Động băng không bao giờ tan chảy ở Trung Quốc

Không khí trong hang Ningwu ở tỉnh luôn duy trì ở mức dưới 0°C, kể cả vào mùa hè khi nhiệt độ bên ngoài đạt ngưỡng 21 độ.Trang trại Longyangxia Dam Solar Park ở sản xuất tổng cộng hơn 7 tỷ kw điện từ khi đi vào hoạt động năm 2013.Thủy ngân là kim loại nặng hơn không khí, khi bốc hơi lên sẽ bay khoảng cách bao xa thì lắng xuống đất? (Thu)Nhóm nghiên cứu Viện Big Data xây dựng bản thử nghiệm phần mềm tự động chẩn đoán bệnh dựa trên dữ liệu đầu vào là ảnh X quang, chính xác Số lượng ngoài tự nhiên giảm mạnh, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do giới siêu giàu ở Vùng Vịnh săn lùng làm vật nuôi. 

Động băng không bao giờ tan chảy ở Trung Quốc

 
 
Bên trong động băng không bao giờ tan chảy ở Trung Quốc

Video: Great Big Story

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 22-11-2021 06:46:13

Danh mục đăng tin:Du lịch Trung Quốc,
Top