Vierkante meters zijn een maateenheid van een gebied, het wordt meestal gebruikt om de afmetingen van een plat oppervlak zoals een veld of een vloer te bepalen. Je kunt bijvoorbeeld de oppervlakte van een bank in vierkante meters opmeten en dan de oppervlakte van je kamer, zodat je weet of de bank erin past. Als je alleen maar een meetlint hebt waarop bijvoorbeeld "feet" of een andere niet-metrische maateenheid staat aangegeven, dan kun je daarmee nog steeds het gebied opmeten en het daarna omrekenen naar vierkante meters.

Methode 1
Methode 1 van 3:

Een oppervlakte in vierkante meters berekenen

 1. 1
  Kies een duimstok of een meetlint. Neem een duimstok of meetlint waarop meters (m) of centimeters (cm) staan aangegeven. Hiermee is het het makkelijkst om vierkante meters te berekenen, want die vallen binnen hetzelfde metrisch systeem.
  • Als je in het buitenland bent kan het zo zijn dat je alleen maar een meetlint kunt vinden met feet (ft) of inches (in) erop. Gebruik deze dan gewoon en reken het later om naar vierkante meters.
 2. 2
  Meet de lengte van het oppervlak. Vierkante meters zijn een maateenheid voor het opmeten van een gebied, of de grootte van een tweedimensionaal object zoals een vloer of een veld. Gebruik je meetlint of duimstok om een zijde van het object, van de ene hoek naar de andere, op te meten. Schrijf de uitkomst op.
  • Als het object langer is dan 1 meter moet je zowel de meters als de centimeters opschrijven. Bijvoorbeeld 2 meter en 35 centimeter.
  • Als je een oppervlakte wilt meten die niet rechthoekig of vierkant is, lees dan verder bij het derde deel van dit artikel over complexe vormen.
 3. 3
  Als je de hele lengte niet in een keer kunt opmeten, doe het dan in delen. Leg je meetlint neer, en zet dan een steen of een ander klein object op een plek die je makkelijk kunt onthouden (zoals bijvoorbeeld 1 meter en 25 centimeter). Pak je meetlint weer op en rol het uit, beginnend bij het object dat je hebt neergelegd. Herhaal dit tot je de hele lengte hebt gehad en tel alle metingen bij elkaar op.
 4. 4
  Meet de breedte. Gebruik hetzelfde hulpmiddel om de breedte op te meten. De zijde die je nu gaat meten moet een hoek van 90º maken met de eerder opgemeten zijde. Schrijf ook deze uitkomst op.
  • Behalve als het object dat je meet kleiner is dan 1 meter, kun je afronden naar de dichtstbijzijnde centimeter. Als de breedte bijvoorbeeld iets meer is dan 1 meter en 8 centimeter, kun je gewoon "1 meter en 8 centimeter" opschrijven, zonder millimeters.
 5. 5
  Reken om van centimeters naar meters. Normaal gesproken zal een meting niet precies uitkomen op hele meters. Daarom moet je zowel de meters als de centimeters opschrijven. Omdat 1 meter 0,01 meter is, kun je de meting weergeven in meters door de komma twee centimeter naar links te schuiven. Hier zijn wat voorbeelden:
  • 35cm = 0,35m, dus 2m 35cm = 2m + 0,35m = 2,35m
  • 8cm = 0,08m, dus 1m 8cm = 1,08m
 6. 6
  Vermenigvuldig de lengte met de breedte. Als je beide afmetingen in meters hebt geschreven kun je ze met elkaar vermenigvuldigen om de oppervlakte in vierkante meters te krijgen. Gebruik hiervoor een rekenmachine als dat nodig is. Bijvoorbeeld:
  • 2,35m x 1,08m = 2,5272 vierkante meter (m2).
 7. 7
  Rond het af op een handigere afmeting. Als je veel cijfers achter de komma krijgt als uitkomst, bijvoorbeeld 2,5272, wil je het waarschijnlijk afronden naar een getal met minder cijfers, bijvoorbeeld 2,53 vierkante meter. Omdat je waarschijnlijk toch al niet tot op de millimeter nauwkeurig hebt gemeten zijn die laatste cijfers niet echt accuraat. In de meeste gevallen kun je gewoon afronden op de dichtstbijzijnde centimeter.
  • Als je twee getallen met dezelfde maateenheid met elkaar vermenigvuldigt (bijvoorbeeld meters) is het antwoord altijd in de vorm van een vierkante eenheid (m², of vierkante meter).
  Advertentie
Methode 2
Methode 2 van 3:

