Jak vyměnit olej u auta

Pravidelná výměna motorového oleje ve vašem voze je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, abyste prodloužili jeho životnost. Postupem času se kvalita oleje snižuje a olejový filtr zanáší nečistotami. V závislosti na vašich řidičských zvyklostech a typu vozidla to mohou být tři měsíce, pět tisíc ujetých kilometrů anebo až třicet tisíc kilometrů či dvacet čtyři měsíců (viz servisní intervaly v servisním manuálu vašeho vozu). Naštěstí je výměna oleje vašeho auta jak snadná, tak i finančně dostupná, a čím dříve tedy olej vyměníte, tím lépe.

Metoda 1
Metoda 1 ze 4:

Vypuštění starého oleje

  1. 1
    Zdvihněte auto pomocí zvedáku nebo rampy. Na plochém, pravidelném povrchu zatáhněte ruční brzdu a zvedněte vůz na heveru. Nevhodné umístění heveru může vážně poškodit vaše auto, proto vždy nahlédněte do servisního manuálu pro ten který typ vozu. Je také velmi nebezpečné pracovat pod autem, které je na zvedáku, proto jej nejdříve zajistěte.
    • Pokud budete pracovat na rampě, ujistěte se, že jste zadní kola auta zajistili zarážkami. Přizvěte další osobu, která při najíždění na rampu pohlídá, abyste nesjeli z druhého konce.Namísto zvedání můžete s autem najet nad příkop s dvěma koly na vyvýšeném obrubníku. Ujistěte se, že jste zatáhli ruční brzdu, kola zablokujte a zkontrolujte, že stojí pevně na zemi.
  2. 2
    Zahřejte motor, aby byl olej řídký a rychleji vytekl z motoru. Dvě až tři minuty volnoběžného provozu by mělo stačit. Když je olej studený, pevné částice a nečistoty se navíc usazují na dně. Tím, že necháte motor běžet, zajistíte, že se pročistí kliková skříň.Zatímco motor běží na volnoběh, můžete si připravit nezbytné nářadí. Budete potřebovat nový olej, nový filtr, nádobu na olej, staré noviny na utření unikajícího oleje a pravděpodobně také nástrčný klíč a svítilnu. Ohledně správného typu oleje a filtru nahlédněte do provozní příručky.
    • Se správným typem oleje a filtru vám poradí v každém obchodě s automobilovými díly. Budou potřebovat znát jen značku a model vašeho auta.
  3. 3
    Odšroubujte víko oleje. Zvedněte kapotu a najděte víko oleje umístěné na motoru, kam po vypuštění starého oleje nalejete nový olej. Díky tomu se do klikové skříně dostane snáze vzduch a olej z ní rychleji vyteče.
  4. 4
    Nalezněte olejovou vanu. Pod autem, blíže motoru než převodovce, je ukryta kovová vana. Na jejím dně se nachází vypouštěcí šroub. Ten musíte vyšroubovat, abyste vypustili olej.
    • Umístěte přímo pod něj nádobu a pod ní pár novin. Pokud nejste schopni rozlišit olejovou vanu od vany převodovky, nechte motor běžet pět až deset minut. Olejová vana motoru se do té doby zahřeje, zatímco převodovka nikoliv.
  5. 5
    Vyšroubujte vypouštěcí šroub. Povolte šroub proti směru hodinových ručiček klíčem správné velikosti. Měli byste také odstranit všechny zbytky kruhového těsnění, pokud je z papíru.
    • Kovové může být použito opakovaně, pokud je v dobrém stavu.
    • Jakmile povolíte šroub, olej začne pod mírným úhlem unikat z olejové vany, což může být obtížnější vystihnout. Jakmile povolíte šroub, vyšroubujte jej co nejrychleji rukou. Ujistěte se předem, že máte dostatečně velkou nádobu na olej a noviny než šroub vyjmete. Také si dejte pozor, abyste šroub „neutopili“ v oleji; vyndávat jej nebude příjemná práce. Pokud se vám to ale povede, nejsnáze jej dostanete ven magnetem.
    • Další snadný způsob jak šroub „zachránit“ je použít trychtýř, který šroub zachytí. Trychtýř pak můžete dát jednoduše stranou a nechat olej proudit ven.
    • Pokud je k odšroubování zapotřebí silnější páka, můžete použít trubku nasazenou na ráčnu jako prodloužení.
    • Během výměny oleje se vaše ruce a oblečení možná potřísní olejem. Je dobré chytře předvídat a položit na zem noviny, jinak budete mít na podlaze garáže nebo příjezdové cesty velké kaluže oleje, které budete muset vyčistit.
  6. 6
    Počkejte. Zabere několik minut, než z motoru vyteče všechen olej. Až přestane vytékat, zašroubujte vypouštěcí šroub na původní místo. Přitáhněte ho ručně, aby šroub nebyl „přes závit“ a zbytek dotáhněte ráčnou. Nezapomeňte na těsnění anebo podložku. Když už budete pod autem, pokuste se najít bíle či modře lemovaný válec, což je olejový filtr.Ten budete muset vyměnit vzápětí.
    Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 4:

Výměna olejového filtru

  1. 1
    Nalezněte filtr. Olejové filtry se nemontují na standardní místo, takže mohou být vepředu, vzadu anebo po stranách motoru v závislosti na modelu. Podívejte se na nový filtr, který jste zakoupili, abyste věděli, co máte hledat. Typicky jde o bílý, modrý nebo černý válec, 10 – 15cm dlouhý a 8 cm v průměru.
    • Některé vozy jako BMW, Mercedes and novější Volva mohou mít filtr anebo cartridge, který je odlišný od jednoduššího, šroubovacího typu. Tady je potřeba otevřít víko vestavěné nádrže a vytáhnout z ní vlastní filtr.
  2. 2
    Odšroubujte olejový filtr. Pořádně jej uchopte a kruťte pomalu a pravidelně proti směru hodinových ručiček. Plastový povlak a mastnota v okolí motoru může trochu klouzat, filtr by však měl jít povolit rukou. Případně použijte hadru nebo pracovní rukavice s gripem. Klíč na olejový filtr je v podstatě gumový pás, kterým filtr obepnete, ale podobně vám může posloužit starý opasek nebo řemen alternátoru, který jste nalezli v garáži. Ujistěte se, že máte stále po ruce nádobu s olejem. Ve filtru totiž zbude ještě trocha oleje.
    • Když filtr demontujete, ujistěte se, že jste vyjmuli gumové těsnění spolu s ním. Pokud zůstane přilepené k motoru, nový filtr nebude správně přiléhat a olej bude prosakovat. Pokuste se těsnění sejmout prsty anebo šroubovákem.
    • Abyste při vyndávání filtru nerozlili příliš mnoho oleje, můžete filtr zabalit plastovým sáčkem.
  3. 3
    Připravte nový filtr. Naneste prstem trochu nového oleje po obvodu těsnění nového filtru. Tím filtr dobře utěsníte a navíc filtr při další výměně půjde snáze odšroubovat.Před instalací také můžete nalít do filtru trochu oleje, čímž zmenšíte dobu, kterou motoru zabere, než opět zajistí správný tlak oleje. Pokud je váš filtr namontován svisle, budete jej moci naplnit až po okraj. Pokud je namontován v určitém úhlu, může se malé množství oleje přelít přes okraj.
  4. 4
    Opatrně našroubujte nový, lubrikovaný filtr, a dejte pozor, abyste jej nenašroubovali „přes závit.“ Na filtru anebo na krabici jsou většinou informace jak jej přitáhnout. Obecně postačí jej našroubovat, dokud těsnění nepřilehne těsně k motoru a poté ještě o čtvrt otáčky dotáhnout.
    Reklama
Metoda 3
Metoda 3 ze 4:

Dolití nového oleje

  1. 1
    Nalijte nový olej do plnicího otvoru motoru. Správné množství oleje je specifikováno v uživatelském manuálu, většinou v sekci „provozní náplně.
    • Ujistěte se, že používáte správný typ oleje.
    • V nouzi můžete do většiny aut bezpečně nalít 10W-30, ale je lepší předem se informovat v manuálu anebo u odborníků.
  2. 2
    Zašroubujte víko oleje zpět. Podívejte se, zda kolem plnícího otvoru nezůstalo nějaké náčiní. #*Není na škodu utřít všechny skvrny v dosahu. I když není nebezpečné nechat zbytky oleje na motorové skříni, jakmile se motor zahřeje, můžete to mít za následek nepříjemný pach spáleného oleje, který může proniknout i do interiéru vozu.
  3. 3
    Nastartujte motor. Ujistěte se, že po nastartování nesvítí kontrolka čidla tlaku oleje. Se zařazeným neutrálem a vytaženou ruční brzdou se podívejte pod auto, zda olej neprosakuje. Pokud filtr anebo vypouštěcí šroub netěsní, může olej lehce prosakovat. Nechte motor jednu minutu běžet, aby se tlak vyrovnal a ujistěte se, že jste vše správně provedli.
  4. 4
    Resetujte kontrolku výměny oleje. To se může různit v závislosti na značce a modelu vašeho auta, takže byste tento krok měli konzultovat s uživatelským manuálem. U většiny vozů GM, například, musíte vypnout motor a následně zapnout zapalování aniž by došlo k nastartování auta. Pak třikrát sešlápnete pedál plynu během deseti vteřin. Když motor nastartujete, kontrolka by měla být resetována.
    Reklama
Metoda 4
Metoda 4 ze 4:

Likvidace starého oleje

  1. 1
    Přelijte olej do uzavřené nádoby. Po výměně je potřeba starý olej nalít do trvanlivější nádoby. Nejjistější je použít obal od nového oleje, který jste právě použili. Pro přelití použijte umělohmotný trychtýř a pomalu přelévejte, abyste nic nerozlili. Na obal jasně nadepište „použitý olej,“ abyste jej nezaměnili.
    • Jako nádoba vám může posloužit i stará nádoba na nápoje, obal od kapaliny do ostřikovačů nebo jiné plastové obaly. Pokud se rozhodnete takto, nezapomeňte starý olej jasně vyznačit.Nenalévejte starý olej do nádob s chemikáliemi jako je bělidlo, pesticidy, barva anebo nemrznoucí směs. To vše může zpomalit proces recyklace.
  2. 2
    Ujistěte se, že starý filtr neobsahuje olej. Zbytek oleje ve filtru můžete přidat k vypuštěnému oleji. Olejové filtry se také recyklují, proto je nevyhazujte.
  3. 3
    Nalezněte sběrný dvůr ve vašem okolí. Obvykle vám tuto informaci můžou podat na místech, kde jste zakoupili nový olej.
  4. 4
    Příště vyzkoušejte recyklovaný motorový olej. Použité motorové oleje procházejí rafinací, dokud nesplňují ta samá kritéria jako nové oleje. Proces vyžaduje méně energie, než je těžba a rafinace nového oleje a recyklovaný motorový olej pomáhá snížit poptávku po importovaných zahraničních olejích. V některých případech dokonce stojí méně než nový olej.
    Reklama

Tipy

  • Na trhu existují vypouštěcí ventily oleje, které nahrazují běžný vypouštěcí šroub. Tyto ventily mohou usnadnit výměnu oleje a snížit úroveň nepořádku během procedury.
  • U filtru, který není možné odšroubovat, použijte kladivo a velký šroubovák na způsob „majzlíku,“ díky kterému můžete filtrem pohnout proti směru hodinových ručiček. Pamatujte: jakmile do filtru prorazíte díru, nesmíte nastartovat motor, dokud není filtr nahrazen novým.
  • Zvažte koupi ekologicky šetrného absorpčního výrobku, který se může hodit, když rozlijete olej. Díky němu se vám podaří udržet garáž a příjezdovou cestu čistou. Na internetu můžete nalézt škálu ekologicky šetrných absorpčních produktů. Jsou velmi absorpční, snadno se používají a jsou nezávadné.
  • Abyste si během vyndávání vypouštěcího šroubu nepotřísnili ruce olejem, snažte se tlačit šroub silou dovnitř (jako byste šroub tlačili zpět do otvoru). Jakmile ucítíte, že šroub je plně vyšroubován, rychle ho vyndejte. Pokud budete mít štěstí, potřísní vám ruku jen pár kapek. Před odšroubováním si obvažte ruku hadříkem.
Reklama

Varování

  • Nespleťte si vstupní otvor oleje s otvorem pro převodovou kapalinu. Tím, že do převodovky nalijete olej, ji můžete zlikvidovat.
  • Buďte opatrní, abyste se nepopálili. Motor, olej uvnitř motoru a další části vozu mohou zůstat horké dlouho poté, co jste vypnuli zapalování.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

  • 4-6 litrů oleje. Ujistěte se, že olej, který potřebujete, odpovídá výkonové normě API pro vaše vozidlo. Většina vozidel vyrobených po roce 2004 vyžaduje třídu "SM", která je lepší než olej, který byl dostupný pro vozidla vyrobená do tohoto data.
  • Nástrčný klíč.
  • Olejový filtr. Některé přicházejí na trh s přilnavým povrchem, díky kterým je lze snadno uchopit.
  • Klíč na olejový filtr (alternativně). Existují různé velikosti klíčů v závislosti na průměru filtru.
  • Rampa nebo zvedáky ke zdvihnutí auta od země.
  • Trychtýř a nádoba pro přepravu použitého oleje.
  • Hadry nebo papír na olej.
  • U některých aut je třeba vymontovat horní anebo spodní panely, což možná bude vyžadovat další náčiní.

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 100 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 8 677 krát

Jak vyměnit olej u auta - Wiki Auta a Ostatní vozidla Čeština

Pravidelná výměna motorového oleje ve vašem voze je jednou z nejdůležitějších věcí, které můžete udělat, abyste prodloužili jeho životnost. Postupem času se kvalita oleje snižuje a olejový filtr zanáší nečistotami. V závislosti na vašich řidičských zvyklostech a typu vozidla to mohou být tři měsíce, pět tisíc ujetých kilometrů anebo až třicet tisíc kilometrů či dvacet čtyři měsíců (viz servisní intervaly v servisním manuálu vašeho vozu). Naštěstí je výměna oleje vašeho auta jak snadná, tak i finančně dostupná, a čím dříve tedy olej vyměníte, tím lépe.

Stránka byla zobrazena 8 677 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama