Odpustit sám sobě je často těžší, než odpustit někomu jinému. Když si v sobě nesete provinilé pocity za něco, co se stalo v minulosti, tato negativita vám může způsobit nekonečný a vytrvalý pocit nespokojenosti. Odpustit sám sobě je důležitou součástí pohybu vpřed a zbavení se minulosti. Jde také o skvělý způsob, jak si chránit své zdraví a pohodu. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Postup

 1. 1
  Přijměte sami sebe. Nepotřebujete odpuštění, abyste mohli být sami sebou. Odpustit sám sobě znamená zaměřit se na konkrétní věci, které vám způsobují nepříjemné pocity, ne odpouštět si za to, kým jste. Když přijmete sami sebe, umožní vám to uvědomit si, že jste dobrý člověk, třebaže máte nějaké chyby. Neznamená to, že své chyby musíte ignorovat, nebo že na sobě máte přestat pracovat. Znamená to, že si musíte vážit sami sebe bez ohledu na okolnosti a nedovolit, aby vám vaše chyby a nedostatky řídily život.[1]
  • Milujte sami sebe a dovolte si dosáhnout odpuštění.
  • Častěji se smějte. Pomůže vám to nebrat svůj život příliš vážně.
 2. 2
  Uvědomte si, jak důležité je odpustit si. Žít ve stavu, kdy nejste schopní sami sobě odpustit vyžaduje spoustu energie. Neustále se musíte zabývat strachem ze své zranitelnosti, pálí vás vztek ke zdroji vaší bolesti a žijete v neustálém smutku, zranitelnosti a pocitech viny. Tuto energii byste měli využít jiným způsobem, abyste posílili svoji kreativitu a ne svoji negativitu. Odpuštění vám také umožní žít v přítomném okamžiku a nesoustředili se jen na minulost, což znamená, že se můžete vydat na cestu k budoucnosti s nově nabytým pocitem změny, zlepšení a očekávání nových zkušeností, místo abyste se soustředili na minulé neúspěchy.
  • Někteří lidé se bojí si odpustit, protože mají strach, že tím ztratí své já postavení na vzteku, zášti a zranitelnosti. V takovém případě se zeptejte sami sebe, zda je tento rozzlobený a ublížený člověk tím, koho chcete ukazovat světu a s kým chcete sami žít. Stojí bezpečí takového života za snahu a problémy, které vám způsobuje? Je mnohem lepší se chvíli cítit nejistě a hledat si opět novou cestu, než pokračovat v životě plném strachu.
  • Berte odpuštění jako pozitivní věc. Pokud máte pocit, že odpuštění znamená, že byste neměli prožívat silné emoce, jako je zášť a vztek, snažte se vnímat to jako šanci pocítit silné pozitivní emoce, jako je radost, štědrost, vděk a víra v sebe. Když změníte své myšlení a budete myslet na to, co můžete získat a ne na to, co můžete ztratit, budete se cítit pozitivněji a zbavíte se negativních emocí.
 3. 3
  Zamyslete se nad tím, o co přijdete, když sami sobě neodpustíte. Kromě toho, že budete myslet stále jen na budoucnost, ale také to bude mít nepříznivý vliv na vaše emocionální a fyzické zdraví. Neschopnost odpustit pramení z pocitů vzteku a zášti, což jsou dvě emoce, které vám mohou pokazit celé zdraví. Mnoho studií potvrdilo, že lidé, kteří trpí neustálým vztekem, jsou náchylnější k nemocem, než lidé, kteří umějí odpustit sobě i ostatním. [2]
  • Pamatujte si, že odpustit nemusí znamenat zapomenout. Máte právo na to se ze svých chyb poučit a zapamatovat si je. Jde jen o to, abyste se zbavili zášti a ponižování, které je s těmito vzpomínkami spojené.
 4. 4
  Akceptujte své emoce. Součástí toho, proč lidé často nejsou schopní odpustit sami sobě, je neschopnost akceptovat to, že prožívají emoce, jako je vztek, strach, zášť a zranitelnost. Místo toho, abyste se těmto negativním emocím vyhýbali, je akceptujte jako součást toho, co vám brání dosáhnout odpuštění. Když svůj problém pojmenujete, bude pro vás snadnější se ho zbavit.
 5. 5
  Zamyslete se nad tím, proč sami od sebe vyžadujete mnohem vyšší standardy, než od ostatních lidí. Perfekcionismus vám způsobí to, že se budete snažit dosáhnout mnohem vyšších standardů ve svém chování – standardů, které od ostatních lidí nevyžadujete. Pokud jste na sebe kvůli perfekcionismu příliš tvrdí, dostanete se do situace, kdy nebude snadné dosáhnout odpuštění, protože budete mít pocit, že si ho nezasloužíte. Přetněte tento začarovaný kruh tím, že zkusíte to, čemu Martha Beck říká „akceptování nedokonalosti.“ Martha Beck tvrdí, že „když přijmete svoji nedokonalost, dosáhnete toho, co vám perfekcionismus slibuje, ale nikdy to nedodrží.“ Umožní vám to akceptovat fakt, že všichni lidé jsou nedokonalí a že i vy jste jen člověk a nemůžete být dokonalí.
  • Pokud máte velké problémy s perfekcionismem, najděte si psychologa, abyste omezili dopad, který tato vlastnost má na váš život. Můžete si přečíst také článek o tom, jak ovládat svůj perfekcionismu.
 6. 6
  Zapomeňte na očekávání ostatních lidí. Pokud jste chyceni ve spirále zášti sami k sobě a necítíte se dobře kvůli tomu, co vám v minulosti řekli ostatní lidé, je velmi důležité si odpustit. Není možné ovládat to, co říkají a dělají ostatní lidé. Kromě toho lidé často říkají věci nevědomě a vyjadřují jimi pouze své vlastní nedostatky. [3] Pokud žijete se záští sami k sobě, protože máte pocit, že nesplňujete očekávání ostatních lidí, je to proto, že kladete příliš velký důraz na cizí smíšené pocity. Odpusťte si za to, že se snažíte žít život podle očekávání ostatních lidí a začněte činit změny, které vám pomohou věnovat se svému vlastnímu životu.
  • U každého člověka, který se k vám někdy choval špatně, si řekněte, že se někdo jiný choval špatně k němu. Narušte tento cyklus zlého chování tím, že budete sami k sobě laskaví, a nesnažte se naplňovat očekávání ostatních lidí.
  • Když vás někdo bude nespravedlivě kritizovat, uvědomte si, že tento člověk pravděpodobně nedokáže přiznat svoji chybu, nebo se vyrovnat s nějakým svým neúspěchem. Využijte tuto chvíli k tomu, abyste si vzpomněli na to, kým jste a proč už nechcete žít jako perfekcionista, který si nedokáže odpustit.
 7. 7
  Přestaňte se trestat. Lidé si často nesprávně myslí, že odpuštění znamená zapomenutí, nebo smíření se se svými chybami. Toto nedorozumění způsobuje, že mají lidé pocit, že není správné si odpouštět, protože to v podstatě znamená, že souhlasíte s tím, co špatného jste v minulosti provedli. Pokud je to důvod, proč si nedokážete odpustit, uvědomte si, že odpuštění je procesem uvědomení, po kterém si stále budete pamatovat, co se stalo a že to neznamená, že najednou souhlasíte s něčím, co vnímáte jako „špatné.“[4]
  • Je naprosto v pořádku si říct: „Nejsem pyšný na to, co jsem udělal (nebo jak jsem se znemožnil), ale pro své vlastní zdraví a pohodu a pro zdraví svých blízkých si odpustím a budu se dívat do budoucnosti.“ Je to zdravé a umožní vám to narušit cyklus sebepoškozování, do kterého jste zapadli, protože otevřeně uznáte, že jste udělali něco špatného a že to chcete napravit.
