Cách để Xóa cookie của trình duyệt

Đây là bài viết hướng dẫn cách xóa toàn bộ cookie đã lưu trên trình duyệt Chrome, Safari, Firefox và Microsoft Edge. Cookie là những dữ liệu đã lưu trong trình duyệt có hiệu quả hỗ trợ hiển thị thông tin. Việc xóa cookie sẽ xóa một số tính năng, quá trình tải dữ liệu và vấn đề định dạng mà bạn gặp phải trong khi duyệt web. Khi bạn xóa dữ liệu, tài khoản cũng bị đăng xuất khỏi mọi trang web mà bạn đã đăng nhập trước đó.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 7:

Chrome trên máy tính

 1. 1
  Mở
  Wiki Tiếng Việt: Android 7 Chrome
  Google Chrome.
  Bạn sẽ thấy lựa chọn này trong trình đơn Start của Windows hoặc Launchpad của Mac.
  • Nếu bạn đăng nhập vào Chrome trên thiết bị khác, cookie cũng bị xóa trên thiết bị đó.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Chrome . Đó là lựa chọn ba chấm dọc ở phía trên góc phải cửa sổ Chrome.
 3. 3
  Chọn More tools (Công cụ khác). Lựa chọn này ở giữa trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào Clear browsing data… (Xóa dữ liệu duyệt web…) ở giữa trình đơn. Bây giờ bạn sẽ thấy tùy chọn dữ liệu duyệt web trong thẻ mới.
 5. 5
  Đánh dấu vào ô bên cạnh "Cookies and other site data" (Cookie và dữ liệu khác). Nếu bạn chỉ muốn xóa cookie và không xóa lịch sử duyệt web hoặc bộ nhớ đệm, hãy bỏ chọn toàn bộ các ô khác (nếu chúng đã được chọn).
 6. 6
  Chọn All time (Từ trước đến nay) trong trình đơn "Time range" (Phạm vi thời gian). Bạn sẽ tìm thấy lựa chọn này ở phía trên cửa sổ. Khi chọn như vậy, trình duyệt liền xóa toàn bộ cookie thay vì chỉ xóa cookie đã lưu trong khoảng thời gian cụ thể.
 7. 7
  Nhấp vào nút Clear data (Xóa dữ liệu) ở bên dưới góc phải cửa sổ. Đây là thao tác xóa toàn bộ cookie trên Google Chrome.
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 7:

Chrome trên điện thoại hoặc máy tính bảng

 1. 1
  Mở Chrome trên Android, iPhone hoặc iPad
  Wiki Tiếng Việt: Android 7 Chrome
  .
  Đó là biểu tượng hình tròn màu đỏ, vàng, xanh lá và xanh dương trên màn hình chính hoặc trong danh sách ứng dụng.
  • Nếu bạn đăng nhập vào Chrome trên thiết bị khác, cookie cũng sẽ bị xóa tại đó.
 2. 2
  Chạm vào trình đơn Chrome ••• . Nếu bạn sử dụng Android, hãy chạm vào dấu ba chấm dọc ở phía trên góc phải. Trên iPhone hoặc iPad, bạn sẽ chạm vào dấu ba chấm ngang ở bên dưới góc phải.
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt). Lựa chọn này ở giữa trình đơn.[1]
 4. 4
  Chạm vào Privacy (Riêng tư). Đó là lựa chọn có biểu tượng chiếc khiên màu xanh dương và trắng hiển thị ở giữa trình đơn.
 5. 5
  Chạm vào Clear Browsing Data (Xóa dữ liệu duyệt web). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên trình đơn.
 6. 6
  Chọn All Time (Từ trước đến nay) trong trình đơn "Time Range" (Phạm vi thời gian). Đây là lựa chọn ở phía trên màn hình. Thao tác này đảm bảo toàn bộ cookie sẽ bị xóa, thay vì chỉ xóa dữ liệu gần nhất.
 7. 7
  Chỉ chọn Cookies, Site Data (Cookie và dữ liệu duyệt web). Mọi lựa chọn có dấu chọn ở bên cạnh sẽ bị xóa. Nếu bạn chỉ muốn xóa cookie, hãy chạm vào các dấu chọn khác để bỏ chọn. Lựa chọn duy nhất được chọn nên là "Cookies, Site Data".
 8. 8
  Chạm vào Clear Browsing Data (Xóa dữ liệu duyệt web). Lựa chọn này ở bên dưới màn hình. Màn hình liền hiển thị thông báo xác nhận.
  • Trên Android, bạn sẽ chạm vào CLEAR DATA (Xóa dữ liệu) ở bên dưới góc phải màn hình.
 9. 9
  Chạm vào Clear (Xóa) để xác nhận khi được hỏi. Đây là thao tác xóa toàn bộ cookie trên Chrome.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 7:

Microsoft Edge trên máy tính

 1. 1
  Mở Microsoft Edge. Đó là biểu tượng sóng màu xanh dương và xanh lá trong trình đơn Start của Windows hoặc Launchpad của Mac.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Edge . Đó là biểu tượng dấu ba chấm ngang ở phía trên góc phải Edge.
 3. 3
  Nhấp vào Settings (Cài đặt). Lựa chọn này ở bên dưới trình đơn.
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Cookies and site permissions (Cookie và quyền truy cập trang). Đây là lựa chọn trong khung bên trái ở khoảng giữa của màn hình Settings.
 5. 5
  Nhấp vào Manage and delete cookies and site data (Quản lý và xóa cookie và dữ liệu duyệt web). Bạn sẽ thấy lựa chọn này ở phía trên khung bên phải.
 6. 6
  Nhấp vào See all cookies and site data (Xem toàn bộ cookie và dữ liệu web). Đây là lựa chọn trong ô đầu tiên của khung bên phải. Bạn sẽ thấy toàn bộ cookie đã lưu tại đây.
 7. 7
  Nhấp vào nút Remove all (Xóa toàn bộ). Nút này ở phía trên góc phải trang, ngay phía trên danh sách cookie. Thông báo xác nhận liền hiển thị.
 8. 8
  Nhấp vào Clear (Xóa) để xác nhận. Đây là thao tác xóa toàn bộ cookie đã lưu trên Edge.
  Quảng cáo
Phương pháp 4
Phương pháp 4 của 7:

Safari trên máy tính

 1. 1
  Mở Safari trên Mac. Bạn sẽ tìm được biểu tượng la bàn của chương trình trong phần Dock, thường hiển thị bên dưới màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào trình đơn Safari. Lựa chọn này có trong thanh trình đơn ở phía trên màn hình.
 3. 3
  Nhấp vào Preferences (Tùy chọn). Màn hình liền hiển thị phần Preferences (Tùy chọn) của Safari.[2]
 4. 4
  Nhấp vào thẻ Privacy (Riêng tư). Thẻ này ở phía trên cửa sổ.
 5. 5
  Nhấp vào nút Manage Website Data… (Quản lý dữ liệu website…). Bạn sẽ thấy lựa chọn này bên dưới "Cookies and website data" (Cookie và dữ liệu website).
 6. 6
  Nhấp vào nút Remove All (Xóa toàn bộ) ở bên dưới góc trái cửa sổ. Đây là thao tác xóa toàn bộ cookie trên Safari.
  Quảng cáo
Phương pháp 5
Phương pháp 5 của 7:

Safari trên điện thoại hoặc máy tính bảng

 1. 1
  Mở Settings (Cài đặt)
  Wiki Tiếng Việt: Iphonesettingsappicon.png
  .
  Ứng dụng Settings có biểu tượng bánh răng màu xám hiển thị trên màn hình chính. Nếu bạn không thấy ứng dụng này, hãy thử tìm nó trong App Library (Thư viện ứng dụng).
  • Việc xóa dữ liệu trên iPhone hoặc iPad cũng sẽ xóa dữ liệu duyệt web đã lưu, bao gồm lịch sử duyệt web. Sự thay đổi này áp dụng cho các thiết bị khác mà bạn đã đăng nhập với cùng Apple ID.
 2. 2
  Vuốt xuống và chạm vào Safari. Lựa chọn này ở khoảng hơn giữa trang Settings.
 3. 3
  Vuốt xuống và chạm vào Clear History and Website Data (Xóa lịch sử và dữ liệu web). Đây là lựa chọn ở cuối trang cài đặt. Màn hình liền xuất hiện thông báo xác nhận.
 4. 4
  Chạm vào Clear History and Data (Xóa lịch sử và dữ liệu) trên thông báo xác nhận. Lựa chọn này ở bên dưới màn hình. Toàn bộ lịch sử duyệt web, cookie và dữ liệu đã lưu khác sẽ bị xóa sau thao tác của bạn.
  Quảng cáo
Phương pháp 6
Phương pháp 6 của 7:

Firefox trên máy tính

 1. 1
  Mở Firefox trên máy tính Windows hoặc Mac. Bạn sẽ tìm được chương trình này trong trình đơn Start của Windows hoặc thư mục Applications (Ứng dụng) của Mac.
 2. 2
  Mở phần Settings (Cài đặt) của Firefox. Các bước thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn:
  • Mac: Nhấp vào trình đơn Firefox ở phía trên màn hình và chọn Preferences (Tùy chọn).
  • Windows: Nhấp vào ba gạch ngang ở phía trên góc phải cửa sổ Firefox và chọn Settings.
 3. 3
  Nhấp vào thẻ Privacy & Security (Riêng tư và Bảo mật). Đây là thẻ hiển thị trong khung bên trái.
 4. 4
  Vuốt xuống và nhấp vào Manage Data (Quản lý dữ liệu). Lựa chọn này có trong phần "Cookies and Site Data" (Cookie và Dữ liệu web) ở khoảng giữa trang. Toàn bộ cookie đã lưu đều hiển thị tại đây.
 5. 5
  Nhấp vào Remove All (Xóa toàn bộ) hoặc Remove All Shown (Xóa toàn bộ dữ liệu đang hiển thị). Bạn sẽ thấy một trong các lựa chọn này ở bên dưới danh sách cookie. Đây là thao tác xóa toàn bộ cookie trong cửa sổ, nhưng dữ liệu vẫn chưa bị xóa vĩnh viễn.[3]
 6. 6
  Nhấp vào nút Save Changes (Lưu thay đổi) Lựa chọn này ở bên dưới cửa sổ. Bây giờ cookie đã được xóa vĩnh viễn trên Firefox.
  Quảng cáo
Phương pháp 7
Phương pháp 7 của 7:

Firefox trên điện thoại hoặc máy tính bảng

 1. 1
  Mở Firefox trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Đó là biểu tượng con cáo màu cam quấn quanh quả địa cầu màu tím trên màn hình chính. Nếu không thấy ứng dụng, bạn thử tìm trong danh sách ứng dụng.
 2. 2
  Chạm vào biểu tượng trình đơn. Nếu đang dùng Android, bạn sẽ chạm vào dấu ba chấm dọc ở phía trên góc phải Firefox. Đối với iPhone hoặc iPad, lựa chọn này là ba gạch ngang hiển thị ở bên dưới góc phải màn hình.[4]
 3. 3
  Chạm vào Settings (Cài đặt). Đây là lựa chọn ở bên dưới trình đơn.
 4. 4
  Chạm vào Data Management (Quản lý dữ liệu) trên iPhone/iPad hoặc Delete browsing data (Xóa dữ liệu duyệt web) trên Android. Bạn sẽ thấy một trong các lựa chọn này trên trình đơn, tùy thuộc vào hệ điều hành đang dùng.
 5. 5
  Chọn Cookies và vô hiệu hóa toàn bộ lựa chọn khác. Nếu bạn chỉ muốn xóa dữ liệu, hãy đảm bảo lựa chọn Cookies đã được chọn.
 6. 6
  Chạm vào Clear Private Data (Xóa dữ liệu riêng tư) trên iPhone/iPad hoặc Delete browsing data (Xóa dữ liệu duyệt web) trên Android. Thao tác này sẽ xóa toàn bộ cookie trên Firefox.
  Quảng cáo

Lời khuyên

 • Bạn nên xóa cookie sau mỗi hai tuần để có trải nghiệm duyệt web tối ưu nhất.
 • Cân nhắc việc xóa cookie sau mỗi lần sử dụng máy tính công cộng hoặc máy tính dùng chung.
 • Một số cookie, chẳng hạn như những loại được lưu trên máy tính bằng Google Chrome, sẽ không bị xóa khi bạn xóa cookie thông qua trình đơn Settings (Cài đặt). Những cookie này đều vô hại và sẽ không gây trở ngại cho quá trình duyệt web.

Cảnh báo

 • Việc xóa cookie khiến một số website quên các thiết lập hoặc tùy chỉnh của bạn.

Về bài Wiki Tiếng Việt này

Wiki Tiếng Việt: Nhân viên của Wiki Tiếng Việt
Cùng viết bởi:
Người viết bài của Wiki Tiếng Việt
Bài viết này có đồng tác giả là đội ngũ biên tập viên và các nhà nghiên cứu đã qua đào tạo, những người xác nhận tính chính xác và toàn diện của bài viết.

Nhóm Quản lý Nội dung của Wiki Tiếng Việt luôn cẩn trọng giám sát công việc của các biên tập viên để đảm bảo rằng mọi bài viết đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Bài viết này đã được xem 39.042 lần.

Cách để Xóa cookie của trình duyệt - Wiki Máy tính và Điện tử Tiếng Việt

Đây là bài viết hướng dẫn cách xóa toàn bộ cookie đã lưu trên trình duyệt Chrome, Safari, Firefox và Microsoft Edge. Cookie là những dữ liệu đã lưu trong trình duyệt có hiệu quả hỗ trợ hiển thị thông tin. Việc xóa cookie sẽ xóa một số tính năng, quá trình tải dữ liệu và vấn đề định dạng mà bạn gặp phải trong khi duyệt web. Khi bạn xóa dữ liệu, tài khoản cũng bị đăng xuất khỏi mọi trang web mà bạn đã đăng nhập trước đó.

Trang này đã được đọc 39.042 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo