Rắn hổ mang chúa nở sớm bò đầy ga tàu ở Trung Quốc

Trời nóng khiến 11 trong số 500 quả trứng hổ mang chúa vận chuyển qua đường tàu hỏa nở sớm ở ga tàu tại hôm 29/7.Trang trại Longyangxia Dam Solar Park ở sản xuất tổng cộng hơn 7 tỷ kw điện từ khi đi vào hoạt động năm 2013.Thủy ngân là kim loại nặng hơn không khí, khi bốc hơi lên sẽ bay khoảng cách bao xa thì lắng xuống đất? (Thu)Nhóm nghiên cứu Viện Big Data xây dựng bản thử nghiệm phần mềm tự động chẩn đoán bệnh dựa trên dữ liệu đầu vào là ảnh X quang, chính xác Số lượng ngoài tự nhiên giảm mạnh, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do giới siêu giàu ở Vùng Vịnh săn lùng làm vật nuôi. 

Rắn hổ mang chúa nở sớm bò đầy ga tàu ở Trung Quốc

 
 
Rắn hổ mang chúa nở sớm bò đầy ga tàu ở Trung Quốc

Video: CCTV

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 25-10-2021 15:59:48

Danh mục đăng tin:Du lịch Trung Quốc,
Top