Học viện Hí kịch Trung Ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh?

Học viện Hí kịch Trung Ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh?

1. Học viện Điện Ảnh và Học Viện Hý Kịch Trung Ương có học bổng không?

– Học bổng CSC chỉ có hệ thạc sỹ. Học bổng CSC hệ đại học nếu có thì là loại A xin qua đại sứ quán. Học sinh vui lòng tự tìm hiểu nếu xin học bổng này.

2. Học phí và KTX

– Bắc Ảnh: ~180.000.000đ/năm, ~30,000,000đ/năm
– Trung Hý: ~133.000.000đ/năm, ~20,000,000đ/năm

3. Yêu cầu:

– HSK5 (180đ) còn hạn
– Tốt nghiệp THPT
– Đậu kỳ thi đầu vào, nội dung thi được công bố mỗi năm

4. Thời hạn nộp hồ sơ

– Nhận hồ sơ trong tháng 1 hàng năm, thời gian cụ thể được công bố mỗi năm, thông thường nhận hồ sơ trong 1 tuần.

5. Phí dịch vụ đối với 2 trường này: 50.000.000đ/hồ sơ

6. Thi vào trường có khó không?

– Cực kỳ khó. Năm 2021 trường chỉ nhận 15 học sinh toàn ngành, riêng khoa Biểu Diễn chỉ nhận 5 học sinh.

Lưu ý: Sau khi xét hồ sơ ban đầu cũng học sinh, nếu xét thấy hồ sơ của học sinh không thể apply vào 2 trường trên thì trung tâm sẽ giới thiệu học viên các trường khác phù hợp hơn.

Bài viết này được cập nhật lần cuối (Last updated): 12-07-2021 14:40:22

Danh mục đăng tin:Cẩm nang du học Trung Quốc, Định hướng ngành học,
Top