی شوێنەوارە مێژووییەکانی
 • لە قەزای پێنجوێن. کانی سپیکەی پەرخ، ناوی گوندێکی شارەدێی سەید سادقە لە قەزای سەید سادق. کانی سپیکەی گڵەزەردە، ناوی گوندێکی شارەدێی بەکرەجۆیە لە قەزای سلێمانی
 • شارەدێیەکە لە قەزای پێنجوێن. گەرمک، نەوجول، ناوی گوندێکی شارەدێی نەوجولە لە قەزای کفری. گەرمکان، ناوی گوندێکی شارەدێی شێخ تەویلە لە قەزای کەلار. گەرمکی
 • دەربەندیخان قەزای چەمچەماڵ قەزای قەرەداغ قەزای پێنجوێن قەزای شارباژێڕ قەزای ماوەت قەزای ناوەندیی دھۆک قەزای زاخۆ قەزای ئاکرێ قەزای شێخان قەزای ئامێدی قەزای سێمێل
 • یاڵانقۆز ناوەندی قەزا شارۆچکەی پێنجوێنە، وە لە ١٨٨ گوند پێکھاتووە. پێنجوێن ناوچەیەکە دەکەوێتە باکوری رۆژھەڵاتی پارێزگای سلێمانی، قەزای پێنجوێن پێکدینێت و شارۆچکەی
 • چەند گوندێکی کوردستانە. بەھێ، گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. بەھێ میوەیەکە. بەھێ، جۆرەمیوەیەکی پایزەیە. پێڕستی گوندەکانی پارێزگای
 • چەند گوندێکی کوردستانە. سوراو، گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. سووراو، ناوی گوندێکی شارستانی بانەیە لە ڕۆژھەڵاتی کوردستان. سوراو جوان
 • گوندێکی کوردستانە. ھەنگەژاڵ، گەرمک، ناوی گوندێکی شارەدێی گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. ھەنگەژاڵ، ناوی گوندێکی شارستانی بانەیە لە ڕۆژھەڵاتی کوردستان. ھەنگەژاڵە،
 • گوندێکی کوردستانە. زەردۆیی، ناڵپارێز، ناوی گوندێکی شارەدێی ناڵپارێزە لە قەزای پێنجوێن. زەردۆیی، ناوی گوندێکی شارستانی پاوەیە لە ڕۆژھەڵاتی کوردستان. پێڕستی
 • گەرمکە لە قەزای پێنجوێن. قشلاخ چەرموو، ناوی گوندێکی شارستانی دیواندەرەیە لە ڕۆژھەڵاتی کوردستان. قشڵاخ، ناوی گوندێکی شارەدێی تەکیەی کاکەمەندە لە قەزای چەمچەماڵ
 • زەردە. گوندەکانی پارێزگای سلێمانی ئالیاوای سەروو ئالیاوای خواروو ئاڵیاوا، پێنجوێن ئەلیاوا ئاڵیاوا Kurdistan Regional Government. KRG. د. عەبدوڵڵا غەفوور
 • لەگەڵ گوندی قوچلەر. گوندەکانی پارێزگای سلێمانی کانی بی، ماوەت کانی بی، پێنجوێن کانی بی، گەرمک کانی بی شێخ عەبدوڵا Kurdistan Regional Government. KRG.
 • گوندی کانی بۆگەنە. گوندەکانی پارێزگای سلێمانی کانی بی، ماوەت کانی بی، پێنجوێن کانی بی، گەرمک کانی بی، ئاغجەلەر Kurdistan Regional Government. KRG. د
 • دەکەوێتە پشت کێوەکانی گۆیژە و ئەزمەڕ و قەیوانەوە.دەکەوێتە نێوان ناوچەی پێنجوێن و سلێمانی و پشدەر و دوکان و کوردستانی ڕۆژهەڵات. لە شارۆچکەی چوارتا و شارۆچکەی
 • سەرچاوەی ئاوی زۆری ھەیە، بێجگە لە رووباری رەنگێنە کە لە مەریوان و دەشتی پێنجوێنەوە سەرچاوە دەگرێت، نزیکەی (٢٠) سەرچاوەی ئاوی تری ھەیە دیارتریان: کانی میرمام
 • ناحیەکانی سیروان و شارەزوور و پێنجوێن و خورماڵ و وارماوا. لە ساڵی ١٩٧٧ جگە لە مەرکەزی قەزاو ناحیەکان پاش جیاکردنەوەی قەزای دەربەندیخان و پێنجوین لێی، ژمارەی
 • پێڕستی گوندەکانی قەرەداغ پێڕستی گوندەکانی قەزای سلێمانی پێڕستی گوندەکانی قەزای شارەزوور پێڕستی گوندەکانی قەزای ماوەت پێڕستی گوندەکانی کفری پێڕستی گوندەکانی
 • گیرساونەتەوە، بۆیە چەندین بنەماڵەی تیابوو کە لە کۆنەوە دانیشتووی (قەرەاغی، پێنجوێنی، مەریوانی، بانەیی، سلێمانەیی، سنەیی، جوانرِۆیی، پاوەیی، کامیارانی، بەرزنجی)
 • کوژرانی ٢٥ لە ئەندامە ڕاکردووەکانی داعشی ڕاگەیاند. ٢٢ی کانوونی دووەم: قەزای پێنجوێن بە ساردترین ناوچەی ھەرێمی کوردستان دەستنیشانکرا کە ٢٤- پلە ژێرسفر بوو
 • یەکێک لە ڕابەرەکانی ئەم تەریقەتە سەید جەمالە . • شێخانی دێی نزارە لە قەزای پێنجوێن لە باشووری کوردستان کە شەجەرەی بنەماڵەکەیان بەم شێوەیەیە[١٧١] : شێخ
 • و زیاتر لە ٧٠٢ملم لە زاخۆ و لە ڕەواندز ٩٦٩ملم و لە ئاکرێ ١٠٠٨ ملم و لە پێنجوێن ١٢٦٣ ملم، بەگشتی لەبارەی بڕی بارانی داباریو لەھەرێمدا دەتوانین بڵێین کەبارانی

🔥 Top trends keywords Soranî / کوردی Wiki:

دەستپێکتایبەت:گەڕانتایبەت:دوایین گۆڕانکارییەکانناوچەی کاتیدەنیز بایکاڵپەردەی کچێنیمەککەویکیپیدیای کوردیڕۆژژمێری کوردیھۆشەنگ ئیبتھاجکوردسینەماپارتی دیموکراتی کوردستانلێدوانی بەکارھێنەر:Sakura emadکوردستانبنەماڵەی بۆربۆنمحەممەدمێژووی کوردپەندی پێشینانترس لە دەرزیعەزیز گەردیویکیپیدیا:دەروازەی کۆمەڵگاحیزبی کۆمەڵەی کوردستانی ئێرانویکیپیدیا:سەبارەتیارمەتی:ناوەرۆکعێراقیانەی تۆپی پێی ڕیال مەدریدجەنگی جیھانیی یەکەمپارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژاوالێدوانی بەکارھێنەر:Aramپەیکەری دڵپارتی کرێکارانی کوردستانئۆشۆسێکس شۆپحەمزه بن لادنیارییەکانی ئۆڵۆمپیادی ھاوینەحوسێن کوڕی عەلیحیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێرانئیسلامعومەر کوڕی خەتتابشەکرەسلێمانییەزید کوڕی معاویەویکیپیدیا:بەرپرسنەبوونشیعەکامەران موکریلیز ترەسویکیپیدیا:دیوەخان (جۆراوجۆر)ویکیپیدیا:پەیوەندیپیرەمێردترسی کۆمەڵایەتیڕۆژژمێری کۆچیداستانا ئیلیادەکوردنالیئەورووپابروونایویکیپیدیا:پرسگازمانی ئینگلیزیئێرانکاتنامەی باکووزانکۆی سەڵاحەدینمەلا مستەفا بارزانیئیسپانیاموعاویە کوڕی ئەبووسوفیانŞayan Cewadîویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاشەوتلێدوانی بەکارھێنەر:Aryan duskiسێکسی کۆمئیمپراتۆریەتیی عوسمانیزمانی کوردیعەلی کوڕی ئەبووتاڵیبشێرکۆ بێکەسAناسیۆنالیزمھەولێردەوڵەتی ئەمەویھەرزەکاریلێدوانی بەکارھێنەر:Pirehelokan🡆 More