چگونه لپ‌تاپ را از طریق موبایل به اینترنت وصل کنیم

این ویکی‌هاو به تو یاد می‌دهد که چگونه یک کامپیوتر را با استفاده از دیتای موبایل آیفون یا اندروید به اینترنت وصل کنی. این فرآیند "tethering" (اتصال) نام دارد. همه‌ی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه ویژگی tethering (اتصال) را پشتیبانی نمی‌کنند؛ اگر شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات تلفن همراه تو این ویژگی را پشتیبانی می‌کند، فراموش نکن که حجم اینترنت مصرف شده توسط کامپیوتری که از طریق موبایل به اینترنت وصل شده از حجم بسته‌ی دیتای موبایل کم می‌شود.

روش 1
روش 1 از 4:

اتصال از طریق وای-فای آیفون

 1. 1
  تنظیمات
  Wiki فارسی: iPhone Settings App Icon
  آیفون را باز کن.
  آیکون این برنامه به‌شکل یک چرخ‌دنده‌ی خاکستری رنگ است و می‌توانی آن را در صفحه‌ی اصلی برنامه‌های موبایلت پیدا کنی.
 2. 2
  روی Personal Hotspot (هات‌اسپات شخصی) بزن. این گزینه در بالا‌ی صفحه‌ی تنظیمات و درست زیر گزینه‌ی Cellular (یا Mobile Data) قرار دارد.
 3. 3
  دکمه‌ی Personal Hotspot (هات‌اسپات شخصی) را به سمت راست بکش تا در وضعیت "On" (فعال) قرار بگیرد. با انجام این کار این دکمه از حالت "Off"
  Wiki فارسی: iPhone Switch Off Icon
  (غیرفعال) به حالت "On"
  Wiki فارسی: iPhone Switch On Icon
  (فعال) تغیر می‌کند. ‌اکنون وای-فای هات‌اسپات موبایلت فعال است.
  • برای تغییر کلمه‌ی عبور هات‌اسپات، روی Wi-Fi Password (کلمه‌ی عبور وای-فای) بزن.
 4. 4
  روی آیکون وای-فای کامپیوترت کلیک کن. آیکون وای-فای که به‌شکل چند خط منحنی موازی است، در ویندوز در گوشه‌ی سمت راست و پایین صفحه‌ و در مک در گوشه‌ی سمت راست و بالای صفحه‌نمایش قرار دارد.
  • ممکن است لازم باشد برای دیدن آیکون وای-فای در ویندوز، ابتدا روی ^ در همان قسمت از صفحه‌نمایش کلیک کنی.
 5. 5
  روی اسم آیفون خودت کلیک کن. اسم آیفونت را می‌توانی در پنجره‌ی وای-فای نمایش داده شده مشاهده کنی.
  • در کامپیوترهای دارای سیستم‌عامل ویندوز باید برای ادامه‌ی مراحل، روی Connect (وصل شدن) در گوشه‌ی سمت راست و پایین پنجره‌ی وای-فای کلیک کنی.
 6. 6
  کلمه‌ی عبور هات‌اسپات آیفونت را وارد کن. این کلمه‌ی عبور را می‌توانی در وسط صفحه‌ی Personal Hotspot (هات‌اسپات شخصی) آیفون و کنار "Wi-Fi Password" (کلمه‌ی عبور وای-فای) پیدا کنی.
 7. 7
  روی Next (بعدی) در ویندوز یا Join (پیوستن) در مک کلیک کن. اگر کلمه‌ی عبور را درست وارد کرده باشی، کامپیوترت از طریق هات‌اسپات آیفون به اینترنت وصل خواهد شد.
روش 2
روش 2 از 4:

اتصال از طریق کابل USB آیفون

 1. 1
  آیفونت را به کامپیوتر وصل کن. برای این کار از کابل شارژر USB آیفونت استفاده کن.
 2. 2
  تنظیمات
  Wiki فارسی: iPhone Settings App Icon
  آیفون را باز کن.
  آیکون این برنامه به‌شکل یک چرخ‌دنده‌ی خاکستری رنگ است و می‌توانی آن را در صفحه‌ی اصلی برنامه‌های موبایلت پیدا کنی.
 3. 3
  روی Personal Hotspot (هات‌اسپات شخصی) بزن. این گزینه در بالا‌ی صفحه‌ی تنظیمات و درست زیر گزینه‌ی Cellular (یا Mobile Data) قرار گرفته است.
 4. 4
  دکمه‌ی Personal Hotspot (هات‌اسپات شخصی) را به سمت راست بکش تا در وضعیت "On" (فعال) قرار بگیرد. با انجام این کار این دکمه از حالت "Off"
  Wiki فارسی: iPhone Switch Off Icon
  (غیرفعال) به حالت "On"
  Wiki فارسی: iPhone Switch On Icon
  (فعال) تغییر می‌کند. بعد از چند لحظه، کامپیوترت ارتباط اینترنتی کابلی برقرار شده را تشخیص خواهد داد.
روش 3
روش 3 از 4:

اتصال از طریق وای-فای اندروید

 1. 1
  تنظیمات اندروید را باز کن. اینآیکون چرخ‌دنده‌ای شکل را می‌توانی در قسمت برنامه‌های اندروید پیدا کنی.
 2. 2
  روی More (بیشتر) بزن. این گزینه زیر بخش "Wireless & networks" (شبکه‌ها و بی‌سیم) و تقریباً در بالای صفحه‌ی تنظیمات قرار دارد.
  • در دستگاه‌های سامسونگ به‌جای این کار باید روی Connections (اتصالات) بزنی.
 3. 3
  روی Tethering & portable hotspot (اتصال و هات‌اسپات پرتابل) کلیک کن. این گزینه تقریباً در وسط صفحه‌ قرار دارد.
  • در دستگاه‌های سامسونگ باید روی Mobile HotSpot and Tethering (هات‌اسپات موبایل و اتصال) بزنی.
 4. 4
  روی Set up mobile hotspot (تنظیم هات‌اسپات موبایل) بزن. این گزینه در بالای صفحه قرار دارد.
  • در سامسونگ روی Mobile Hotspot (هات‌اسپات موبایل) بزن، در گوشه‌ی سمت راست روی بزن و در نهایت روی Configure Mobile HotSpot (تنظیم هات‌اسپات موبایل) بزن.
 5. 5
  هات‌اسپات اندرویدت را تنظیم کن. برای انجام این کار، اطلاعات زیر را وارد کن:
  • Network name (اسم شبکه) - این همان اسم هات‌اسپات دستگاهت است که در قسمت مدیریت بی‌سیم کامپیوتر نمایش داده خواهد شد.
  • Security (امنیت) - از این منو گزینه‌ی WPA2 را انتخاب کن.
  • Password (کلمه‌ی عبور) - کلمه‌ی عبور برای وصل شدن به هات‌اسپات.
 6. 6
  روی Save (ذخیره) کلیک کن. این گزینه در گوشه‌ی سمت راست و پایین پنجره‌ی Wi-Fi Hotspot (اتصال وای-فای) قرار دارد.
 7. 7
  دکمه‌ی OFF (غیرفعال) را به سمت راست بکش تا در حالت "On" (فعال) قرار بگیرد. با انجام این کار هات‌اسپات دستگاه اندروید فعال می‌شود.
 8. 8
  روی آیکون وای-فای کامپیوترت کلیک کن. آیکون وای-فای که به‌شکل چند خط منحنی موازی است، در ویندوز در گوشه‌ی سمت راست و پایین صفحه‌ و در مک در گوشه‌ی سمت راست و بالای صفحه‌نمایش قرار دارد.
  • ممکن است لازم باشد برای دیدن آیکون وای-فای در ویندوز، ابتدا روی ^ در همان قسمت از صفحه‌نمایش کلیک کنی.
 9. 9
  روی اسم شبکه‌ی موبایلت کلیک کن. این همان اسمی است که قبلاً در قسمت تنظیمات وارد کرده‌ای.
 10. 10
  کلمه‌ی عبور هات‌اسپات را وارد کن. این همان کلمه‌ی عبوری است که در قسمت تنظیمات آن را وارد کرده‌ای.
 11. 11
  روی Next (بعدی) در ویندوز یا Join (پیوستن) در مک کلیک کن. اگر کلمه‌ی عبور را درست وارد کرده باشی، کامپیوترت از طریق هات‌اسپات آیفون به اینترنت وصل خواهد شد.
روش 4
روش 4 از 4:

اتصال از طریق کابل USB اندروید

 1. 1
  دستگاه اندرویدت را به کامپیوتر وصل کن. برای این کار از کابل شارژر اندرویدت استفاده کن.
 2. 2
  تنظیمات اندروید را باز کن. این آیکون چرخ‌دنده‌ای شکل معمولاً در قسمت برنامه‌های اندروید قرار دارد.
 3. 3
  روی More (بیشتر) بزن. این گزینه زیر بخش "Wireless & networks" (شبکه‌ها و بی‌سیم) و تقریباَ در بالای صفحه‌ی تنظیمات قرار دارد.
  • در دستگاه‌های سامسونگ باید روی Mobile HotSpot and Tethering (هات‌اسپات موبایل و اتصال) بزنی.
 4. 4
  روی Tethering & portable hotspot (اتصال و هات‌اسپات پرتابل) کلیک کن. این گزینه تقریباً در قسمت بالای صفحه قرار دارد.
  • در دستگاه‌های سامسونگ باید روی Tethering and Mobile HotSpot (اتصال و هات‌اسپات موبایل) بزنی.
 5. 5
  دکمه‌ی USB tethering را به سمت راست بکش تا "ON" (فعال) شود. بعد از انجام این کار باید یک آیکون USB که به‌شکل نیزه‌ای با سه شاخه است را در گوشه‌ی بالا و سمت چپ صفحه‌نمایش مشاهده کنی و همچنین کامپیوترت باید ارتباط اینترنتی کابلی برقرار شده از طریق موبایل را تشخیص بدهد.

نکات

 • وقتی از ارتباط بی‌سیم استفاده می‌کنی، موبایلت را در فاصله‌ی‌ حداکثر 3 متری از کامپیوتر قرار بده.
 • اگر گزینه‎‌ی tether (اتصال) را در لیست تنظیمات موبایلت نمی‌بینی، برای فعال کردن آن با تامیین کننده خدمات تلفن همراهت تماس بگیر؛ احتمالا این ویژگی برای فعال شدن باید از طرف آن‌ها تایید شود.

هشدارها

 • مصرف بیشتر از مقدار حجم بسته‌ی اینترنتی موبایل منجر به پرداخت هزینه‌ی اضافی می‌شود، مصرف ماهانه‌ی بسته‌ی اینترنت موبایلت را مرتب کنترل کن.

مقالات مرتبط ویکی‌هاو

Wiki فارسی: با استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیمبا استفاده از عکس به‌راحتی شخصی را جستجو و پیدا کنیم
Wiki فارسی: از اینستاگرام موزیک دانلود کنیمدانلود آهنگ از اینستاگرام
Wiki فارسی: افراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهندافراد را وادار کنیم به پیام ما جواب دهند
Wiki فارسی: در فایل‌های PDF تایپ کنیمدر فایل‌های PDF تایپ کنیم
Wiki فارسی: به فایل‌های PDF عکس اضافه کنیمبه فایل‌های PDF عکس اضافه کنیم
Wiki فارسی: همه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیمهمه‌ی توییت‌ها را یک‌باره حذف کنیم
Wiki فارسی: به حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیمبه حافظه‌ی کلیپ‌بورد اندروید دسترسی پیدا کنیم
Wiki فارسی: به صورت خصوصی تماس بگیریمبه صورت خصوصی تماس بگیریم
Wiki فارسی: ایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیمایمیل های قدیمی را در Gmail‌ پیدا کنیم
Wiki فارسی: در اینستاگرام روی عکس‌ها آهنگ بگذاریمدر اینستاگرام روی عکس‌ها آهنگ بگذاریم
Wiki فارسی: صدای گوشی آیفون را زیاد کنیمصدای گوشی آیفون را زیاد کنیم
Wiki فارسی: پس‌زمینه‌ی تصاویر را با Paint حذف کنیمپس‌زمینه‌ی تصاویر را با Paint حذف کنیم
Wiki فارسی: شماره‌ تلفن را در فیسبوک جستجو کنیمشماره‌ تلفن را در فیسبوک جستجو کنیم
Wiki فارسی: فایل‌های EXE را باز کنیمفایل‌های EXE را باز کنیم

در مورد ویکی‌هاو

Wiki فارسی: Spike Baron
به‌طور مشارکتی نوشته شده با همکاری:
Spike Baron
این مقاله توسط تیم آموزش‌دیده‌ی ویراستاران و پژوهشگرانی که صحت و جامعیت آن را تأیید کرده‌اند، به‌طور مشارکتی نوشته شده است. این مقاله ۲٬۲۴۹بار مشاهده شده است.

چگونه لپ‌تاپ را از طریق موبایل به اینترنت وصل کنیم - Wiki کامپیوتر و ابزار الکترونیکی فارسی

این ویکی‌هاو به تو یاد می‌دهد که چگونه یک کامپیوتر را با استفاده از دیتای موبایل آیفون یا اندروید به اینترنت وصل کنی. این فرآیند "tethering" (اتصال) نام دارد. همه‌ی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه ویژگی tethering (اتصال) را پشتیبانی نمی‌کنند؛ اگر شرکت ارائه دهنده‌ی خدمات تلفن همراه تو این ویژگی را پشتیبانی می‌کند، فراموش نکن که حجم اینترنت مصرف شده توسط کامپیوتری که از طریق موبایل به اینترنت وصل شده از حجم بسته‌ی دیتای موبایل کم می‌شود.

از این صفحه ۲٬۲۴۹بار بازدید شده‌است.

آیا این مقاله کمکتان کرد؟