 8. 8
  Zamyslete se nad tím, jak se váš život zlepší, když si odpustíte a jak toho můžete dosáhnout. Pokud si chcete odpustit, většinou nestačí si pouze říct, že si odpustíte. Pomůže vám věnovat se věcem, které vám umožní uvědomit si svoji hodnotu a nabýt nový smysl pro účel. Můžete zkusit například některé z následujících věcí:
  • Začněte meditovat. Meditace je skvělým způsobem, jak najít vnitřní klid a mír, seberealizaci a fyzické uvolnění. Umožní vám zamyslet se, být sami se sebou, ocenit přítomný okamžik a najít cestu ke svému vnitřnímu já. Když budete meditovat pravidelně, zlepšíte si duševní zdraví.
  • Uvědomte si svoji hodnotu. Pravidelně si připomínejte, že jste hodnotní a krásní. Jednoduše si říkejte: „Odpouštím si,“ nebo „Už nedovolím, aby mě ovládal můj vztek.“ Tyto fráze si opakujte vždy, když vás napadnou negativní myšlenky.
  • Veďte si deník. Zapisujte si všechny své myšlenky na cestě k odpuštění. Když si budete moci zapisovat své myšlenky a pocity do deníku, který nikdy nikdo nebude číst, pomůže vám to uvolnit se a zbavit se negativního přístupu k životu.
  • Vyhledejte pomoc psychologa. Pokud jste se snažili zbavit vzteku, zášti a dalších emocí spojených se strachem, které nedokážete ovládat, ale nedaří se vám to, najděte si psychologa, který vám pomůže dostat se do lepšího psychického stavu. Pokud psychologům nedůvěřujete, najděte si alespoň nějakého dobrého kamaráda, který vás vyslechne a pomůže vám uvědomit si, že má váš život velkou cenu.
  • Pokud jste nábožensky založení, obraťte se na svoji víru.
 9. 9
  Berte odpuštění jako cestu, ne jako cíl. Pokud si myslíte, že nejste schopni dosáhnout odpuštění, možná sabotujete svoji vlastní šanci na to, abyste se mohli vydat na cestu k odpuštění. Je dobré akceptovat fakt, že odpuštění je dlouhodobý proces a že se budete muset potýkat s překážkami, stejně jako u všech ostatních situací v životě. Možná budete mít pocit, že jste již dosáhli odpuštění, ale potom se stane něco, z čeho budete mít pocit, že jste své snahy promarnili a že začínáte od nuly a budete se na sebe opět zlobit. Nejlepší přístup je nevyčítat si, když se vám něco nepovede a brát menší překážky jako nutnost. Kromě toho nezapomínejte na to, že neexistuje žádný časový limit pro odpuštění. Jediné, co můžete udělat, je připravit se na tento proces a pustit se do něho:[5]
  • Odpouštějte si postupně. Začněte tím, že si budete sami sebe více vážit a potom se rozhodnete přestat myslet na minulost místo na přítomnost a zaměřit se na to, kým jste nyní.
  • Poučte se z toho, co jste v minulosti udělali, ale važte si sami sebe (viz krok výše o sebepřijetí).
  • Vědomě si užívejte pozitivní zážitky a nesnažte se je zlehčovat.
  • Buďte vděční za to, co máte – skvělé vztahy, domov, rodinu, vzdělání, schopnosti, zájmy, koníčky, domácí zvířata, zdraví atd. Hledejte na všem jen to dobré.
  • Mějte soucit sami se sebou. Vždy, když vás přepadnou negativní myšlenky, přeorientujte své myšlenky na zajímavější a více naplňující věci.
  • Pokud jste někomu ublížili a ještě jste se mu neomluvili, udělejte to. Omluvte se upřímně. Udělejte to ovšem pouze až budete připraveni se zbavit svých negativních pocitů a pouze v případě, že tím tomu druhému neublížíte.
  Reklama

Tipy

 • Čím více stresu v sobě budete mít, tím větší škodu na sobě napácháte. Stres někdy může vyústit v náhlý výbuch vzteku, kterým byste mohli ublížit sobě i ostatním. Když si odpustíte, zbavíte se vzteku i ostatních negativních emocí. Výsledkem bude to, že budete soustředění a budete schopni myslet pozitivně.
 • Místo abyste mysleli na minulost, se zaměřte na přítomný okamžik a připravujte se na budoucnost. Pamatujte si, že minulost neudává to, kým jste. Jste skvělí a krásní. Poučte se ze svých chyb a dívejte se dopředu!
 • Když budete trpět pocity viny, řiďte se slovy Lese Browna: „Odpusťte si za své chyby a nedostatky a jděte dál.“ Kdykoli uděláte něco špatně, tato slova vám pomohou
 • Zamyslete se nad tím, kolikrát jste v minulosti někomu odpustili. Poučte se z těchto zkušeností a aplikujte je i na svoji vlastní situaci. Pomůže vám to, že budete vědět, že máte schopnost odpouštět – nyní stačí jen najít cestu k odpuštění sami době.
 • Vaše chyby z minulosti vás pravděpodobně udělaly člověka, kterým nyní jste. Neberte je jako chyby a neúspěchy, ale spíše jako příležitosti učit se.
 • Vaše chyby vás nedefinují. Důvěřujte tomu, že jste skvělým člověkem. Myslete na všechny chyby, které běžní lidé dělají a ze kterých se učí. Vaše chyby jistě nejsou zdaleka tak špatné.
 • To, kým jsme, je výsledkem dobrých a špatných věcí, které se nám v životě staly a také dobrých a špatných věcí, které jsme udělali. Způsob, jakým reagujeme na negativní události je důležitý stejně jako způsob, jakým reagujeme na negativní události. Pokud máte sklony k přemýšlivosti a děláte z negativních událostí velké problémy, budete náchylní k zášti a budete od budoucnosti očekávat jen to nejhorší. Měli byste negativní incidenty vnímat jako ojedinělé události, které váš nijak neovlivňují. [6]
 • Odpustit sobě a ostatním neznamená, že zapomínáte na minulost. Znamená to, že odpustíte a zůstane vám vzpomínka. Je to to samé, jako truchlení.
 • Život jde dál, takže si odpusťte a zapomeňte.
 • Poučte se ze svých chyb a dívejte se dopředu!
 • Když budete trpět pocity viny, řiďte se slovy Lese Browna: „Odpusťte si za své chyby a nedostatky a jděte dál.“ Kdykoli uděláte něco špatně, tato slova vám pomohou
 • Odpusťte lidem, kteří vám ublížili. Jistě si brzy uvědomí, že udělali něco špatně a usmíří se s vámi i sami se sebou. Jděte dál, život je příliš krátký na to, abyste byli zahořklí.
 • Pořiďte si antistresovou hračku a hrajte si s ní vždy, když budete trpět pocity viny.
Reklama

Varování

 • Nenuťte se trávit čas s lidmi, kteří vám negativním způsobem připomínají minulost. Nepotřebujete lidi kteří vás snadno rozčílí, nebo vás ponižují a kteří se k vám chovají necitlivě.
 • Držte se dál od lidí, kteří mají sklony sabotovat vaše snahy o zlepšení. Většinou se tito lidé zaměřují spíše na své vlastní nejistoty a cítí se ohroženě, když přijdou do styku s lidmi, kteří se rozhodli své negativní pocity překonat. Akceptujte fakt, že když sami sobě odpustíte, přijdete o některé lidi, jejichž negativita byla zdrojem moci, kterou nad vámi měli. Zeptejte se sami sebe, zda chcete raději zůstávat v nespokojeném vztahu, nebo se začít soustředit na budoucnost a stát se novým člověkem, který je schopen udržovat zdravé vztahy s ostatními.
 • Nemluvte s ostatními lidmi o svých chybách a o tom, jak špatní jste. Když to budete dělat, začnou si to myslet také. Pokud chcete dostat negativní myšlenky ze své hlavy, najděte si psychologa.
 • Odpuštění je těžká schopnost, kterou je potřeba dlouho kultivovat, ale přesto je nejdůležitější. Když se naučíte odpouštět sobě i ostatním, umožní vám to značně se zlepšit, což bude jistě stát za tvrdou práci, kterou odpuštění vyžaduje.
Reklama

Věci, které budete potřebovat

 • Deník

Reference

 1. David Niven, The 100 Simple Secrets of Happy People: What Scientists Have Learned and How You Can Use It, pp. 15-16, (2000), ISBN 0-06-251650-7
 2. Piero Ferrucci, The Power of Kindness, p.46, (2007), ISBN 978-1-58542-588-4
 3. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness: Life & Soul Essentials, p. 121, (2005), ISBN1-74114-521-X
 4. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness: Life & Soul Essentials, p. 121, (2005), ISBN1-74114-521-X
 5. Stephanie Dowrick, Choosing Happiness: Life & Soul Essentials, p. 291, (2005), ISBN1-74114-521-X
 6. David Niven, The 100 Simple Secrets of Happy People: What Scientists Have Learned and How You Can Use It, p. 16, (2000), ISBN 0-06-251650-7

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 38 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 15 289 krát

Jak odpustit sám sobě - Wiki Duševní zdraví a psychická rovnováha Čeština

Odpustit sám sobě je často těžší, než odpustit někomu jinému. Když si v sobě nesete provinilé pocity za něco, co se stalo v minulosti, tato negativita vám může způsobit nekonečný a vytrvalý pocit nespokojenosti. Odpustit sám sobě je důležitou součástí pohybu vpřed a zbavení se minulosti. Jde také o skvělý způsob, jak si chránit své zdraví a pohodu. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Stránka byla zobrazena 15 289 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama