Objem tělesa je vlastně 3D prostor, který dané těleso vyplňuje. Zatímco obsah tvaru se měří ve čtverečních jednotkách, objem měříme v krychlových, neboli kubických jednotkách. Jestli se chcete naučit, jak vypočítat objem různých těles, přečtěte si náš návod.

Metoda 1
Metoda 1 ze 6:

Objem krychle

 1. 1
  Napište si vzorec pro výpočet objemu krychle. Zní jednoduše V = a3, kde V značí objem a "a" je délka jedné strany krychle.
 2. 2
  Změřte si délku strany krychle. Můžete k tomu použít kteroukoliv z nich. Údaj si zapište.
  • Příklad: Délka = 5 cm.
 3. 3
  Umocněte číslo na třetí. Protože všechny strany krychle jsou stejně dlouhé, můžete hodnotu jednoduše umocnit na třetí. Přemýšlejte o objemu jako o násobení délky, šířky a výšky, za předpokladu, že jsou všechny hodnoty stejné.
  • Příklad: 5 cm3 = 5 * 5 * 5 = 125 cm.3
 4. 4
  Výsledek vždy zapisujte v krychlových jednotkách. Nezapomeňte výsledek uvést ve správných jednotkách. Odpověď tedy zní 125 cm.3
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 6:

Objem kvádru

 1. 1
  Napište si vzorec pro výpočet objemu kvádru. Ten zní V = a * b * c, kdy V = Objem, a písmena "a", "b" a "c" jsou délky jednotlivých stran.
 2. 2
  Změřte první stranu.
  • Např: a = 4 cm.
 3. 3
  Změřte druhou stranu.
  • Např: b = 3 cm.
 4. 4
  Změřte si poslední stranu.
  • Např: c = 6 cm.
 5. 5
  Vynásobte strany a, b a c. Na pořadí nezáleží, můžete to udělat libovolně a výsledek bude stejný.
  • Např: 4 * 3 * 6 = 72 cm.3
 6. 6
  Výsledek nezapomeňte zapsat v krychlových jednotkách. Odpověď je tedy v našem případě 72 cm.3
  Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 6:

Objem válce

 1. 1
  napište si vzorec pro výpočet objemu válce. Ten zní: V = πr2h. V značí objem a πr2 je výpočet pro základnu válce. H je pak jeho výška.
  • Můžete o tom přemýšlet jako o vynásobení obsahu základny její výškou. jen v tomto příkladu je základna kulatá.
 2. 2
  Vypočítejte obsah základny. K tomuto výpočtu použijte jednoduchý vzorec A = πr2. R znamená poloměr kruhu. Řekněme, že náš modelový kruh má poloměr 4 cm.
  • Abyste vypočítali obsah této základny, jednoduše dosaďte 4 do vzorce A = πr2, který zkrátíte na A = π * 16 cm2. Pro co nejpřesnější výsledky počítejte π na kalkulačce. Pokud nemáte kalkulačku, můžete použít číslo 3,14, ale odpověď pak bude poněkud zkreslená.
   • Příklad: A = 16 cm.2 * π.
   • Příklad: A = 50.24 cm.2
 3. 3
  Změřte výšku válce. Výška je jednoduše vzdálenost mezi dvěma základnami. Řekněme, že náš válec je vysoký 10 cm. Jeho základna měří 50.24 cm.2 a výška je 10 cm.
 4. 4
  Vynásobte obsah základny výškou válce. Jednoduše dosaďte čísla do vzorce V = πr2h. Pamatujte, že náš válec má obsah základny 50.24 cm.2 a výšku 10 cm.
  • Příklad: V = 50.24 cm.2 * 10 cm.
  • Příklad: V = 502.4 cm.3
 5. 5
  Uveďte výsledek v krychlových neboli kubických jednotkách. Nezapomeňte výsledky napsat v krychlových jednotkách. Náš válec má objem 502.4 cm.3
  Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 6:

Objem kuželu

 1. 1
  Napište si vzorec pro výpočet objemu kuželu. Vzorec zní V = 1/3πr2h. V značí objem, h výšku tělesa a πr2 je obsah základny.
  • Můžete si to představit jako obsah základny, vynásobený 1/3 výšky tělesa. Jen v tomto případě je základna kulatá.
 2. 2
  Vypočítejte obsah kulaté základny. Abyste vypočítali obsah kulaté základny, použijte vzorec A = πr2. Písmeno r je poloměr základny kuželu. Řekněme, že náš modelový kužel má základnu o poloměru 3 cm.
  • Abyste vypočítali její obsah, dosaďte číslo do vzorce A = πr2 to get A = π * 9 in2. Měli byste s π počítat na kalkulačce, aby byly výsledky přesnější, ale pokud ji nemáte, použijte číslo 3,14. Výsledek bude trochu zkreslený.
   • Příklad: A = 9 cm.2 * π.
   • Příklad: A = 28.27 cm.2
 3. 3
  Zjistěte výšku kuželu. Pozor, výška se nerovná délce hrany od kraje základny po špičku! Řekněme, že náš kužel má výšku 5 cm. Obsah základny je 28.27 cm.2.
 4. 4
  Vynásobte obsah základny výškou kuželu. jednoduše dosaďte čísla do základního vzorce, V = 1/3 * πr2h. Pamatujte, že náš kužel má obsah základny 28.27 cm.2 a výšku 5 cm.
  • Příklad: V = 28.27 cm.2 * 5 cm.
  • Příklad: V = 141.37 cm.3
 5. 5
  Výsledek teď vynásobte 1/3. Vypočítali jste objem tělesa, který v případě kuželu teď musíte vydělit třemi. Přemýšlíte o tom, proč se kužel vejde do válce 3x? Je jedno, zda výsledek vynásobíte 1/3 nebo vydělíte číslem 3, výsledek bude stejný.
  • Příklad: 141.37 cm.3/ 3 = 47.12 cm.3
 6. 6
  Výsledek uveďte v krychlových jednotkách. nezapomeňte svou odpověď napsat v příslušných jednotkách. V našem případě je výsledek 47.12 cm.3
  Reklama
Metoda 5
Metoda 5 ze 6:

Objem koule

 1. 1
  Napište si vzorec pro výpočet objemu koule. Ten zní: V = 4/3πr3.
 2. 2
  Zjistěte si poloměr koule. Napište si ho.
  • Řekněme, že naše koule má poloměr 3 cm.
 3. 3
  Umocněte výsledek na třetí.
  • Příklad: 33 = 3 * 3 * 3 = 27 cm.3
 4. 4
  Vynásobte výsledek 4/3. Svůj výsledek předchozího výpočtu teď vynásobte číslem 4/3. Můžete to udělat na kalkulačce, nebo s pomocí zlomků, kdy celé číslo bude čitatel s jedničkou ve jmenovateli a to pak vynásobíte 3/4. Tady je návod, jak na to:
  • Příklad: 27/1 cm.3 * 4/3 = 108/3 cm.3
  • Zkrácení. 108/3 cm.3 = 36 cm.3
 5. 5
  Nakonec výsledné číslo vynásobte π. Napište si výsledek předchozího příkladu a vynásobte to hodnotou π. Měli byste to udělat na kalkulačce, aby byly výsledky co nejpřesnější. Pokud ji nemáte, použijte zkrácené 3,14. Tady je ukázka:
  • Příklad: 36 cm3 * π = 113.09 cm.3
 6. 6
  napište svou odpověď v krychlových jednotkách. Výsledek našeho příkladu je 113.09 in.3
  Reklama
Metoda 6
Metoda 6 ze 6:

Objem pravidelného jehlanu

 1. 1
  napište si vzorec pro výpočet objemu jehlanu. Ten zní: V = 1/3 * S * h.
 2. 2
  Vypočítejte číslo S, tedy obsah základny. Tam může mít různý tvar - trojúhelník, čtverec nebo třeba šestiúhelník, nicméně všechny její strany musí být stejně dlouhé. Ukažme si to na jehlanu se čtvercovou základnou o straně 6 cm. Pro výpočet obsahu základny je zapotřebí ji umocnit na druhou a pak vynásobit výškou tělesa.
  • Příklad: 6 cm. * 6 cm. = 36 cm.2
 3. 3
  Změřte si výšku jehlanu. Řekněme, že náš jehlan je vysoký 10 cm.
 4. 4
  Vynásobte obsah základny výškou jehlanu.
  • Příklad: 36 cm.2 * 10 cm. = 360 cm.3
 5. 5
  Výsledek vynásobte 1/3. Výsledný objem teď vynásobte 1/3, abyste zjistili objem jehlanu. Můžete ho samozřejmě také vydělit 3, výsledek bude shodný.
  • Příklad: 360 cm.3/3 = 120 cm.3.
 6. 6
  Napište svůj výsledek v krychlových centimetrech. V našem případě je to 120 cm.3
  Reklama

Tipy

 • Vždycky uvádějte výsledky v krychlových jednotkách.
 • Hlídejte si jednotky v průběhu celého počítání. Délka je v základní jednotce, obsah ve čtvereční a objem v krychlové.
Reklama

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 21 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 34 472 krát
Kategorie: Matematika

Jak vypočítat objem - Wiki Matematika Čeština

Objem tělesa je vlastně 3D prostor, který dané těleso vyplňuje. Zatímco obsah tvaru se měří ve čtverečních jednotkách, objem měříme v krychlových, neboli kubických jednotkách. Jestli se chcete naučit, jak vypočítat objem různých těles, přečtěte si náš návod.

Stránka byla zobrazena 34 472 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama