Jak řídit auto s manuální převodovkou

Chtěli jste se někdy naučit řídit auto s automatickou převodovkou? Zpočátku se vám to může zdát těžké a odrazující. Naštěstí se může naučit rozjíždět a správně řadit rychlosti každý. Nejprve se však budete muset seznámit se spojkou a zvyknout si na řadicí páku, naučit se nastartovat a zastavit a zařadit při různé rychlosti. Jediným způsobem, jak se naučit řídit s manuální převodovkou, je získat mnoho zkušeností. Tento návod vám pomůže, abyste vše po nastoupení do auta s "manuálem" dobře zvládli.

Část 1
Část 1 ze 4:

Startování auta

 1. 1
  Začněte se zařazeným neutrálem. Pokud je toto poprvé, kdy zkoušíte řídit auto s manuální převodovkou, je nutné, abyste začali pomalu a systematicky. Posaďte se a zapněte si bezpečností pás. Otevřete okna, abyste lépe slyšeli zvuk motoru a správně volili rychlosti. [1]
  • Úplně nalevo je spojka, uprostřed je brzda a napravo je plyn (akcelerátor). Toto rozložení je stejné pro auta s pravostranným i levostranným řízením.
 2. 2
  Seznamte se s tím, co spojka dělá. Předtím, než začnete šlapat na vám neznámý pedál nalevo, udělejte si chvilku na to, abyste poznali, jak vlastně spojka funguje.[2]
  • Spojka odpojuje rotující motor od kol a umožňuje změnit převodový stupeň bez přeskakování zubů jednotlivých převodů.
  • Než budete řadit (nahoru nebo dolů), spojka musí být stisknuta.
 3. 3
  Posuňte si sedadlo dostatečně dopředu, abyste mohli levou nohou snadno sešlápnout spojkový pedál (nalevo od brzdy) až k podlaze.[3]
 4. 4
  Sešlápněte spojkový pedál a držte ho na zemi. Nyní si vyzkoušejte, jak se pohyb spojkového pedálu liší od pohybu brzdy nebo plynu. Naučte se sešlapávat a povolovat spojku pomalu a rovnoměrně.[4]
  • Pokud jste dosud řídili pouze s automatickou převodovkou, může vám připadat divné začít levou nohou sešlapávat pedál. S trochou praxe se však naučíte obě nohy používat synchronizovaně.
 5. 5
  Přesuňte řadicí páku na "neutrál". To je střední pozice, ve které je možné řadicí pákou volně pohybovat ze strany na stranu, vpravo a vlevo. Auto má odpojeno motor od kol, pokud:[5]
  • řadicí páka je v poloze "neutrál", nebo
  • spojkový pedál je plně sešlápnutý.
  • Nesnažte se zařadit, aniž byste předtím sešlápli spojku.
 6. 6
  Otočením klíčku nastartujte motor, za současného držení spojky sešlápnuté až na podlahu. Ujistěte se, že máte zařazený neutrál. Než auto nastartujete, pojistěte se parkovací brzdou, to vám dodá pocit bezpečí, zejména pokud jste začátečníci.[6]
  • Některá auta startují v neutrálu bez sešlápnuté spojky, ale většina ne.
 7. 7
  Se stále zařazeným neutrálem sundejte nohu ze spojky. Pokud jste na rovné, nenakloněné silnici, měli byste zůstat stát, pokud jste na kopečku, začnete se rozjíždět. Pokud jste připraveni se rozjet, uvolněte parkovací brzdu (pokud jste ji předtím zatáhli).[7]
  Reklama
Část 2
Část 2 ze 4:

Rozjíždění na jedničku

 1. 1
  Sešlápněte znovu spojku a zařaďte jedničku. Měla by být v poloze vlevo nahoře, na řadicí páce bývá nakresleno schéma řazení.[8]
  • Schéma řazení se může lišit, proto si ještě před řízením prostudujte, jak je řazení u vašeho auta rozloženo. Můžete si vyzkoušet řazení s vypnutým motorem a sešlápnutou spojkou.
 2. 2
  Pomalu pouštějte spojku, dokud neuslyšíte, že otáčky motoru klesají, pak ji opět nepatrně stiskněte. Zkuste to několikrát, abyste si zapamatovali tento zvuk. Je to bod tření, kdy spojka začíná zabírat.[9]
  • Pokud měníte rychlosti, abyste se rozjeli, to je ta správná chvíle, kdy musíte přidat plyn, aby vaše auto mělo dostatečný pohon.
 3. 3
  Abyste se rozjeli, pomalu uvolněte spojku a současně přidávejte plyn. V tu samou chvíli pravou nohou lehce sešlápněte plyn. Vybalancujte lehké sešlápnutí plynu spolu s uvolněním pedálu spojky. Pravděpodobně to budete muset zkusit několikrát, abyste našli vhodné dávkování plynu a spojky.[10]
  • Jiná možnost je povolit spojku, až začnou klesat otáčky motoru, a poté lehce stisknout plyn - právě když spojka začne zabírat. V té chvíli se auto rozjede. Přidejte ještě trochu plynu, abyste předešli zhasnutí motoru. První rozjezdy pro vás mohou být poněkud složitější, neboť zde máte najednou tři pedály.
  • Uvolněte zcela spojku (to znamená, že pomalu sundáte nohu z pedálu), jakmile se začnete pohybovat vpřed a máte zařazenou jedničku.
 4. 4
  Pokud začínáte, očekávejte, že budete muset cvičit, než se vám to povede bezchybně. Pokud pustíte spojku příliš rychle, auto zhasne. Pokud se zdá, že motor zhasíná, držte spojku ve stálé pozici, nebo ji opět lehce stiskněte. Pokud zastavíte, sešlápněte spojku, brzdu, zařaďte neutrál, otočte klíčkem do pozice vypnuto a znovu auto nastartujte jako obvykle. Nepanikařte.[11]
  • Příliš vysoké otáčky motoru ve chvíli, kdy je spojka mezi horní a dolní polohou, vedou k rychlému opotřebení spojkového obložení, tedy k prokluzování, přehřátí a kouření spojkových součástí, které jsou v záběru.
  Reklama
Část 3
Část 3 ze 4:

Řazení za jízdy a zastavení

 1. 1
  Poznejte, kdy je třeba přeřadit na vyšší stupeň. Jakmile během jízdy dosáhnou otáčky motoru 2500 až 3000 za minutu, je čas přeřadit na druhý rychlostní stupeň. Pozor, přesné otáčky vhodné k přeřazení zcela závisí na typu automobilu. Auto při nich prudce zrychluje a stoupá hlučnost motoru.[12]
  • Uberte plyn a současně sešlápněte spojku, poté nastavte řadicí páku do polohy pro "dvojku" (zpravidla dolů od jedničky, tedy vlevo dole).
  • Některá auta mají signalizaci, kdy je třeba přeřadit na vyšší stupeň, abyste zbytečně nepřetáčeli motor.
 2. 2
  Lehce přidejte plyn a současně povolujte spojkový pedál. Řazení za jízdy je stejné, jako zařazení jedničky z neutrálu. Vše záleží na tom, jak budete svému autu naslouchat, sledovat otáčky motoru, a naučíte se synchronizovat sešlapávání pedálů. Procvičujte a brzo se vše naučíte.[13]
  • Jakmile dokončíte přeřazení a přidáte plyn, zcela sundejte nohu ze spojkového pedálu. Ponechávání nohy na pedálu je zlozvyk, který způsobuje stálý tlak na spojkový mechanizmus a předčasné opotřebení součástí
 3. 3
  Když budete zpomalovat, přeřaďte na nižší stupeň. Pokud jedete na zařazenou rychlost příliš pomalu, vaše auto bude znít, jako by chtělo zastavit. Abyste snížili rychlost během řízení, postupujte stejně, jako při sešlápnutí spojky a uvolnění plynu, zařazení (např.ze třetí na druhou) a uvolnění spojky za současného sešlápnutí plynu.[14]
 4. 4
  Zastavte úplně. Abyste měli zastavení pod kontrolou, podřazujte v opačném pořadí, dokud se nedostanete až na jedničku. Až bude čas úplně zastavit, přesuňte pravou nohu z plynu na brzdu a sešlápněte tolik, jak je nezbytné. Auto bude zpomalovat, až při rychlosti zhruba 15 km/h začne být chod motoru nepravidelný, hlučný a motor začne vibrovat. Sešlápněte zcela spojku a vyřaďte rychlost do neutrálu.[15]
  • Můžete také zastavit v jakékoliv rychlosti tak, že plně sešlápnete spojku a použijete brzdu, zatímco přeřadíte do neutrálu. Toto byste však měli udělat pouze pokud potřebujete zastavit rychle, protože nemáte nad autem plnou kontrolu.
  Reklama
Část 4
Část 4 ze 4:

Procvičování a vychytání problémů

 1. 1
  Cvičte na nějakém odlehlém místě pod dohledem zkušeného řidiče. S platným řidičským průkazem můžete procvičovat i na málo frekventované silnici, a pokud na vás dohlédne zkušený řidič, řazení a změnu rychlosti si osvojíte velmi rychle. Začněte na nějakém velkém, rozlehlém místě, (jako je např. parkoviště supermarketu) a poté se přesuňte do klidné ulice v sousedství. Cvičte neustále totéž, dokud nebudete tyto úkony plně ovládat.[16]
 2. 2
  Zpočátku se vyhněte rozjíždění a zastavení do kopce. Pokud je pro vás řízení s manuální převodovkou nové, naplánujte si trasu tak, abyste se vyhnuli rozjíždění se a zastavování v kopcích. Budete muset zvládnout synchronizaci sešlapávání všech pedálů a reagovat rychle, abyste nebrzdili provoz a nezpůsobili dopravní nehodu.[17]
  • Budete se muset naučit rychle (ale hladce) přesunout pravou nohu z uvolnění brzdy a sešlápnout plyn a ve stejnou chvíli pustit spojku. Můžete použít ruční brzdu, pokud je to nezbytné, ale až se budete rozjíždět, nezapomeňte ji opět uvolnit.
 3. 3
  Naučte se parkovat, zejména na kopci. Na rozdíl od automatu, manuální převodovka nemá rychlost pro parkování. Pokud však zařadíte neutrál, snadno můžete s autem volně jet, zejména pokud parkujete příčně nebo podélně. Vždy použijte ruční brzdu, ale nespoléhejte jen na ní, pokud své auto potřebujete udržet na místě během procesu parkování.[18]
  • Pokud parkujete směrem do kopce, vypněte auto do neutrálu, poté zařaďte jedničku a zatáhněte ruční brzdu. Pokud parkujete z kopce dolů, udělejte totéž zařazení, ale v opačném pořadí. Zabráníte tak tomu, aby se kola dala do pohybu po směru kopce.
  • Pokud parkujete na velmi strmém kopci, nebo pokud si jen chcete být jistí, že se vám auto nerozjede, použijte parkovací klíny, kterými kola podepřete.
 4. 4
  Zastavte úplně, pokud potřebujete přeřadit z jízdy na zpátečku (a naopak). Pokud zcela zastavíte, vyloučíte tak možnost poničení převodovky, která je velmi drahá na opravu.[19]
  • Doporučuje se zcela zastavit, pokud ředíte ze zpátečky na rozjezd vpřed. U většiny manuálních převodovek je možné přeřadit na jedničku ze zpátečky, pokud jedete velmi pomalu, ale není to doporučeno, protože se tím předčasně opotřebovává spojka.
  • Některá auta mají na zpátečce mechanismus uzamykaní, aby se předešlo jejímu nechtěnému použití. Předtím, než zpátečku zařadíte, ujistěte se, že o tomto mechanismu uzamykání víte a umíte jej deaktivovat, abyste mohli bezpečně zacouvat.
  Reklama

Tipy

 • Naučte se, jak se při správné jízdě mění zvuk motoru. Měli byste být schopni správně řadit i bez pohledu na otáčkoměr.
 • Při řazení všech rychlostí sešlapávejte spojkový pedál až k podlaze.
 • Pokud hrozí, že motor při rozjíždění nebo řazení zhasne, sešlápněte opět spojku a počkejte na ustálení otáček. Poté můžete znovu zařadit.
 • Pokud budete často parkovat v kopci, vozte s sebou pro jistotu parkovací klín nebo cihlu. Parkovací brzda se časem (stejně jako jiné části auta) opotřebí a může prokluzovat. Založením klínu a zařazením jedničky nebo zpátečky zabráníte nechtěnému rozjetí vozidla.
 • Pokud máte problém se rozjet, chvíli podržte spojku v okamžiku, kdy začne zabírat a přidejte více plynu. Předejdete zhasnutí motoru a snáze uvedete auto do pohybu.
 • Pokud musíte dlouho parkovat při teplotách pod bodem mrazu, raději nepoužívejte ruční brzdu. Brzdové čelisti mohou přimrznout k bubnům a bude obtížné nebo zcela nemožné je uvolnit.
 • Spolu s parkovací brzdou můžete auto zajistit zařazením rychlostního stupně.
 • Nespleťte si spojkový pedál s brzdou.
 • Pokud není na řadicí páce označeno uspořádání rychlostí, zeptejte se někoho, kdo má s tímto vozem zkušenost. To poslední, co byste chtěli udělat, je nacouvat omylem do něčeho, protože jste si mysleli, že máte zařazenou jedničku.
 • Stejný význam jako "manuální řazení" má označení "řazení pákou" nebo "standardní".
 • Při nesprávném manuálním řazení můžete zcela zničit motor.
Reklama

Varování

 • Je silně doporučeno úplně zastavit dříve, než budete řadit ze zpátečky na jinou rychlost. Ačkoli je ve většině automobilů možné řadit ze zpátečky přímo na jedničku nebo dvojku, způsobuje se tím nadměrné opotřebení spojky.
 • Dokud si zcela nezvyknete na manuální řazení, sledujte často otáčkoměr. Manuální řazení vyžaduje mnohem více pozornosti a odpovědnosti než automatické. Příliš vysoké otáčky motoru mohou způsobit poškození motoru.
 • Pokus stojíte ve svahu nebo na nerovnosti, buďte opatrní. Pokud nedržíte brzdu a je stisknutá spojka, můžete se omylem rozjet dozadu a někoho zranit.
 • Pokud jste se mnohokrát neúspěšně pokoušeli rozjet a opakovaně jste startovali motor, udělejte si na 5 až 10 minut přestávku na vychladnutí startéru a regeneraci baterie.
 • Před řazením zpátečky vždy zcela zastavte, ať už auto jede dopředu, nebo dozadu. Řazení zpátečky za pohybu může většinu manuálních převodovek poškodit.
Reklama

O tomto Wiki Čeština

Wiki Čeština: Ibrahim Onerli
Spoluautorem článku je :
Instruktor v autoškole
Tento článek spoluautorem článku je Ibrahim Onerli. Ibrahim Onerli je partner a manažer autoškoly Revolution Driving School se sídlem v New Yorku, jejímž úkolem je učinit svět lepším místem díky výuce bezpečné jízdy. Ibrahim trénuje a řídí tým více než 8 instruktorů jízdy a specializuje se na defenzivní řízení a školu smyku. Tento článek byl zobrazen 87 571 krát

Jak řídit auto s manuální převodovkou - Wiki Auta a Ostatní vozidla Čeština

Chtěli jste se někdy naučit řídit auto s automatickou převodovkou? Zpočátku se vám to může zdát těžké a odrazující. Naštěstí se může naučit rozjíždět a správně řadit rychlosti každý. Nejprve se však budete muset seznámit se spojkou a zvyknout si na řadicí páku, naučit se nastartovat a zastavit a zařadit při různé rychlosti. Jediným způsobem, jak se naučit řídit s manuální převodovkou, je získat mnoho zkušeností. Tento návod vám pomůže, abyste vše po nastoupení do auta s "manuálem" dobře zvládli.

Stránka byla zobrazena 87 571 krát.

Pomohl vám tento článek?

Reklama