Omrekenen vanuit andere eenheden

 1. 1
  Vermenigvuldig "square feet" met 0,093. Meet de lengte en de breedte en vermenigvuldig die met elkaar om "square feet" te krijgen. Omdat 1 "square feet" gelijk is aan 0,093 vierkante meter moet je het resultaat vermenigvuldigen met 0,093 om het antwoord in vierkante meters te krijgen. Een vierkante meter is groter dan een "square feet", dus je hebt er minder van nodig om hetzelfde gebied te bedekken.
  • Voor een grotere precisie vermenigvuldig je met 0,092903.
 2. 2
  Vermenigvuldig "square yards" met 0,84. Als je hebt gemeten in "square yards" vermenigvuldig je met 0,84 om vierkant meters te krijgen.
  • Voor een grotere precisie vermenigvuldig je met 0,83613.
 3. 3
  Vermenigvuldig "acres" met 4050. Een "acre" is ongeveer 4050 vierkante meter. Als je nog nauwkeuriger wilt zijn vermenigvuldig je met 4046,9.
 4. 4
  Reken "square miles" om naar vierkante kilometers. Een "square mile" is veel groter dan een vierkante meter, dus dat wordt normaal gesproken omgerekend naar vierkante kilometers. Vermenigvuldig de "square miles" met 2,6 om de oppervlakte in vierkante kilometers te krijgen (of met 2,59 als het nauwkeuriger moet zijn).
  • Als je toch wilt omrekenen naar vierkante meters is 1 vierkante kilometer 100.000 vierkante meter.
 5. 5
  Reken vierkante meter om naar een eenheid van oppervlakte, niet van lengte. Vierkante meter is een eenheid van oppervlakte, oftewel tweedimensionale vlakken. Het geeft dus geen zin om dit te vergelijken met een eenheid die lengte, oftewel de afstand in een richting meet. Je kunt wel omrekenen tussen "vierkante meters" en "square feet", maar niet tussen "vierkante meters" en "feet".
  • Gebruik de rekenmethodes in dit deel niet om tussen eenheden van lengte om te rekenen. Daarvoor heb je andere getallen nodig.
  Advertentie
Methode 3
Methode 3 van 3:

Vierkante meters van complexe vormen berekenen

 1. 1
  Verdeel de vorm in stukken. Als je een wiskundig probleem moet oplossen, teken of knip dan lijnen om de vorm op te delen in eenvoudigere vormen, zoals rechthoeken en driehoeken. Als je een kamer of een ander fysiek object moet opmeten, maak dan eerst een schets van de oppervlakte en doe hetzelfde. Meet elk deel op en schrijf het op de tekening. Volg de instructies hieronder om de oppervlakte van elk deel te berekenen en tel de uitkomsten bij elkaar op.
 2. 2
  Meet rechthoekige vormen zoals je normaal zou doen. Zie het eerste deel van dit artikel om de oppervlakte in vierkante meters te berekenen.
  • Als je in een andere eenheid meet, kijk dan naar het tweede deel van dit artikel.
 3. 3
  Meet rechthoekige driehoeken hetzelfde en deel door twee. Een rechthoekige driehoek heeft een hoek van 90º, net als de hoeken van een rechthoek, dus die oppervlakte is makkelijk te berekenen. Meet de twee zijden die een hoek van 90º vormen (de lengte en de breedte), vermenigvuldig deze en deel het dan door twee om het antwoord in vierkante meters te vinden.
  • Dit werkt zo omdat een rechthoekige driehoek precies de afmeting heeft van een diagonaal doormidden gesneden rechthoek. Je berekent dus gewoon de oppervlakte van die rechthoek, maar deelt het dan door twee om de oppervlakte van de driehoek te berekenen.
 4. 4
  Maak van andere driehoeken eerst een rechthoekige driehoek en meet ze dan op. Trek een lijn van een van de hoeken van de driehoek naar de overkant, zodat die lijn de andere zijde in een hoek van 90º raakt (stel je de hoek van een vierkant voor).[1] Nu heb je de driehoek in tweeën gedeeld, en dat zijn allebei rechthoekige driehoeken! Kijk nu bij de instructies hierboven om te weten hoe je de oppervlakte van een rechthoekige driehoek berekent; meet beide driehoeken apart op en tel het bij elkaar op.
 5. 5
  Bereken de oppervlakte van een cirkel. De oppervlakte van een cirkel is π x r². r is de straal, oftewel de afstand van het midden van de cirkel tot de rand. Meet deze afstand, vermenigvuldig deze met zichzelf en vermenigvuldig de uitkomst met π (Pi) op een rekenmachine. Als je geen rekenmachine hebt met een π-functie, gebruik dan 3,14 (of 3,1416 als het nauwkeuriger moet).
  • Als je niet precies weet wat het midden van de cirkel is, laat een vriend dan een meetlint vasthouden en over de rand van de cirkel lopen. Hou zelf het andere uiteinde van het meetlint vast en verander van plaats tot je de plek hebt gevonden waar de afmeting precies hetzelfde blijft terwijl je vriend over de hele rand van de cirkel loopt.
  • Ingewikkeldere gebogen randen vereisen ingewikkeldere wiskundige berekeningen. Als je een kamer om praktische redenen opmeet kan het makkelijker zijn om de oppervlakte te schatten door de gebogen randen te zien als opeenvolgende rechte lijnen.
  Advertentie

Tips

 • Zeg "vijf vierkante meter" in plaats van "vijf meter in het vierkant". Beide zijn technisch gezien correct, maar de tweede wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd als een gebied van vijf meter lang en vijf meter breed (wat dus ook 25 vierkante meter is, of 5 x 5). [2]
 • Als je niet zeker weet of je het goed hebt berekend kun je kijken of je antwoord een beetje klopt met de volgende afmetingen:
  • Een voetbalveld is tussen de 4000 en 9000 vierkante meter.[3]
  • Een king-size matras is ongeveer 5 vierkante meter. [4]
Advertentie

Benodigdheden

 • Liniaal of meetlint
 • Rekenmachine


Over dit artikel

Wiki Nederlands is een wiki, wat inhoudt dat veel van onze artikelen meerdere auteurs hebben. Aan dit artikel hebben 10 mensen bijgedragen, waarvan een aantal anoniem. Dit artikel is 51.743 keer bekeken.
Categorieën: Wiskunde

Vierkante meters berekenen - Wiki Wiskunde Nederlands

Vierkante meters zijn een maateenheid van een gebied, het wordt meestal gebruikt om de afmetingen van een plat oppervlak zoals een veld of een vloer te bepalen. Je kunt bijvoorbeeld de oppervlakte van een bank in vierkante meters opmeten en dan de oppervlakte van je kamer, zodat je weet of de bank erin past. Als je alleen maar een meetlint hebt waarop bijvoorbeeld "feet" of een andere niet-metrische maateenheid staat aangegeven, dan kun je daarmee nog steeds het gebied opmeten en het daarna omrekenen naar vierkante meters.

Deze pagina is 51.743 keer bekeken.

Was dit artikel nuttig?

Advertentie