Násobení pod sebou může vypadat děsivě, zvlášť při násobení dvou poměrně velkých čísel. Pokud však budete postupovat krok za krokem, naučíte se násobit pod sebou za okamžik. Připravte se na to, jak budete válet v testech z matematiky, a začněte prvním krokem tohoto návodu.

Metoda 1
Metoda 1 ze 2:

Standardní násobení pod sebou

 1. 1
  Napište si větší číslo nad to menší. Řekněme, že budete násobit 756 a 32. Napište si 756 nad 32 tak, abyste měli pod sebou zarovnané jednotky a desítky obou čísel. Číslice 6 z čísla 756 tudíž bude nad 2 z čísla 32, zatímco 5 z 756 bude nad 3 z 32 atd. Snáze si tak představíte proces násobení pod sebou.
  • V podstatě začněte vynásobením číslice 2 z 32 s každou z číslic v čísle 756, a poté vynásobíte číslicí 3 z 32 každou z číslic v 756. Avšak nepředbíhejme.
 2. 2
  Vynásobte spodní číslo na místě jednotek horním číslem na místě jednotek. Vezměte 2 z 32 a vynásobte ji 6 z 756. Jejich součin je 6 krát 2, tedy 12. Napište si číslici jednotek, tedy 2, pod jednotky, a přeneste si 1, která patří pod 5. V podstatě si tedy zapíšete číslici, která je na pozici jednotek, a pokud je číslice i na pozici desítek, musíte si ji přenést k číslu nalevo od toho právě násobeného. Nyní tedy máte číslici 2 přímo pod 6 a 2.
 3. 3
  Vynásobte číslici na místě jednotek spodního čísla s číslicí na místě desítek horního čísla. Nyní vynásobte 2 krát 5 rovná se 10. Přičtěte jedničku, kterou jste si přenesli k číslu 5, k získanému číslu 10. Dostanete tedy 11. Vedle číslice 2 na spodním řádku si napište 1. Zbylou jedničku si přenesete k číslu 7.
 4. 4
  Vynásobte číslici na místě jednotek spodního čísla s číslicí na místě stovek horního čísla. Nyní jednoduše vynásobte 2 krát 7 rovná se 14. Poté přičtěte přenesenou jedničku ke 14, takže dostanete 15. Nyní už desítky nepřenášíte, protože v tomto řádku už nic násobit nebudete. Na spodní řádek si tedy napište 15.
 5. 5
  Na místo jednotek pod prvním součinem napište 0. Nyní budete násobit číslici čísla 32 na místě desítek, tedy 3, každou číslicí ze 756. Pod číslici 2 z čísla 1512 si proto před začátkem napište 0, abyste začínali až na místě desítek. Pokud byste chtěli pokračovat a násobit čísla na místě stovek, napsali byste si dvě nuly, a tak dále.
 6. 6
  Vynásobte číslici na místě desítek spodního čísla s číslicí na místě jednotek horního čísla. Nyní vynásobte 3 krát 6 rovná se 18. Znovu napište 8 na řádek a jedničku si přeneste k hornímu číslu 5.
 7. 7
  Vynásobte číslici na místě desítek spodního čísla s číslicí na místě desítek horního čísla. Vynásobte 3 krát 5 rovná se 15. Musíte však přičíst jedničku, kterou jste si přenesli, takže dostanete 16. Do řádku napište 6 a jedničku si přeneste k číslu 7.
 8. 8
  Vynásobte číslici na místě desítek spodního čísla s číslicí na místě stovek horního čísla. Vynásobte 3 krát 7 rovná se 21. Přičtěte jedničku, kterou jste si přenesli, a dostáváte 22. Nyní již dvojku z čísla 22 nikam nepřenášíte, protože už nezbylo nic k násobení, takže si 22 napište vedle 6.
 9. 9
  Sečtěte číslice obou součinů. Nyní stačí jednoduše sečíst 1512 a 22680. Nejprve sečtěte 2 plus 0, což je 2. Napište si výsledek do sloupce jednotek.
 10. 10
  Sečtěte číslice na místě desítek obou součinů. Nyní sečtěte 1 a 8, což je 9. Nalevo vedle 2 si zapište 9.
 11. 11
  Sečtěte stovkové číslice obou součinů. Součet 5 a 6 je 11. Napište si 1 z místa jednotek. Jedničku z místa desítek si přeneste nad 1 zcela vlevo v prvním součinu.
 12. 12
  Sečtěte tisícové číslice obou čísel. Sečtěte 1 plus 2 rovná se 3, a poté přičtěte jedničku, kterou jste si přenesli. Dostanete 4, což si zapište.
 13. 13
  Sečtěte desetitisícové číslice obou čísel. První číslo na místě desetitisíců nemá nic, ve druhém je 2. Sečtěte tedy 0 plus 2 rovná se 2, což si zapište. Dostáváte konečný výsledek 24 192.
 14. 14
  Ověřte si výsledek na kalkulačce. Pokud chcete úkol zkontrolovat, zadejte příklad do kalkulačky a uvidíte, zda jste počítali správně. Měli byste zjistit, že se 756 krát 32 opravdu rovná 24 192. Hotovo!
  Reklama
Metoda 2
Metoda 2 ze 2:

Zkratka

 1. 1
  Napište si příklad. Řekněme, že budete násobit 325 krát 12. Napište si to. Čísla pište vedle sebe, nikoliv pod sebe.
 2. 2
  Menší číslo rozdělte na desítky a jednotky. 325 nechte v celku a 12 rozdělte na 10 a 2. Jednička je zde na místě desítek, takže za ni musíte připsat 0, aby zůstala na svém místě. 2 je na místě jednotek, takže stačí napsat 2.
 3. 3
  Vynásobte větší číslo číslicí na místě desítek. Nyní vynásobte 325 krát 10. Stačí přidat 0 a máte výsledek 3250.
 4. 4
  Vynásobte větší číslo číslicí na místě jednotek. Nyní jednoduše vynásobte 325 krát 2. Můžete zkusit odhadnout, že výsledek bude 650, protože 300 krát 2 je 600 a 25 krát 2 je 50. Součtem 600 a 50 dostanete 650.
 5. 5
  Sečtěte oba součiny. Nyní jen stačí sečíst 3250 a 650. K tomu můžete použít staré dobré sčítání pod sebou. Napište si 350 nad 650 a počítejte. Dostanete 3,900. Tento postup je ve skutečnosti hodně podobný klasickému násobení pod sebou, avšak rozdělením čísla na desítky a jednotky máte možnost počítat více z hlavy a vyhnout se troše násobení a přenášení. Obě metody končí stejným výsledkem a je jen na vás, se kterou se vám bude počítat lépe a rychleji.
  Reklama

Tipy

 • Nejdříve trénujte na krátkých a jednoduchých číslech.
 • Nezapomeňte čísla psát do správných sloupečků!
 • Nezapomeňte si přenášet číslici z desítek, jinak se výsledku nedopočítáte.
 • Vždy pište 0 na konec k desítkám. Na místo stovek pište nuly DVĚ atd. Poté si výpočet zkontrolujte a použijte kalkulačku – nepodvádějte však.
 • U čísel delších než dvě číslice postupujte takto: nejprve vynásobte horní číslo jednotkami, poté připište nulu a vynásobte ho desítkami, pak připište dvě nuly a násobte stovkami, pak připište tři nuly a násobte tisíci, a tak dále. Nakonec všechna čísla sečtěte.
Reklama

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština je "wiki", což znamená, že na jednom článku se podílí více autorů. Na vytvoření tohoto článku se podílelo 92 lidí, někteří anonymně, aby jej v průběhu času vylepšili. Tento článek byl zobrazen 22 508 krát
Kategorie: Matematika

Jak násobit velká čísla pod sebou - Wiki Matematika Čeština

Násobení pod sebou může vypadat děsivě, zvlášť při násobení dvou poměrně velkých čísel. Pokud však budete postupovat krok za krokem, naučíte se násobit pod sebou za okamžik. Připravte se na to, jak budete válet v testech z matematiky, a začněte prvním krokem tohoto návodu.

Stránka byla zobrazena 22 508 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama