Ten příšerný den, kdy vaše sluchátka či „špunty“ začnou stávkovat, zkrátka jednou přijít musí. Naštěstí nemusíte hned běžet do obchodu a kupovat si nová! Je dost možné, že je po krátké návštěvě obchodu s elektronikou budete schopní sami opravit. Součástky, které budete opravovat, jsou velmi jemné, existuje zde proto riziko, že něco zničíte. Sluchátka už však rozbitá máte, takže není příliš co ztratit.

Část 1
Část 1 ze 4:
Nalezení problému

 1. 1
  Ohýbejte u poslechu sluchátek kabel. Poslouchejte hudbu a ohýbejte přitom kabel. Pokud ze sluchátek slyšíte nějaký zvuk, pokračujte níže na sekci Oprava kabelu.
 2. 2
  Zkuste zatlačit na konektor. Pokud slyšíte ze sluchátek zvuk jen tehdy, když tlačíte na jejich konektor, pokračujte níže na sekci Oprava rozbitého konektoru.
 3. 3
  Půjčete si sluchátka od kamaráda. Pokud nic neslyšíte, odpojte z nich kabel a zkuste je připojit k jinému kabelu. Pokud nyní slyšíte zvuk, pokračujte na sekci Oprava sluchátek.
  • Pokud od svých sluchátek kabel odpojit nemůžete, pokračujte na následující krok: Použití multimetru.
 4. 4
  Použití multimetru. Pokud jste zatím problém nenašli, použijte multimetr. Můžete jej pořídit v obchodě s nářadím. Budete také potřebovat ostrý nůž, děti by tedy v tomto okamžiku měli požádat o pomoc někoho dospělého. Nastavte multimetr podle následujících instrukcí:
  • Nastavte na multimetru proměřování průchodnosti, označené ))), nebo podobně.
  • Černý vodič zapojte do zdířky označené COM.
  • Červený vodič zapojte do zdířky označené Ω, mA, nebo ))).
 5. 5
  Měřte multimetrem průchodnost. Pokud není kabel přerušený, bude multimetr bzučet. Ostrým nože dle instrukcí níže odřízněte izolaci kabelu. Dávejte si pozor, abyste nepřeřízli kabel uvnitř.
  • Udělejte jeden zářez u konektoru a druhý u sluchátka.
  • Na holém měděném drátu obvykle najdete ještě ochranný obal. Opatrně jej nožem oškrábejte. [1]
  • V jednom zářezu se kabelu dotkněte černým vodičem multimetrem, v druhém zářezu pak červeným vodičem. Pokud multimetr bzučí, je problém v konektoru, nebo ve sluchátku.
  • Pokud multimetr nebzučí, udělejte další zářez v polovině kabelu a otestujte každou půlku.
  • Další zářez udělejte v té polovině kabelu, která nebzučí. To opakujte, dokud nenajdete dva body vzdálené pár centimetrů od sebe, při dotyku s nimiž multimetr nebzučí.
  • Pokračujte na sekci Oprava kabelu a přeskočte krok s testováním.
  Reklama

Část 2
Část 2 ze 4:
Oprava kabelu

 1. 1
  Otestujte kabel. Nasaďte si sluchátka a spusťte přehrávání. Kabel ohněte přes palec pod úhlem 90 °. Pak palcem takto projeďte celou délku kabelu. Pokud sluchátka zachrastí, nebo se zvuk přeskočí, našli jste problém. [2] Pokud je problémové místo poblíž konektoru, najdete návod pro opravu v sekci Oprava konektoru. V opačném případě pokračujte dalším krokem.
  • Když víte, že jste odhalili místo přerušení, označte si jej kouskem elektrikářské pásky.
  • Pokud jste už problém našli s pomocí multimetru, tento krok přeskočte.
 2. 2
  Odloupněte izolaci. Použijte kleště na odizolování drátu, nebo opatrně projeďte nožem po venkovní straně kabelu. Odstraňte asi 1,25 cm vnějšího pláště. Rozšiřujte řez v obou směrech tak dlouho, dokud nenajdete přerušený drát. Toto místo budete muset opravit.
  • Pokud váš kabel vypadá jako dva kabely slepené dohromady, pak bude každý z kabelů obsahovat izolovaný drát (signální) a holý drát (zemnící).
  • Sluchátka Apple a další, která mají jediný kabel, budou mít uvnitř dva izolované dráty (levý a pravý signální) a jeden holý zemnící drát.
 3. 3
  Kabel uřízněte. Pokud je drát uvnitř roztřepený, uřízněte jej po obou stranách, abyste odstranili problémové místo. Pokud to uděláte, musíte odstranit také stejnou délku z levého a pravého drátu. Při nestejné délce drátu se sluchátka mohou elektronicky poškodit. [3]
  • Pokud je poškozený jen jeden z drátů, můžete přeskočit rovnou k pájení, a vyhnout se řezání i spojování drátu. [4] Ušetříte tím čas, opravené místo však nebude tak bytelné.
 4. 4
  Nasuňte smršťovací trubičku. Jde o gumovou trubičku, která vypadá stejně jako zbytek kabelu sluchátek. Nasuňte si ji na kabel, později ji budete potřebovat. Po opravě ji přesunete na odhalené místo kabelu, které trubička ochrání.
  • Pokud jste kvůli lokalizaci problémového místa museli kabel naříznout vícekrát, nasuňte trubičku přes každý z řezů.
 5. 5
  Spojte dráty. Dráty budete spojovat dohromady. Dejte si pozor, abyste spojili dráty se stejnou barvou izolace (nebo dráty bez izolace). Nyní máte dvě možnosti: kroucený spoj, nebo podélný spoj. [5]
  • Kroucený spoj vytvoříte tak, že podržíte dvě odhalené části drátu, které chcete spojit, paralelně k sobě. Pak je do sebe zatočíte, abyste vytvořili spoj. Jde o rychlý a snadný způsob, nicméně místo opravy bude objemnější.
  • Podélný spoj vytvoříte tak, že podržíte dráty tak, aby se jejich konce překrývaly. Pak dráty kruťte v opačných směrech. Jde o obtížnější způsob, opravu však snáze skryjete.
 6. 6
  Připájejte spoje. Pájkou rozpusťte na drátech malou kapku cínu. Opakujte to pro každý jednotlivý spoj. Nechte spoje vychládnout.
  • Holé dráty bez izolace mají obvykle tenký ochranný plášť. Ten musíte před pájením oškrábat, nebo opálit pájkou. Snažte se nevdechovat výpary. [6]
  • Jakmile spoje zchladnou, obalte je elektrikářskou páskou, abyste zajistili, že se konec červeného a bílého drátu nedotkne zemnícího drátu.
 7. 7
  Přes opravené místo nasuňte smršťovací trubičku. Zahřejte ji horkovzdušnou pistolí, aby se smrskla. Nejste teď rádi, že jste si ji na kabel nasunuli před pájením?
  • Trubička by se měla smrsknout na čtvrtinu své původní velikosti, takže bude těsně přiléhat a zpevní opravenou část kabelu.
  Reklama

Část 3
Část 3 ze 4:
Oprava rozbitého konektoru

 1. 1
  Kupte nový konektor typu jack. Levně jej seženete na internetu, nebo v obchodech s elektronikou. Sáhněte po kovovém konektoru se stereo připojením a s pružnou koncovkou. Zkontrolujte, že má stejnou velikost jako originální konektor, obvykle je to 3,5 mm.[7]
 2. 2
  Odstraňte starý konektor. Některé konektory lze z kabelu odšroubovat. Pokud máte konektor k plastu přitavený, budete muset jej muset uříznout asi 2,5 cm od konce.
  • Pokud lze konektor odšroubovat, podívejte se na dráty. Pokud všechny vypadají správně připojené a nepoškozené, pak kabel uřízněte. Problém je totiž pravděpodobně v kabelu hned za konektorem.
 3. 3
  Odhalte drát kleštěmi na odizolování drátů. Obyčejně tak najdete jeden "volný" drát (bez ochrany) a dva izolované, nebo opláštěné dráty. Holý drát bude zemnící, zbylé dva pak přenáší levý a pravý signál.
  • Sluchátka se zdvojeným kabelem mají jeden holý drát navíc, jinak je vše stejné jako u sluchátek s kabelem jednoduchým.
 4. 4
  Nasuňte části konektoru na kabel. Vyšroubujte nový konektor. Krytku a pružnou koncovku nasuňte na konec kabelu. Na stejné místo nasuňte také kousek smršťovací trubičky.
  • Z konce konektoru by měly trčet dva kontakty. Pokud vidíte jen jeden, nejde o stereo konektor, ale pouze o mono.
 5. 5
  Připojte dráty ke kontaktům. Oddělte všechny tři dráty kabelu. Roztřepené konce zamotejte tak, aby drát končil tenkou špičkou. Takto upravené dráty pevně umotejte k jack konektoru dle následujícího návodu: [8]
  • Holý měděný drát připojte ke kontaktu na objímce, nejdelšímu kusu kovu na konektoru. Pokud nevidíte žádný holý drát, připojte tam drát s pruhovanou izolací.
  • Zbylé dva (izolované) dráty připojte na dva piny (špičatý a kruhový kontakt). Pro tyto dráty neexistuje univerzální barevné značení. Pokud je zapojíte opačně, dojde pouze k prohození levého a pravého zvukového kanálu, jinak budou sluchátka v pořádku fungovat.
 6. 6
  Připněte dráty k pinům. Použijte malou sponku nebo kolíček, aby vám pevně držely na správném místě. Žádný ze tří drátů by se neměl dotýkat ostatních.
 7. 7
  Připájejte dráty ke konektoru. Zdrsněte hrany kontaktů smirkovým papírům, aby na ně šlo snáze pájet. Pak na kontakty naneste cín. Následně pin zahřejte, aby se cín rozpustil. Totéž proveďte s dalšími dvěma dráty.
 8. 8
  Složte konektor zpátky dohromady. Našroubujte krytku konektoru přes pružnou koncovku a konektor samotný. Nyní sluchátka znovu otestujte. Pokud je zvuk stále špatný, nejspíše se někde v konektoru dotýkají dráty. Odšroubujte krytku konektoru a dráty oddělte.
  Reklama

Část 4
Část 4 ze 4:
Oprava sluchátek

 1. 1
  Rozeberte sluchátka. Konkrétní postup se model od modelu liší, proto se po přesném návodu zkuste podívat na internetu, nebo vyzkoušejte následující tipy: [9] [10]
  • Zkuste na sluchátkách najít šroubky. Nejspíš budete potřebovat křížový šroubovák velikosti 0.
  • Jemně ze sluchátek stáhněte polstrování. Pokud lze sundat, podívejte se, zda nejsou šroubky pod ním.
  • Do spoje pecky sluchátek strčte planžetu nebo jiný plochý nástroj a zkuste ji roztáhnout. Tímto však můžete některé modely poškodit, doporučujeme vám proto najít si nejprve konkrétní návod pro vaše sluchátka.
  • Špunty takto odtrhnout obvykle lze, poté však budete muset vyměnit gumovou spojku. [11] Problém je v tomto případě v kabelu vedoucím ke sluchátkům.
 2. 2
  Podívejte se po uvolněných drátech. Budete-li mít štěstí, problém hned uvidíte. Všechny volné dráty uvnitř sluchátka je třeba připojit zpět k měniči. Hledejte proto malé kovové kontakty, ke kterým jsou (snad ještě pořád) připojeny další dráty. Volný drát připájejte zpět k prázdnému kontaktu.
  • Pokud je odpojen víc než jeden drát, budete si nejspíš muset najít návod ke sluchátkům, abyste zjistili, který z drátů kam patří.
  • Zkontrolujte, že se žádné dráty vzájemně nedotýkají.
 3. 3
  Vyměňte měnič. Nový sluchátkový měnič můžete pořídit na internetu, možná se však dost prodraží. Pokud se rozhodnete, že za to oprava stojí, odneste sluchátka i s novým měničem raději do opravny. Můžete se o opravu pokusit i na vlastní pěst, je zde však velká šance, že něco zničíte: [12]
  • Odřízněte ostrým nožem gumové těsnění okolo středu pecky sluchátka.
  • Vyjměte kónicky tvarovaný měnič.
  • Do stejného zářezu umístěte nový měnič. Dávejte si pozor, abyste se nedotknuly tenké membrány.
  • Pokud měnič dobře nedrží, přilepte jej podél okrajů trochou lepidla.
  Reklama

Tipy

 • Nejprve si vše natrénujte na levných sluchátkách, pokud nějaká najdete.
 • Snažte se pájku nedržet příliš dlouho na kontaktu. Mohlo by dojít k rozpuštění okolních plastů, nebo i ke zničení kontaktu.
 • Pokud se vám z pecek ztratilo polstrování, můžete jej nahradit vymodelovaným silikonem. [13]
Reklama

Varování

 • Buďte opatrní, ať se nespálíte – pájka se zahřívá na vysokou teplotu.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Pájku
 • Cín
 • Kleště na odizolování drátu
 • Řemeslnický nůž, nebo nůžky
 • Smršťovací trubičku (na opravu kabelu)
 • Konektor jack (na opravu konektoru)
 • Multimetr (pokud se vám nedaří problém snadno odhalit)

O tomto wikiHow

Wiki How To Čeština: Pracovnící wikiHow
Spoluautorem článku je :
Spisovatel na wikiHow
Spoluatorem tohoto článku je tým zkušených editorů a badatelů, kteří ověřují jeho přesnost a srozumitelnost.

Na wikiHow je Tým manažerů obsahu který pečlivě sleduje práci editorů, aby se ujistili, že každý článek splňuje náš standart vysoké kvality. Tento článek byl zobrazen 29 602 krát
Kategorie: Údržba a oprava

Jak opravit zlobící či rozbitá sluchátka - Wiki How Čeština

Ten příšerný den, kdy vaše sluchátka či „špunty“ začnou stávkovat, zkrátka jednou přijít musí. Naštěstí nemusíte hned běžet do obchodu a kupovat si nová! Je dost možné, že je po krátké návštěvě obchodu s elektronikou budete schopní sami opravit. Součástky, které budete opravovat, jsou velmi jemné, existuje zde proto riziko, že něco zničíte. Sluchátka už však rozbitá máte, takže není příliš co ztratit.

Stránka byla zobrazena 29 602 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama