Trường đại học ở Trung Quốc

Trường đại học ở Bắc Kinh Trung Quốc
Xem thông tin tại Học viện Công nghệ Bắc Kinh Wiki Trung Quốc Wiki

Danh Sách Top Trường đại Học ở Trung Quốc - Học Bổng CSC 2021 - Học Bổng Khổng Tử 2021

Học viện Công nghệ Bắc Kinh - Beijing Institute of Technology - BIT - 北京理工大学

Học viện Công nghệ Bắc Kinh

Beijing Institute of Technology - BIT

Địa chỉ: 5 South Zhongguancun Street, Haidian District, Beijing, China, 100811

Xếp hạng thế giới QS Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Bắc Kinh

Đại học Bắc Kinh - Peking University - PKU - 北京大學

Đại học Bắc Kinh

Peking University - PKU

Địa chỉ: 5 Yiheyuan Rd, Haidian District, Beijing, China, 100871

Xếp hạng thế giới QS Dự án 985 工程 Dự án 211 工程 Liên minh C9 League

Trường đại học ở Bắc Kinh

Đại học Đông Hoa - Donghua University - DHU - 东华大学

Đại học Đông Hoa

Donghua University - DHU

Địa chỉ: No.1882 Yan'anxilu, Shanghai, China, 200051

Xếp hạng thế giới QS Dự án 211 工程

Trường đại học ở Thượng Hải

Đại học Bưu điện Bắc Kinh - Beijing University of Posts and Telecommunications - BUPT - 北京邮电大学

Đại học Bưu điện Bắc Kinh

Beijing University of Posts and Telecommunications - BUPT

Địa chỉ: 10 Xitucheng Rd, Beitaipingzhuang, Haidian District, Beijing, China, 100876

Xếp hạng thế giới QS Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Bắc Kinh

Đại học Dược Trung Quốc - China Pharmaceutical University - CPU - 中国药科大学

Đại học Dược Trung Quốc

China Pharmaceutical University - CPU

Địa chỉ: 24 Tongjia Alley, Gulou, Nanjing, Jiangsu, China

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 985 工程 Dự án 211 工程

Trường đại học ở Nam Kinh, Giang Tô

Đại học Thanh Hải - Qinghai University - QHU - 青海大学

Đại học Thanh Hải

Qinghai University - QHU

Địa chỉ: 97 Ningzhang Road, Chengbei District, Xining, Qinghai, China, 810016

Xếp hạng thế giới QS Double First Class Dự án 211 工程

Trường đại học ở Tây Ninh, Thanh Hải

Top