Jak změnit MAC adresu počítače s Windows

Může se stát, že budete chtít změnit MAC adresu svého síťového adaptéru. MAC adresa (zkratka pro Media Access Control) je unikátním identifikátorem sloužícím k označení počítače v síti. Změna MAC adresy může hodit, když potřebujete rozpoznat problémy se sítí, nebo si jen chcete užít trochu nejapné legrace. Pokračujte na první krok návodu a naučte se, jak změnit MAC adresu síťového adaptéru ve Windows.

Metoda 1
Metoda 1 ze 3:

Správce zařízení

 1. 1
  Otevřete Správce zařízení. Dostanete se k němu z Ovládacích panelů. Pokud používáte zobrazení v režimu kategorií, najdete ho v sekci Systém a zabezpečení.
 2. 2
  Otevřete si sekci Síťové adaptéry. Ve správci zařízení uvidíte seznam veškerého hardwaru nainstalovaného v počítači. Ten je roztříděn do kategorií. Otevřete si sekci Síťové adaptéry, kde najdete všechny nainstalované síťové karty.
  • Pokud si nejste jistí, který adaptér používáte, podívejte se na první krok na začátku tohoto článku a zjistěte, jak zjistit Popis zařízení.
 3. 3
  Pravým tlačítkem klikněte na adaptér. Z nabídky zvolte Vlastnosti, čímž otevřete okno vlastností adaptéru.
 4. 4
  Klikněte na záložku Upřesnit. Hledejte položku "Síťován adresa" nebo "Lokálně spravovaná adresa". Označte ji a napravo uvidíte pole "Hodnota". Klikněte na přepínací políčko, abyste pole "Hodnota" aktivovali.
  • Ne všechny adaptéry lze takto nastavit. Pokud nemůžete najít ani jednu ze zmíněných položek, budete muset využít jednu z metod zmíněných dále v článku.
 5. 5
  Zadejte svou novou MAC adresu. MAC adresy mají 12znakovou velikost a zadávají se bez dvojteček a pomlček. Pokud tedy chcete například vytvořit MAC adresu "2A:1B:4C:3D:6E:5F", zadejte "2A1B4C3D6E5F".
 6. 6
  Restartujte počítač, aby se změny projevily. Pro aplikaci změn můžete také vypnout a znovu zapnout síťový adaptér v prostředí Windows. Pouhé přepnutí ovladače pro zapínání/vypínání WiFi, kterým jsou vybaveny třeba ThinkPady a Sony VaiO, však nestačí.
 7. 7
  Zkontrolujte, že se změny projevily. Po restartu počítače spusťte Příkazový řádek a zadejte ipconfig /all. Podívejte se na položku Physical Address u svého adaptér. Měla by v ní být uvedena nová MAC adres.
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 3:

Editor registrů

 1. 1
  Zjistěte si ID síťového adaptéru. Abyste síťový adaptér v Registrech Windows snadno našli, budete o něm potřebovat zjistit některé základní informace přes Příkazový řádek. Příkazový řádek otevřete zadáním "cmd" do okna Spustit (Windows+ R).
  • Napište ipconfig /all a stiskněte Enter. Poznačte si položky Description a Physical Address aktivního síťového zařízení. Všechna neaktivní zařízení („Media Disconnected“) ignorujte.
  • Napište net config rdr a stiskněte Enter. Poznačte si GUID, které je zobrazeno ve složených závorkách "{}" vedle Fyzické adresy, kterou jste si zapsali předtím.
 2. 2
  Otevřete Editor registrů. Spustíte jej otevřením dialogového okna Spustit (Windows+ R) a zadáním "regedit". Tím spustíte Editor registrů, v němž můžete změnit nastavení síťové karty.
  • Když změníte v registrech špatný záznam, může počítač přestat fungovat.
 3. 3
  Přejděte ke klíči v registru. Jděte do HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}. Otevřete klíč kliknutím na šipku.
 4. 4
  Najděte zde svůj adaptér. Uvidíte několik složek označených jako "0000", "0001" apod. Otevřete každou z nich a porovnejte položku DriverDesc se záznamem Description, který jste si poznačili v prvním kroku. Abyste si mohli být stoprocentně jistí, zkontrolujte, že se pole NetCfgInstanceID shoduje s GUID z prvního kroku.
 5. 5
  Klikněte pravým tlačítkem na složku, která odpovídá vašemu zařízení. Pokud například zařízení odpovídá složka "0001", klikněte na ni pravým tlačítkem. Pak zvolte Nový → Řetězcová hodnota. Novou hodnotu pojmenujte "NetworkAddress".
 6. 6
  Na novou položku Network Address dvakrát klikněte. Do pole "Údaj hodnoty" zadejte novou MAC adresu. MAC adresy jsou 12znakové hodnoty, které se zadávají bez pomlček a dvojteček. Chcete-li například vytvořit MAC adresu "2A:1B:4C:3D:6E:5F", zadejte "2A1B4C3D6E5F".
 7. 7
  Zkontrolujte, že má MAC adresa správný formát. Některé adaptéry (obzvláště Wi-Fi karty) nepřipustí změnu MAC adresy, jestliže druhá polovina prvních osmi znaků není 2,6,A,E, nebo pokud začíná nulou. Tento požadavek byl vypozorován již u Windows XP a adresa musí mít formát:
  • D2XXXXXXXXXX
  • D6XXXXXXXXXX
  • DAXXXXXXXXXX
  • DEXXXXXXXXXX
 8. 8
  Restartujte počítač, aby se změny projevily. Pro aplikaci změn můžete také vypnout a znovu zapnout síťový adaptér v prostředí Windows. Pouhé přepnutí ovladače pro zapínání/vypínání WiFi, kterým jsou vybaveny třeba ThinkPady a Sony VaiO, však nestačí.
 9. 9
  Zkontrolujte, že se změny projevily. Po restartu počítače spusťte Příkazový řádek a zadejte ipconfig /all. Podívejte se na položku Physical Address u svého adaptér. Měla by v ní být uvedena nová MAC adres.[1]
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 3:

SMAC

 1. 1
  Stáhněte si program SMAC. SMAC je placený nástroj s demoverzí zdarma, kterým lze rychle změnit MAC adresu. Je kompatibilní s Windows XP, Vista i 7. Vždy jej stahuje pouze z důvěryhodného zdroje.
  • Po stažení program nainstalujte. Většině uživatelů stačí ponechat výchozí nastavení.
 2. 2
  Vyberte svůj adaptér. Po spuštění programu SMAC uvidíte seznam všech nainstalovaných síťových zařízení. Vyberte ten adaptér, jehož adresu chcete změnit.
 3. 3
  Zadejte novou adresu. Do pole pod "New Spoofed MAC Address" zadejte novou MAC adresu.
 4. 4
  Zkontrolujte, že má MAC adresa správný formát. Některé adaptéry (obzvláště Wi-Fi karty) nepřipustí změnu MAC adresy, jestliže druhá polovina prvních osmi znaků není 2,6,A,E, nebo pokud začíná nulou. Tento požadavek byl vypozorován již u Windows XP a adresa musí mít formát:
  • D2XXXXXXXXXX
  • D6XXXXXXXXXX
  • DAXXXXXXXXXX
  • DEXXXXXXXXXX
 5. 5
  Klikněte na Options. Z nabídky vyberte možnost "Automatically Restart Adapter". Vedle této možnosti by mělo být zaškrtávací políčko.
 6. 6
  Klikněte na tlačítko "Update MAC". Protože se bude měnit MAC adresa, dojde dočasně k vypnutí síťového adaptéru. V tabulce s výpisem síťových zařízení pak zkontrolujte, že se adresa změnila. [2]
  Reklama

Tipy

 • Můžete si dokonce vymyslet vtipnou MAC adresu, protože se v hexadecimálních adresách používají písmena A-F.
Reklama

Varování

 • Nezadávejte již existující MAC adresu, jinak znemožníte připojení počítače k síti.
Reklama

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 17 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 14 088 krát
Kategorie: Networking

Jak změnit MAC adresu počítače s Windows - Wiki Networking Čeština

Může se stát, že budete chtít změnit MAC adresu svého síťového adaptéru. MAC adresa (zkratka pro Media Access Control) je unikátním identifikátorem sloužícím k označení počítače v síti. Změna MAC adresy může hodit, když potřebujete rozpoznat problémy se sítí, nebo si jen chcete užít trochu nejapné legrace. Pokračujte na první krok návodu a naučte se, jak změnit MAC adresu síťového adaptéru ve Windows.

Stránka byla zobrazena 14 088 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama