'Thành phố trên mây' xuất hiện ở Trung Quốc

Những tòa nhà chọc trời nhô lên từ các đám mây ở hôm 6/8 là kết quả của ảo ảnh quang học tự nhiên mang tên Fata Morgana.Trang trại Longyangxia Dam Solar Park ở sản xuất tổng cộng hơn 7 tỷ kw điện từ khi đi vào hoạt động năm 2013.Thủy ngân là kim loại nặng hơn không khí, khi bốc hơi lên sẽ bay khoảng cách bao xa thì lắng xuống đất? (Thu)Nhóm nghiên cứu Viện Big Data xây dựng bản thử nghiệm phần mềm tự động chẩn đoán bệnh dựa trên dữ liệu đầu vào là ảnh X quang, chính xác Số lượng ngoài tự nhiên giảm mạnh, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do giới siêu giàu ở Vùng Vịnh săn lùng làm vật nuôi. 

'Thành phố trên mây' xuất hiện ở Trung Quốc

 
 
‘Thành phố trên mây’ xuất hiện ở Trung Quốc

Video: CCTV

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 18-10-2021 22:18:27

Danh mục đăng tin:Du lịch Trung Quốc,
Top