Přáli byste si být sebejistější? Nebojte se, můžete toho dosáhnout. Většina odborníků se shoduje na tom, že sebevědomí je kombinací sebeúcty a sebeúčelnosti. [1] Začněte důvěřovat sami sobě, svým schopnostem a svým cílům. Pomůže vám to řešit problémy a stresující situace a dodá vám to větší sebevědomí. Když budete mít pozitivní přístup, stanovíte si měřitelné cíle a budete se obklopovat jinými sebejistými lidmi, budete na nejlepší cestě ke zdravému sebevědomí. [2]

Část 1
Část 1 ze 4:

Stanovte si cíle

 1. 1
  Napište si seznam svých silných stránek. Tento jednoduchý úkol vám pomůže dostat se do správné nálady, což je k zachování sebevědomí velmi důležité. Jistě máte oblasti, které byste ještě mohli zlepšit, což má každý, ale nedostatek sebevědomí často pramení z nedostatku sebeúcty. Když si napíšete seznam svých pozitivních vlastností, budete schopni se přenést přes svá menší negativa. [3] Můžete si napsat například:
  • Talenty a nadání: Nemusíte nutně soutěžit. Stačí když uvidíte sami sebe jako talentovaného nebo nadaného člověka v nějaké oblasti, například ve sportu, obchodu, nebo kreativitě.
  • Osobnostní rysy: Zapište si všechny své vlastnosti, kterých si na sobě vážíte. Můžete si například napsat, že jste pracovití, záleží vám na ostatních, nebo máte dobrou představivost.
  • Dosažené úspěchy: Napište si na seznam všechny své úspěchy, na které jste hrdí. Možná jste hráli na koncertě, mluvili jste před velkým publikem, upekli jste skvělý dort k narozeninám, nebo jste běželi nějaký závod.
 2. 2
  Uvědomujte si svůj nedostatek sebevědomí. Lidé mají často nízké sebevědomí, když mají pocit, že jim ostatní lidé v životě nenaslouchají a nepodporují je. Tento problém se objevuje často již v raném dětství a pramení z rodinných vztahů. [4] Možná vás vaši rodiče příliš kritizovali, nebo vás často trestali. Mohlo vám to způsobit nedostatek sebevědomí, obavy, váhavost a strach vůči dospělým lidem. [5] Pokud vás rodiče naopak přehnaně chránili, také vám tím v podstatě zabránili zkoušet nové věci, dělat chyby a nakonec se poučit a uspět. [6] The adult version is afraid to try anything new for fear of failure.
  • Pokud vás například rodiče vždy kritizovali za vaše studium, mohli jste si celý život myslet, že nejste hloupí a nemáte šanci v životě uspět. Mohli jste si myslet, že si ostatní myslí, že jste hloupí a neumíte tvrdě pracovat.
  • Pokud vás rodiče v dětství například nepouštěli nikam samotné, protože se báli, že vás někdo unese, nebo se ztratíte, je možné, že máte v dospělosti stále strach z neznámých míst. Ve skutečnosti se ale lidí učí pomocí ztrácení, hledání a dělání chyb.
 3. 3
  Napište si, jaké sebevědomí byste chtěli mít. Chcete se naučit sebejistě mluvit s lidmi? Nebo chcete umět mluvit před velkými publiky? Napište si všechny oblasti, ve kterých byste chtěli získat lepší sebevědomí. Pomůže vám to ujasnit si, co byste měli dělat. [7]
  • Můžete si například napsat, že byste se chtěli naučit mluvit před třídou při prezentaci skupinového projektu, nebo že byste chtěli být sebejistější při hraní kolektivních sportů, nebo při nějaké jiné činnosti. [8]
 4. 4
  Připravte si jednoduchý plán. Až budete vědět, v jakých oblastech byste chtěli získat vyšší sebevědomí, rozhodněte se, jak konkrétně toho dosáhnete. Můžete si napsat všechny kroky svého plánu. Začněte zvolna a postupně se vypracujte i k složitějším situacím a interakcím. [9]
  • Můžete si například napsat, že chcete každý den zavést rozhovor s někým cizím, nebo položit jednu otázku učiteli před celou třídou. Potom si to trénujte tak, že to budete dělat stále častěji. Pouze pravidelným trénováním se vám podaří dosáhnout vyššího sebevědomí. [10]
  • Možná se příští rok chcete ucházet o tři různá zaměstnání, nebo se chcete přihlásit na dvě různé školy. Můžete mít ale i menší plány, například vyjít si jednou týdně s přáteli, nebo se zapsat do kurzu, který vás zajímá.
 5. 5
  Stanovte si malé měřitelné cíle. Vaše cíle by měly jít rozdělit na menší detailnější kroky. Díky tomu budete schopni sledovat své pokroky a budete mít ze svých úspěchů lepší pocit. Stanovte si zvladatelné a dosažitelné cíle, abyste se vyhnuli frustraci.[11]
  • Zde je příklad měřitelného cíle o několika krocích: „Kroky: 6 měsíců trénovat, uběhnout půlmaraton, trénovat další 3 měsíce. Cíl: uběhnout celý maraton.“
  • Napište si ke svým cílům časové limity, abyste měli větší šanci jich dosáhnout. Když se vám nebude dařit, přehodnoťte své cíle a zamyslete se nad tím, co jste se naučili. [12] [13]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Získejte sebevědomí

 1. 1
  Získejte všechny informace, které potřebujete. Najděte si zdroje informací, které potřebujete. Zjistěte, zda můžete podstoupit nějaký formální výcvik, nebo vzdělání, abyste svých cílů dosáhli. Koneckonců je těžké mít dostatek sebevědomí na to, abyste řídili letadlo, když jste ještě neměli ani jednu hodinu výcviku. Pokud se chcete zapsat na formální kurz, získáte také příležitosti trénovat, což je další skvělý způsob, jak získat sebevědomí.
  • Najděte si mentora, zapište se do nějakého kurzu, nebo si začněte číst o tématech, která vás zajímají, abyste měli ty nejlepší předpoklady dosáhnout úspěchu.
 2. 2
  Buďte pozitivní a optimističtí. Získat sebevědomí vyžaduje soustředění a pozitivní přístup. Pokud vás někdo stále kritizuje, nebo nikdo neocení vaše snahy, nebude snadné udržet si motivaci. Všechny negativní pochybnosti, které máte, byste měli otočit na pozitivní tvrzení a výzvy. Vytvořte si pro sebe rituál a opakujte si pozitivní afirmace.[14]
  • Každé ráno při čištění zubů se na sebe podívejte do zrcadla, usmějte se a řekněte: „Dnes se budu opravdu snažit. Zasloužím si být sebejistý.“
  • Věnujte se věcem, které vás skutečně baví. Poslouchejte hudbu, zajděte si do galerie, nebo si s přáteli zahrajte basketbal. Dělejte to, co máte rádi a snažte se to dělat co nejčastěji. Pomůže vám to vyhnout se negativním myšlenkám.
 3. 3
  Vytvořte si podpůrnou síť. Negativní prostředí vám může zničit vaše sebevědomí. Obklopujte se lidmi, kteří vás ve vašich snahách podporují. Díky tomu budete moci stále pracovat na svém sebevědomí a lidé, se kterými trávíte čas, vás za to nebudou odsuzovat. Dejte svým blízkým najevo, že se snažíte získat vyšší sebevědomí a uvidíte, že vám rádi pomohou.
  • Pokud máte problémy, nebojte se požádat o pomoc kamaráda, nebo někoho z rodiny.
 4. 4
  Připomínejte si své silné stránky. Je dobré vědět, že máte silné stránky a pozitivní vlastnosti, ale když si to nebudete každý den opakovat a zdůrazňovat, brzy na to zapomenete a začnete se opět kritizovat a pochybovat o sobě. Mějte svůj seznam silných stránek na nějakém dobře viditelném místě, abyste ho měli stále na očích. [15] Opakujte si mantru nebo afirmaci, která vám připomene vaše silné stránky a pozitivní vlastnosti.
  • Například vždy, když půjdete na toaletu, se podívejte do zrcadla a řekněte si něco hezkého o sobě. Díky tomu nezapomenete na své pozitivní vlastnosti a získáte vyšší sebevědomí. Než se nadějete, budete se ve svém těle cítit skvěle a nebudete se bát názorů ostatních, takže budete skutečně sebejistí.
 5. 5
  Podstupujte rizika, ale informovaně. Pokud nemáte moc sebevědomí, pravděpodobně příliš často neriskujete. Na druhou stranu velmi sebevědomí lidé mohou riskovat až příliš. Musíte najít rovnováhu a riskovat na základě svých schopností a dané situace. Podstupujte pouze informovaná rizika, abyste získali vyšší sebevědomí. [16]
  • Riskovat znamená pro každého něco jiného. Možná si chcete zajít na nějakou společenskou událost, ze které jste měli vždy strach, nebo se chcete postavit kamarádovi, který se vám posmívá. Dopřejte si příležitost užívat si nové společenské situace a zbavovat se těch, které vám škodí.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Jak si zachovat sebevědomí v těžkých situacích

 1. 1
  Naučte se zvládat odmítnutí. Porozumět odmítnutí je důležitou součástí života. Přestože odmítnutí bolí, můžete se dívat do budoucnosti a pokračovat ve svém životě. Naučte se přijímat odmítnutí s grácií. Odpovídejte mile a akceptujte fakt, že jste byli odmítnuti. Respektujte rozhodnutí ostatních lidí a zachovejte si své sebevědomí.
  • Nevzdávejte se. To, že vám nevyšel vztah, pracovní nabídka, nebo třeba povýšení neznamená, že byste se měli přestat snažit. Poučte se z odmítnutí a jděte dál.[17]
 2. 2
  Naučte se řešit šikanu. Postavte se za sebe! Když lidem dovolíte, aby vás šikanovali, nepřestanou to dělat. Postavte se jim a spolehněte se na přátele, kteří se za vás postaví. [18] Se šikanou se vypořádejte díky sebevědomí a odvaze. Řekněte tomu, kdo vás šikanuje, aby s tím přestal.
  • Neakceptujte šikanu jak součást svého života. Šikana je špatná a máte plné právo se z ní vymanit, i kdyby to znamenalo, že to musíte řešit se svými nadřízenými, nebo s ředitelem vaší školy.
 3. 3
  Naučte se zvládat pracovní pohovory. U pracovních pohovorů je sebevědomí velmi důležité. Zaměstnavatelé stále hledají někoho, kdo je sebejistý a schopný. Je snadné se u pohovoru cítit nervózně, ale pokud se vám to stane, měli byste předstírat sebevědomí. Když se budete cítit trochu lépe a uvolněněji, budete schopni plynule přejít ke skutečnému sebevědomí. [19]
  • Naslouchejte při pohovoru tomu druhému. Neměli byste jen sedět a odpovídat na otázky. Snažte se zapojit se do rozhovoru a dát najevo své cíle, abyste ukázali, že jste sebejistí a jdete si za svým. [20]
 4. 4
  Naučte se mluvit před lidmi. Existuje spousta knih o tématu přípravy a pronášení efektivního projevu, ale jako u většiny lidských interakcí je jednou z nejdůležitějších věcí v těchto situacích právě sebevědomí. Vyzkoušejte následující tipy, které vám pomohou získat vyšší sebevědomí:
  • Buďte vtipní. Humor vás pomůže uvolnit a dokáže zbavit napětí i vaše publikum. Když budete vtipní, publikum vám bude více důvěřovat a bude vám věnovat více pozornosti.[21]
  • Vyjadřujte sebevědomí. I když se nebudete cítit sebejistě, měli byste gestikulovat a mluvit sebejistě. Mluvte hlasitě a jasně a pomáhejte si rukama. Nehrbte se, nemumlejte a nemějte paže překřížené před tělem. [22]
  • Udržujte oční kontakt. Zapojíte tím své publikum do dění a budete působit sebejistěji. Najděte si několik lidí, kteří vám věnují pozornost a soustřeďte se na ně. Nedívejte se na lidi, kteří vypadají, že je váš projev nezajímá.[23]
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Pečujte o sebe

 1. 1
  Uvědomte si, jak důležité je o sebe pečovat. Lidé, kterým chybí sebevědomí, mají často lhostejný přístup a myslí si, že na nich stejně nikomu nezáleží, takže se nemusejí snažit. Když budete zanedbávat hygienu, zdraví a relaxaci, brzy budete mít nízké sebevědomí, protože se budete stále více vzdalovat od svého ideálního já.
  • Když o sebe budete lépe pečovat, podaří se vám tento cyklus narušit a získat vyšší sebevědomí.
 2. 2
  Dodržujte zásady hygieny. Každý den si vyhraďte čas na to, abyste dodržovali hygienu. Dejte si sprchu, umyjte si obličej, vezměte si čisté oblečení a připravte se na nadcházející den. Až budete připraveni odejít z domu, měli byste se cítit mnohem sebevědoměji.
  • Hygieně se věnujte každý den, abyste o své sebevědomí nepřišli.
 3. 3
  Pečujte o své zdraví. Jednoduše řešeno – měli byste jíst zdravou a vyváženou stravu plnou celozrnných obilovin, ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a bílkovin. Omezte alkohol a tučná jídla a nepřejídejte se. Také byste měli pravidelně cvičit.
  • Přestaňte kouřit, zejména pokud kouření používáte jako berličku ve společenských situacích. Když se vám to podaří, budete mít mnohem vyšší sebevědomí.
 4. 4
  Upravte svůj spánkový režim. Někdy není snadné udržet si pravidelný spánkový režim, zejména pokud studujete střední neb vysokou školu. Snažte se ale chodit spát každý den ve stejnou dobu a vstávat také každý den ve stejnou dobu. Měli byste vstávat alespoň hodinu před odchodem do práce nebo do školy.
  • Váš život se točí kolem času, který prospíte, takže prvním krokem k zorganizovanému životu je vstávat každý den ve stejnou dobu, abyste měli jistotu, že dodržíte svůj denní plán.
  Reklama

Reference

 1. Mankelow, J. & Carlson, A. (nd). Building self-confidence: Preparing yourself for success http://www.mindtools.com/selfconf.html
 2. Norton, B. (2014). Overcome social anxiety and shyness: how to become confident and more outgoing. Amazon digital services.
 3. http://www.mindtools.com/selfconf.html
 4. Apter, T. (2012). The confident child: Raising children to believe in themselves. Norton: NY.
 5. Neal, J. & Frick-Horbury, D. (2001). The effects of parenting styles and childhood attachment patterns on intimate relationships. Journal of Instructional Psychology, 28 (3). p. 178-183.
 6. Neal, J. & Frick-Horbury, D. (2001). V dospělosti se potom můžete bát zkoušet nové věci, protože máte strach z neúspěchu. Journal of Instructional Psychology, 28 (3). p. 178-183.
 7. Newlands, M. (2015). 6 simple ways you can build self-confidence and succeed. http://www.inc.com/murray-newlands/6-tips-to-build-self-confidence-for-business-success.html
 8. Newlands, M. (2015). 6 simple ways you can build self-confidence and succeed. http://www.inc.com/murray-newlands/6-tips-to-build-self-confidence-for-business-success.html
 9. Newlands, M. (2015). 6 simple ways you can build self-confidence and succeed. http://www.inc.com/murray-newlands/6-tips-to-build-self-confidence-for-business-success.html

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština: Camber Hill
Spoluautorem článku je :
Životní kouč
Tento článek spoluautorem článku je Camber Hill. Camber Hill je numerolog, autor, řečník a majitel Camber Hill Coaching se sídlem v Long Beach v Kalifornii. Více než 37 let Camber trénuje podnikatele, kreativce, obchodní manažery a profesionální sportovce. Inspiroval také kreativce v zábavním průmyslu, jako jsou profesionální režiséři, spisovatelé, herci a špičkové rozhlasové osobnosti. Jedinečné použití numerologie Camberovi umožňuje porozumět tomu, co nutí jeho klienty k vytváření dlouhodobých řešení a měřitelných výsledků. Jeho práce byla uvedena v The Human Calculator, The Human Calculator, The Los Angeles Times, Palm Springs Life Magazine a kalifornských rozhlasových programech. Je také členem Mezinárodní federace koučování a je členem představenstva správní rady ICF Orange County. Kromě toho se Camber vyznačuje jako certifikovaný vlastník podniku National Gay and Lesbian Chamber of Commerce. Tento článek byl zobrazen 15 621 krát

Jak získat sebevědomí - Wiki Duševní zdraví a psychická rovnováha Čeština

Přáli byste si být sebejistější? Nebojte se, můžete toho dosáhnout. Většina odborníků se shoduje na tom, že sebevědomí je kombinací sebeúcty a sebeúčelnosti. [1] X Zroj výzkumu Začněte důvěřovat sami sobě, svým schopnostem a svým cílům. Pomůže vám to řešit problémy a stresující situace a dodá vám to větší sebevědomí. Když budete mít pozitivní přístup, stanovíte si měřitelné cíle a budete se obklopovat jinými sebejistými lidmi, budete na nejlepší cestě ke zdravému sebevědomí. [2] X Zroj výzkumu Norton, B. (2014). Overcome social anxiety and shyness: how to become confident and more outgoing. Amazon digital services.

Stránka byla zobrazena 15 621 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama