3 cách đơn giản giúp bạn đăng nhập Instagram không cần mã xác minh

Bất kể bạn quên mật khẩu Instagram hay muốn đăng nhập tài khoản trên thiết bị mới bằng tính năng xác thực hai yếu tố (2FA), bạn đều cần sử dụng mã xác minh để truy cập tài khoản. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể sử dụng những mã này, chẳng hạn như khi bạn không thể sử dụng điện thoại nhận mã đó. Đây là bài viết giúp bạn biết cách bỏ qua việc sử dụng mã xác minh để đăng nhập vào Instagram.

Phương pháp 1
Phương pháp 1 của 3:

Sử dụng tính năng khôi phục bằng mật khẩu

 1. 1
  Mở ứng dụng Instagram trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Tính năng khôi phục bằng mật khẩu thường sẽ gửi mã xác minh đến số điện thoại liên kết với tài khoản Instagram. Tuy nhiên, nếu bạn không thể sử dụng số điện thoại đó thì không còn giải pháp nào khác. Trước tiên, bạn cần mở Instagram. Nếu bạn đã đăng xuất toàn bộ tài khoản hoặc đây là lần đầu tiên bạn sử dụng ứng dụng trên thiết bị, bạn sẽ thấy màn hình Log In (Đăng nhập).[1]
  • Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản khác, hãy đăng xuất bằng cách truy cập trang cá nhân, chạm vào nút ở phía trên góc phải màn hình, rồi chọn Settings (Cài đặt). Vuốt xuống Logins (Đăng nhập) và chọn Log out [tên người dùng] (Đăng xuất).
  • Bạn cũng có thể giữ nguyên lượt đăng nhập hiện tại và chọn Add Account (Thêm tài khoản) bên dưới Logins để đăng nhập vào tài khoản khác cùng lúc.
 2. 2
  Nhập tên của tài khoản mà bạn muốn đăng nhập. Nhập tên người dùng vào trường đầu tiên. Bạn cũng có thể nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại liên kết với tài khoản.[2]
 3. 3
  Chọn Forgot password? (Quên mật khẩu?). Lựa chọn này hiển thị bên dưới dòng Password (Mật khẩu).[3]
 4. 4
  Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại cũ mà đã dùng để đăng nhập. Màn hình mới liền mở ra để bạn có thể nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại liên kết với tài khoản Instagram. Nhập địa chỉ email hoặc số điện thoại cũ, kể cả khi bạn không thể truy cập nữa.[4]
 5. 5
  Chạm vào Need more help? (Cần hỗ trợ?). Thay vì chọn nút Next (Tiếp tục) để gửi mã xác minh đến điện thoại, bạn sẽ chạm vào Need more help? ở bên dưới màn hình. Thao tác này liền mở ra trang cho bạn lựa chọn khác giúp khôi phục tài khoản.[5]
 6. 6
  Chọn phương pháp mà bạn muốn dùng để khôi phục tài khoản. Ví dụ, tại trang này, bạn có thể yêu cầu gửi email đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email đã liên kết với tài khoản Instagram của bạn. Một cách khác là gửi yêu cầu nhờ bạn bè trên Instagram giúp xác minh danh tính của bạn để khôi phục thông tin tài khoản.
 7. 7
  Chọn Try another way (Thử cách khác) để gửi yêu cầu hỗ trợ. Nếu không có phương pháp nào trên trang Need more help? hiệu quả với bạn, bạn có thể kéo đến cuối trang và chọn Try another way (Thử cách khác). Thao tác này mở ra biểu mẫu yêu cầu hỗ trợ. Hãy thực hiện theo hướng dẫn để giải thích vì sao bạn muốn gửi yêu cầu (ví dụ: tài khoản của bạn đã bị đánh cắp hoặc bạn không thể truy cập số điện thoại hay email) và cung cấp các yêu cầu bắt buộc.
  • Để xác minh danh tính, bạn cần cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân, ảnh chụp cá nhân hoặc video quay cận mặt.[6]
  Quảng cáo
Phương pháp 2
Phương pháp 2 của 3:

Vô hiệu hóa tính năng xác thực hai yếu tố

 1. 1
  Chạm vào ảnh đại diện để truy cập trang cá nhân. Khi bạn đã thiết lập tính năng xác thực hai yếu tố, bạn sẽ thấy yêu cầu nhập mã xác minh mỗi khi đăng nhập trên thiết bị mới. Để tắt tính năng bảo mật này, trước tiên bạn cần truy cập trang cá nhân Instagram trên thiết bị mà bạn đã dùng để đăng nhập tài khoản. Chạm vào ảnh đại diện hoặc biểu tượng ở bên dưới góc phải màn hình.[7]
  • Mã sẽ được gửi đến số điện thoại đã liên kết với tài khoản của bạn hoặc thông qua ứng dụng bảo mật của bên thứ ba, nếu bạn đã liên kết tài khoản Instagram với một trong hai lựa chọn này.
 2. 2
  Mở trình đơn . Chạm vào nút ở phía trên góc phải màn hình để xem các lựa chọn trong trình đơn.[8]
 3. 3
  Chạm vào
  Wiki Tiếng Việt: Android 7 Settings
  Settings (Cài đặt).
  Tại trình đơn đang hiển thị, bạn sẽ chọn Settings ở phía trên trình đơn. Thao tác này mở ra trình đơn Settings mới.[9]
 4. 4
  Chọn Security (Bảo mật). Đây là lựa chọn ở giữa trình đơn Settings. Chạm vào đó để mở trình đơn Security.[10]
 5. 5
  Chạm vào Two-factor authentication (Xác thực hai yếu tố). Tìm lựa chọn này trong phần Login Security (Bảo mật đăng nhập).[11]
 6. 6
  Tắt các thiết lập xác thực hai yếu tố. Nếu đã thiết lập tính năng xác thực hai yếu tố, bạn sẽ được đưa đến trang Two-Factor Authentication Is On (Tính năng xác thực hai yếu đã được bật). Chọn và tắt các lựa chọn đã được bật bằng cách chạm vào nút trượt
  Wiki Tiếng Việt: iPhone Switch Off Icon
  .
  • Ví dụ, nếu bạn đang dùng lựa chọn Text Message (Tin nhắn), hãy chạm vào Text Message trong danh sách. Trong màn hình tiếp theo, bạn sẽ thấy lựa chọn tắt hoặc thay đổi số điện thoại được dùng để xác thực.
 7. 7
  Chọn thiết lập “tin tưởng” thiết bị của bạn để tiếp tục sử dụng tính năng xác thực hai yếu tố. Nếu bạn muốn tăng cường bảo mật qua tính năng xác thực hai yếu tố, nhưng không muốn nhập mã bảo mật mỗi khi đăng nhập, bạn có thể thiết lập thiết bị đáng tin cậy. Để thực hiện việc này, bạn sẽ đăng nhập với tính năng xác thực hai yếu tố trên thiết bị, rồi chọn Trust this device (Tin tưởng thiết bị).[12]
  • Lần sau khi bạn đăng nhập trên thiết bị đó, Instagram sẽ nhớ thông tin và bạn không cần dùng mã xác thực.
  • Để bảo mật tài khoản, bạn không nên chọn thiết lập này trên thiết bị công cộng hoặc thiết bị chia sẻ với người khác.
  Quảng cáo
Phương pháp 3
Phương pháp 3 của 3:

Tạo mã dự phòng

 1. 1
  Đăng nhập vào Instagram trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Nếu lo lắng về việc gặp khó khăn khi nhận mã xác minh trong tương lai do sự cố kết nối, bạn có thể lấy danh sách mã dự phòng để tiện dùng khi cần. Mỗi mã chỉ có thể dùng một lần, nhưng bạn luôn có thể tạo nhiều mã vào ngày khác. Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào tài khoản trên Instagram.[13]
 2. 2
  Mở trang cá nhân của bạn. Chạm vào biểu tượng trang cá nhân hình tròn ở bên dưới góc phải màn hình. Trang cá nhân của bạn liền hiển thị.[14]
 3. 3
  Chạm vào nút trình đơn . Đây là nút ở phía trên góc phải màn hình trang cá nhân. Chạm vào đó để xem các lựa chọn trong trình đơn.[15]
 4. 4
  Chọn
  Wiki Tiếng Việt: Android 7 Settings
  Settings (Cài đặt).
  Đây là lựa chọn ở phía trên danh sách trình đơn. Chạm vào đó để mở trình đơn Settings.[16]
 5. 5
  Chạm vào Security (Bảo mật). Tìm Security ở khoảng giữa trình đơn Settings và chạm để mở màn hình trình đơn mới.[17]
 6. 6
  Mở Two-factor authentication (Xác thực hai yếu tố). Chạm vào Two-factor authentication bên dưới Login Security. Nếu đã thiết lập xác thực hai yếu tố, bạn sẽ thấy màn hình hiển thị các lựa chọn đang được dùng.[18]
  • Nếu chưa thiết lập xác thực hai yếu tố, bạn sẽ thấy màn hình có nút Get Started (Bắt đầu) ở bên dưới. Chạm vào nút đó và chọn phương pháp thích hợp trong danh sách.
 7. 7
  Chạm vào Additional Methods (Phương pháp khác). Đây là lựa chọn ở bên dưới danh sách các phương pháp xác thực hai yếu tố. Chạm vào đó để mở màn hình trình đơn khác.[19]
 8. 8
  Chọn Backup codes (Mã dự phòng). Đây là lựa chọn thứ hai trong trình đơn Additional methods.[20]
 9. 9
  Sao chép danh sách mã dự phòng. Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị năm mã xác thực dự phòng. Nếu bạn không nhận được tin nhắn mã dự phòng vì không thể dùng điện thoại, hãy dùng một trong các mã này một lần để đăng nhập tài khoản.[21]
  • Chụp màn hình danh sách mã, sao chép và dán mã vào phần ghi chú hay tài liệu, hoặc viết mã ra giấy và đặt ở nơi an toàn.
  • Để tạo nhiều mã hơn sau khi bạn đã dùng hết các mã trong danh sách, hãy chạm vào Get New Codes (Tạo mã mới) ở bên dưới màn hình.
  Quảng cáo

Bài viết Wiki Tiếng Việt có liên quan

Wiki Tiếng Việt: Xem Instagram riêng tư mà không cần theo dõiXem Instagram riêng tư của người khác mà không cần theo dõi: sự thực và 3 cách thay thế
Wiki Tiếng Việt: Biết ai đã chia sẻ bài đăng trên Instagram của bạnBiết ai đã chia sẻ bài đăng trên Instagram của bạn lên Story của họ
Wiki Tiếng Việt: Xác định ai sở hữu tài khoản InstagramXác định ai sở hữu tài khoản Instagram
Wiki Tiếng Việt: Hủy liên kết hai tài khoản InstagramHủy liên kết hai tài khoản Instagram
Wiki Tiếng Việt: Biết ai đó đã hạn chế bạn trên Instagram3 cách để biết ai đó đã hạn chế bạn trên Instagram
Wiki Tiếng Việt: Xem ảnh đại diện trên InstagramXem ảnh đại diện trên Instagram
Wiki Tiếng Việt: Xóa gợi ý tìm kiếm trên InstagramXóa gợi ý tìm kiếm trên Instagram
Wiki Tiếng Việt: Biết liệu ai đó đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn trên Instagram hay chưaBiết liệu ai đó đã đọc tin nhắn trực tiếp của bạn trên Instagram hay chưa
Wiki Tiếng Việt: Tạo ảnh ghép trên InstagramTạo ảnh ghép trên Instagram
Wiki Tiếng Việt: Gọi video trên Instagram bằng máy tính hoặc MacGọi video trên Instagram bằng máy tính hoặc Mac
Wiki Tiếng Việt: Tải nhạc từ InstagramTải nhạc từ Instagram
Wiki Tiếng Việt: Nhận diện tài khoản Instagram ảoNhận diện tài khoản Instagram ảo
Wiki Tiếng Việt: Dừng theo dõi tự động trên InstagramDừng theo dõi tự động trên Instagram
Wiki Tiếng Việt: Nhận biết người có nhiều tài khoản Instagram9 cách đơn giản giúp bạn nhận biết người có nhiều tài khoản Instagram
Quảng cáo

Về bài Wiki Tiếng Việt này

Wiki Tiếng Việt: Ben Whitehair
Cùng viết bởi:
Chuyên gia truyền thông xã hội
Bài viết này đã được cùng viết bởi Ben Whitehair. Ben Whitehair là chuyên gia truyền thông xã hội và giám đốc công nghệ thông tin (CIO) của TSMA Consulting. Với hơn mười năm kinh nghiệm về không gian truyền thông xã hội, anh chuyên tận dụng truyền thông xã hội vào hoạt động kinh doanh và xây dựng các mối quan hệ. Anh cũng tập trung vào tác động của truyền thông xã hội đối với nền công nghiệp giải trí. Ben tốt nghiệp loại xuất sắc từ Đại học Colorado tại Boulder với bằng cử nhân về nghệ thuật sân khấu và khoa học chính trị và có giấy chứng nhận về kỹ năng lãnh đạo. Bên cạnh công việc là một CIO, Ben còn là huấn luyện viên về kinh doanh và cách tư duy, thành viên ủy ban quốc gia của SAG-AFTRA. Anh cũng là một người khởi nghiệp thành công với vai trò người đồng sáng lập Working.Actor - học viện kinh doanh và huấn luyện diễn viên. Bài viết này đã được xem 28.448 lần.
Chuyên mục: Instagram

3 cách đơn giản giúp bạn đăng nhập Instagram không cần mã xác minh - Wiki Instagram Tiếng Việt

Bất kể bạn quên mật khẩu Instagram hay muốn đăng nhập tài khoản trên thiết bị mới bằng tính năng xác thực hai yếu tố (2FA), bạn đều cần sử dụng mã xác minh để truy cập tài khoản. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể sử dụng những mã này, chẳng hạn như khi bạn không thể sử dụng điện thoại nhận mã đó. Đây là bài viết giúp bạn biết cách bỏ qua việc sử dụng mã xác minh để đăng nhập vào Instagram.

Trang này đã được đọc 28.448 lần.

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Quảng cáo